Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Trị quốc là cốt ở an dân mới bền vững, hãy vì chân lý chứ đừng vì chân ghế

Dân Nọc Nạn
           

Kể từ ngày phát động góp ý HP và Luật Đất Đai đã có hàng ngàn ý kiến của những nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước phản ánh chính xác nguyện vọng của tuyệt đại bộ phận nhân dân (trừ một bộ phận lãnh đạo trong hệ thống chính trị). Việc lấy ý kiến của hơn 20 triệu người đã làm vừa rồi thì thật là một “trò đại bịp” mà bất cứ ai làm công tác điều tra xã hội học đều thấy rõ là không chính xác và phản khoa học, không lừa gạc được ai cả. Vì sợ nhà tù và vì cái sổ hưu mà không dám bộc lộ mà thôi.


Khẩu ngữ” đất đai thuộc sở hửu toàn dân”, một đặc thù thời Lê Duân hô hào Hợp tác Xã Nông nghiệp. Bắt nông dân góp ruộng đất vào HTX.

Nhưng Đảng Cộng sản hiện nay lại lợi dụng cái Sở hữu toàn dân để coi ruộng đất thuộc chủ quyền của các cấp chính quyền địa phương, họ muốn xẻo đất cho ai, dự án nào là tùy vào phong bì họ nhận được, cho nên, khi góp ý dự thảo HP, họ cưỡng ép dân phải ký hai từ Đồng ý vào các bản kiến nghị sửa đổi HP do họ soạn thảo. Chủ tịch hay bí thư tỉnh thay mặt dân đi họp trung ương và quốc hội, sẽ tiếp tục yêu sách sở hữu toàn dân, Nay, chỉ có thay đỏi cơ chế thì mới thay đỏi được cái hiện tại nhũng nhương này.

Ban dự thảo sửa đổi HP hầu như mù và điếc nếu thật sự họ có trí thức và có chút ít hiểu biết thực tiễn, nếu không thì họ là nhóm cường hào muốn tiếp tục cướp đất của dân. Trong tiêu thổ kháng chiến cũng như chiến tranh du kích biết bao nông dân đã hy sinh tài sản sinh mạng cho việc giành độc lập, nhưng chủ đầu tư không cần biết đến, Với danh nghĩa Nhà nước họ đem đất nông dân bán rẻ cho bọn “đầu nậu” bất lương hưởng siêu lợi nhuận từ công lao mồ hôi và máu của bao thế hệ nông dân. Không phải vô cớ hay thế lực thù địch gì cả mà hàng vạn trường hợp khiếu kiện kêu oan ngày càng gia tăng, “tiếng kêu dội đất, lời than thấu trời”, mà chính là sự áp bức, bất công cùng cức làm cho nông dân phải trổi dậy vì thực tế trong lịch sử nông dân là những người cam chịu, sống an phận …bị dồn vào chân tường thì phải phản ứng thôi, vụ án đồng Nọc Nạn là một điển hình.

Nói như trên cũng không có gì mới với nhiều bài viết trước đây, nhưng còn chút hy vọng các vị Đại biểu QH đọc qua và góp ý dự thảo đúng với lương tâm trách nhiệm của mình hãy “vì chân lý chứ đừng vì chân ghế” làm “Nghị gậc” mà chết không nhắm mắt. Trị quốc là cốt ở an dân mới bền vững. Chạy theo lợi ích phe nhóm bất kể quyền lợi của dân thì sẽ dẫn đến tranh dành đại loạn không còn xa, lịch sử loài người đã chỉ ra quá rỏ điều nầy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét