Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

TẠO MỘT PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TRONG QUẦN CHÚNG

                              

Một việc làm dễ dàng nhất, nhưng lại rất thiết thực, cho tât cả mọi người để cứu nước là : Hãy ủng hộ những người đang can đảm đứng ra trực diện với chế độ này. Bằng cách tiếp tế cho gia đình những người có thân nhân vì tranh đấu mà bị bắt bớ giam cầm . Như vậy, họ sẽ không còn phải lo lắng cho thân nhân khi họ bị bắt giam. Và khi những người đi tranh đấu không còn phải lo lắng cho người thân bị đói khổ thì chẳng ai còn ngại ngùng gì nũa.

Ngay bây giờ, chúng ta mỗi người kẻ vài chục, người vài trăm , âm thầm giúp đỡ cho thân nhân những người vì tranh đấu mà đang ở tù, thì chỉ một thời gian , sự giúp đỡ này trở thành một phong trào như ở Ba Lan năm nào, chắc chắn chẳng còn ai sợ bị tù vì trực diện tranh đấu nữa.

Xin đừng nghĩ tới những việc quá to tát như vùng lên lật đổ chế độ trong một sớm một chiều, hoặc nói tới một tổ chức bí mật qui mô. Tất cả đều chỉ là đãi bôi mà thôi. Hãy âm thầm tìm tới thân nhân của những người đang tranh đấu công khai, mà tiếp tế cho họ , chỉ cần vài chục thôi; vài trăm thôi, và nếu ai cũng cùng một lòng làm như vậy thì sẽ có một lực lượng lớn mạnh trong quần chúng không khó khăn gì. Xin mọi người hãy tự bắt đầu ra tay đi. . .

Hãy copy và chuyển thông điệp này tới tất cả những người và những nơi có thể được, để tạo nên một phong trào đoàn kết trong im lặng và an toàn. Bản tin này không cần phải ai đứng tên, nó như một lá thư luân lưu, vì đó chính là tấm lòng của chung mọi người quan tâm tới vận nước .

Còn những quí vị có thân nhân hay biết được người nào bị bắt giam, vì tranh đấu chống bạo quyền cộng sản bán nước, hãy đưa lên mạng những trường hợp đó cho đồng bào biết. Cần nhất là điện thoại để liên lạc gửi tiền. Những người hảo tâm yêu nước sẽ liên lạc trực tiếp với quí vị xin địa chỉ, để tránh bớt phiền phức với công an địa phương .

Thân ái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét