Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Một tay sẽ không che nỗi bầu trời. hãy chờ xem!

Tôn Thất Khanh 
                       

"Chỉ cần một lực lượng đông đảo các trí thức hiểu là đủ và họ có thể tác động mạnh mẽ để thay đổi xã hội. Nhân dân ở nước nào cũng vậy chỉ là những người ăn theo thôi"


Thực ra, cầm quyền CSVN chưa bao giờ dám tuyên bố rằng VN không cần dân chủ. Từ khi Việt Minh cướp chính quyền cho đến tận năm 1976 vẫn giữ tên nước vẫn là “Việt Nam dân chủ cộng hoà”.

Tuy nhiên để duy trì quyền cai trị độc tôn của mình, chính quyền CSVN luôn nhập nhèm để cho dân cần lao khó khăn mới hiểu được dân chủ chừng nào là đủ. Hơn nữa họ luôn dựng lên là bài mị dân rằng ta dân chủ gấp ngàn lần tư bản, rằng là dân chủ kiểu tây phương sẽ làm xã hội bất ổn…vân vân… Ngoài ra, Việt Nam ở trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt suốt từ 1945 đến 1975, đói chả có cái gì mà ăn, suốt ngày chỉ lo đánh nhau. Mặc dù hoà bình lập lại đã hơn 38 năm, nhưng tâm lý dân chúng còn e ngại máu đổ, đầu rơi. Mặc khác họ phải đầu tắt mặt tối với cơm áo gạo tiền, sự đói nghèo và khủng hoảng của kinh tế do những chính sách kinh tế sai lầm của chính quyền cai trị, và còn nhiều vấn nạn khác nữa, chính vì thế những khái niệm dân chủ dường như là quá xa xỉ.

Tuy nhiên Dân chủ vẫn là cái đích, là mục tiêu cho mọi xã hội đi đến, cho dù không cùng một khuôn chuẩn mực. Ngay cả dân chủ phương tây hiện nay cũng có mô hình dân chủ hơi khác nhau một chút và nhân loại đang hoàn thiện dần. Mỗi quốc gia muốn văn minh sẽ dao động xung quanh quỹ đạo để tiến đến dân chủ, chứ không nhất thiết là dẫm lên vết chân của nhau, không nhất thiết phải copy nguyên bản mô hình xã hội dân chủ của tây phương hay Bắc âu…

Điều quan trọng muốn nêu lên ở đây là mọi thể chế độc tài cuối cùng rồi cũng sẽ bị tiêu diệt. Trào lưu dân chủ sẽ lan tràn khắp thế giới. Trong những năm trước 91, cũng có nhiều người nghĩ như bác Kiên, có ai tin rằng chế độ CS Nga và Đông Âu sẽ bị sụp đổ. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra, nhất là từ sau 91, tình hình dân chủ của Nga được cải thiện rất nhiều và ngày càng tốt lên. Tốt hơn rất nhiều so với VN hiện nay. Có thể thấy rằng tình hình nga những năm 90 quá đói nghèo, kinh tế suy sụp cho nên, cùng với dân tộc tính đấu tranh cho nền dân chủ của họ mạnh mẽ hơn cho nên biên độ đánh võng xung quanh quỹ đạo tiến tới mô hình xã hội dân chủ có thể lớn.

Không ai, ngay cả những nhà báo, bloggers, những người đang đấu tranh quyết liệt cho một nước VN dân chủ tự do…v.v.. hi vọng rằng VN sẽ ngay lập tức đạt được dân chủ kiểu như phương tây. Nhưng với tinh thần đấu tranh đó họ hy vọng rằng dân chủ VN sẽ hoàn thành dần dần từng bước. Đầu tiên có thể chưa cần nói đến dân chủ, mà cần tự do ngôn luận. Rồi đa đảng, lập hội hè thoải mái. Rồi mới đến sửa đổi hiến pháp, luật pháp, chế độ bầu bán, tiến tới một nền dân chủ tương đối hoàn toàn.

Dân chủ chưa phải là mô hình xã hội tối ưu. Nhưng điều quan trọng nhất 1 thể chế dân chủ mang lại là đảm bảo việc sửa sai dễ dàng. Nhân dân được tự chịu trách nhiệm về quyết định chọn lựa của mình hơn là bị tập đoàn nào đó nắm tay chọn hộ. Hoặc, họ đã quá ngán ngẩm với một đảng phái nào đó, họ có thể thay đổi dễ dàng thông qua bầu cử, nghị trường mà không phải đổ máu làm cách mạng hoa này, hoa kia để lật đổ.

Thực ra việc nâng cao dân trí hay thuyết phục được toàn dân về việc cần thiết thiết lập một xã hội dân chủ. Bởi dù sao đi nữa, dân chủ, tự do là khái niệm hơi khó đối với đông đảo quần chúng. Tuy nhiên, Chỉ cần một lực lượng đông đảo các trí thức hiểu là đủ và họ có thể tác động mạnh mẽ để thay đổi xã hội. Nhân dân ở nước nào cũng vậy chỉ là những người ăn theo thôi.

Tại sao chính quyền CSVN bắt bớ giam cầm các nhà dân chủ hay những trí thức cấp tiến, những nhà báo, bloggers viết các bài kích động nhân dân theo kiểu bới móc chính quyền, đánh vào những điểm yếu của chính quyền? Bởi vì chính quyền thừa hiểu rằng, đem những lý thuyết dân chủ chính thống ra giải thích thì quá khó hiểu đối với dân. Cái mà dân nhìn thấy, và quan tâm, là những bất công hàng ngày, và khi số đông người dân bất bình với những bất công xã hội đó họ sẽ đứng lên đòi thay đổi. Chính quyền cố tình không chịu tiếp thu để sửa đổi thì phải tiến hành đàn áp bắt bớ, giam cầm chứ biết làm thế nào bây giờ.

Nhưng tin chắc rằng một tay sẽ không che nỗi bầu trời. hãy chờ xem.

1 nhận xét: