Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Trông người mà nghĩ đến ta: HỘI ĐỒNG TỔNG GIÁM MỤC BA TÂY ĐỨNG CÙNG NHÂN DÂN ĐÒI CÔNG LÝ- CHỐNG THAM NHŨNG.


Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Brazil về tình trạng khẩn trương của đất nước

                   Nghe tiếng kêu đến từ các đường phố

Chúng tôi, các Giám Mục trong Ủy Ban Thường Trực của Hội Đồng Giám Mục Brazil-CNBB, đã họp tại Brasilia từ 19 đến 21 tháng Sáu, tuyên bố đoàn kết và hậu thuẫn các cuộc biểu tình, trong hòa bình, của các tầng lớp nhân dân thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người trẻ. Đây là một hiện tượng liên quan chặt chẽ đến người dân Brazil và đánh thức lương tâm quốc gia, đòi hỏi sự chú ý và cái nhìn sâu sắc của những người có thẩm quyền xác định các giá trị và ranh giới, với mục đích xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ mà chúng ta mong muốn.

Phát sinh tự do và tự phát từ các mạng xã hội, những cuộc huy động này đặt ra câu hỏi cho tất cả chúng ta và cho thấy rằng không thể nào sống trong một đất nước có quá nhiều bất bình đẳng. Những cuộc biểu tình kêu gọi sự liêm chính và sự cần thiết phải có những chính sách công bằng cho tất cả mọi người, cũng như kêu gọi chống lại tham nhũng, sự thưởng phạt bất nghiêm và sự thiếu minh bạch trong quản lý hành chính, và tố cáo bạo lực đối với thanh thiếu niên. Đồng thời những cuộc biểu tình này cũng chứng tỏ rằng giải pháp cho những vấn đề xã hội phải có sự tham gia của mọi người dân Brazil. Những cuộc biểu tình rộng lớn này do đó canh tân hy vọng của chúng ta khi người dân kêu gào: "Quốc gia mênh mông này hãy thức giấc!"                 

Trong một xã hội khi quyền con người được sống theo như nguyện vọng của họ bị từ khước, thì sự hiện diện của người dân trên đường phố là chứng tá cho việc thực hành các giá trị như đoàn kết và phụng sự vô vụ lợi cho mọi người mà chúng ta tìm thấy ý nghĩa nơi sự tồn tại của chúng ta. Sự thờ ơ và khuất phục dẫn dắt con người, đặc biệt là giới trẻ, đến lối sống ích kỷ và không tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá con người từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên.Các sự kiện trong những ngày này cho thấy Brazil không mê ngủ trong "huy hoàng".

                

Quyền dân chủ để biểu tỏ lập trường như thế này luôn luôn phải được nhà nước bảo đảm. Tất cả phải tôn trọng hòa bình và trật tự. Không có gì có thể biện minh cho bạo lực, cho sự phá hủy các tài sản công cộng và tư nhân, cho sự thiếu tôn trọng và lạm dụng của người dân và các tổ chức. Không có gì có thể biện minh cho các hạn chế về tự do đi lại, cho sự bác bỏ kịch liệt những suy nghĩ và hành động khác nhau. Những điều như thế thách thức những giá trị văn hóa và xã hội của đất nước chúng ta và làm lu mờ những giá trị chúng ta muốn đạt được.

Những cuộc biểu tình hiện nay tăng cường sự dấn thân của quảng đại quần chúng trước vận mệnh của đất nước và tiên báo một thời đại mới cho tất cả chúng ta. Tiếng kêu gào của người dân đã được lắng nghe!

Khẩn xin sự cầu bầu của Đức Mẹ Aparecida và muôn ơn lành của Thiên Chúa, là Đấng thánh thiện và công chính.

Brasilia, ngày 21 tháng 6 2013

Đức Hồng Y Raymundo Damasceno Assis
Tổng Giám Mục Aparecida
Chủ tịch CNBB

Don José Belisario da Silva
Tổng Giám Mục Louis
Phó chủ tịch của CNBB

Don Leonardo Ulrich Steiner
Giám Mục phụ tá của Brasilia
Tổng thư ký CNBB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét