Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Muốn giết chết chế độ CSVN ??? Đừng chửi! Đừng chống! Chửi và chống tham nhũng là điều đại kỵ hiện naySông La Hà Tịnh

                        

CS chỉ tự tiêu diệt khi đồng tiền tạo nên sức mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các thành phần lãnh đạo Đảng CS. Không có một sức mạnh chính trị nào có thể tiêu diệt được CS ngoài đồng tiền.

Khi đồng tiền biến các lãnh đạo nhà nước trở thành những nhà Tư sản đỏ, Tư bản đỏ, cũng là lúc bắt đầu cho Đảng CS ở khởi điểm tự tiêu hủy.

Nhưng đồng tiền đạo đức của những người nông dân một nắng hai sương, của những người Công nhân đẩm ước mồ hôi sức lực trên Công trường, của những viên chức chính phủ mức lương ba cọc ba đồng, thì không thể nào tạo nên được tầng lớp tư sản đỏ, tư bản đỏ.

Chỉ có đồng tiền vô đạo đức, đồng tiền từ trên trời rơi xuống qua khe hối lộ, tham nhũng, bóc lột, mới nhanh chóng tạo nên hai tầng lớp tư sản đỏ và tư bản đỏ.


Không giải tỏa cấm vận, không bang giao, không vào được WTO, VN sẽ không bao giờ có được tư sản đỏ, tư bản đỏ. Thì CSVN vẫn tiếp tục con đường chuyên chính vô sản sắt máu dài hạn. Bắc Triều tiên hay TQ trước thời kỳ đổi mới của Đặng Tiểu Bình là một hình ảnh xác minh cụ thể.

Nếu hỏi rằng đồng tiền tham nhũng hối lộ sẽ giúp cho VN đẩy mạnh tiến trình dân chủ hay chỉ tạo phần nuôi nấng cho chế độ CS sống lâu hơn ? Muốn nhìn thấy được điều nầy, ta cần phải đặt thêm nhiều câu hỏi phụ như sau .

Nếu xã hội VN hiên nay không có tham nhũng hối lộ, cán bộ CS Chí Công vô Tư như thời kháng pháp. Thì nhà nước CHXHCNVN hôm nay đúng là một nhà nước lý tưởng vì dân, nếu người dân chấp nhận mất dân chủ nghèo đói và chậm tiến, chấp nhận bế quan tỏa cảng, hạn chế tối đa tiếp xúc với nền Văn Minh thế giới bên ngoài, thì đâu Cần gì phải lật đổ nhà nước.

Không có tham nhũng hối lộ, ĐCSVN sẽ trở thành ông vua không ngai, cha truyền con nối đời đời. Ai mất quyền lợi ? Ai chịu cực khổ tụt hậu chậm tiến? Rõ ràng là dân ĐEN, là thành phần không Đảng .

Nhưng tại sao ĐCSVN lại phải đổi mới? Phải bỏ đi bao cấp ? Tất cả vì cần tiền, không tiền thì không thể lãnh đạo, không thể làm chính trị thoải mái. Một ĐCSVN ưu việt như tuyên truyền sẽ dẫn dắt một dân tộc Việt xây dựng đất nước phát triển kinh tế hùng mạnh. Dựa vào muc tiêu này, thành phần lãnh đạo ham danh hám lợi, đã đánh bại thành phần Đảng viên cực đoan cố chấp tự sản tự tiêu, mon men chạy theo nền kinh tế thị trường tư bản dưới danh xưng định hướng XHCN giả tạo. Muốn thế thì phải có ngoại hối.

Vậy đồng tiền ngoại hối có tác động như thế nào lên chế độ CS ?

Muốn thay đổi nâng cao đời sống xã hội, nhà nước CHXHCN VN không thể bế môn tỏa cảng, không thể không nhận tiền kiều hối, không thể không nhận tiền đầu tư nước ngoài, không thể không cho thuê hay mua bán tài nguyên của nhà nước, không thể không trao đổi mậu dịch Quốc tế, không thể không trao đổi nền Văn hoả chính trị phản động chống CS, chống XHCN. Muốn được những điều này, trước tiên cần phải có ngoại hối .

Nguồn tiền của Việt Kiều là nguồn ngoại hối đầu tiên kích thích cho vi khuẩn tham nhũng hối lộ phát triển. kiều hối là men cần thiết đầu tiên để tạo nên loài nấm độc tham nhũng và hối lộ trên lãnh vực ngoại hối .

Đồng tiền tham nhũng hối lộ là đồng tiền vô đạo đức cần phải được rửa để trở nên đồng tiền trong sạch khi xử dụng. Hình thức thân nhân nhận tiền tại VN cũng là một cái cớ chứng Minh cho những đồng tiền vô đạo đức hối lộ tham nhũng. Và đồng tiền nó cũng có chân , nó chạy ra khỏi nước và chạy vào lại với những công đoạn chuyển tiền đố ai biết được. Trong việc Việt Kiều tại Ba Lan đem tiền về nước đầu tư, cũng có thể là nguồn tiền có sẵn do tham nhũng hối lộ trong nước. Nào ai có thể kiểm chứng được trong một năm số lượng tiền thâm nhũng hối lộ được mang danh kiều hối? Liệu nguồn kiều hối của người Việt với số lượng 3 triệu người, tính cả thành phần không có sức lao động, có đủ sức gởi về hàng năm một người là 1.000 đô, thì cũng chỉ đạt tối đa là ba tỷ đô. Vậy mười tỷ đô hàng năm, từ đâu mà có ? Con số này tung ra phải chăng nhằm hợp thức hoá đồng tiền không nguồn gốc từ trong nước khi lọt vào túi cán bộ Đảng viên.

Tuy nhiên, Kiều hối hay bất cứ nguồn ngoại hối nào vẫn luôn luôn là nguồn gốc cần thiết tạo nên thành phần Tư sản đỏ, Tư bản đỏ. Không có tư sản đỏ, tư bản đỏ, thì chế độ CS VN không bao giờ bị phân hoá tiêu hủy. Muốn có tư sản đỏ, tư bản đỏ , phải có tham nhũng hối lộ. Muốn có tham nhũng hối lộ phải có ngoại hối. Muốn Đảng CS sớm bị tiêu vong , tham nhũng hối lộ phải bùng phát nhanh và mạnh. Muốn tham nhũng hối lộ bùng phát nhanh và mạnh, ngoại hối phải tuôn vào VN ồ ạt.

Đừng ngăn cản đồng tiền ngoại hối chảy vào VN, nó giúp cho VN có bộ mặt phồn Vinh giả tạo, nó tạo nên tham nhũng hối lộ, nó giúp cho có cớ rửa tiền, nó giúp cho Đảng viên biến chất CS, nó giúp cho lãnh đạo Đảng giành ăn đấm đá lẫn nhau, nó giúp tạo nên lợi ích nhóm, nó giúp cho con người CS hiểu được giá trị mạnh mẽ của đồng tiền . Rồi chính nó là yếu tố mạnh nhất sẽ tiêu hủy cái chế độ XHCN lường gạt, hoang tưởng, thối tha chết tiệt này .

Những con người làm chính trị lý tưởng suông, còn non nớt duy lý dân chủ một cách trong sạch, sẽ không bao giờ thấy được giá trị đóng góp vô hình của đồng tiền vô đạo Đức tạo nên tham nhũng hối lộ , thông qua con đường Kiều hối, ngoại hối, đang dần mòn giết chết chế độ CSVN hiện nay.

Do đó, thấy VN có nhiều tư sản đỏ, tư bản đỏ, người có đầu óc chống Cộng phải mừng, phải hy vọng, đừng chửi, đừng chống. Chửi và chống tham nhũng là điều đại kỵ hiện nay cho thành phần chống Cộng, không lý muốn cho CS phải trong sạch để chế độ XHCN trường tồn bất biến !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét