Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

HÃY VÙNG LÊN NHỮNG NGƯỜI NÔ LỆ THẾ GIAN!

Nguyễn Nhơn


 Hàng trăm người Hà Nam đi bộ lên Hà Nội phản đối cưỡng chế đất


HÃY VÙNG LÊN NHỮNG NGƯỜI NÔ LỆ THẾ GIAN!

Trên đây là lời kêu gọi bi ai của Các Mác hồi giữa thế kỷ19, dưới thời tư bản hoang sơ. Ngày nay, bước qua thập kỷ thứ hai, thế kỷ 21, lới kêu gọi kể trên vẫn còn ứng dụng được cho xã hội Việt Nam hôm nay, dưới thời độc tài toàn trị tư bản đỏ!


Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, tác giả Nguyễn Mỹ Hào viết bài nghị luận “Nhìn về đời sống người dân ở Việt Nam ngày nay“ với câu kết luận xác quyết như vầy: “ Bởi không có bộ mặt loài người, nên CSVN từ quốc tặc đầu sỏ Hồ Chí Minh xuống đến bọn Bắc bộ phủ ngày nay, chúng đã chỉ bán nước dâng biển đảo cho kẻ thù phương Bắc không thôi, mà chúng còn thi nhau vơ vét tài nguyên làm cho đất nước rách nát tang hoang, bóc lột, cướp tài sản của cải, vườn ruộng của người dân. Không những thế chúng còn cấm đoán, ngăn cản người trong nước dù chỉ nói hay viết ra lòng yêu nước của mình, cũng bị đọa đầy, tù tội, nhẹ thì cũng bị dọa nạt khủng bó tinh thần. Cho nên, cũng vẫn như lời Ông Boris Yeltine rằng: “Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng sản không thể nào chữa trị, cần phải đào thải chúng nó…” Và chắc chắn CSVN bằng sức mạnh tổng hợp toàn dân sẽ tiêu diệt hết sạch chúng một ngày không xa. “

Người Việt Nam thường lập lại tư tưởng của Lục Giả rằng: “Nhà vua ngồi trên mình ngựa lấy được thiên hạ, nhưng có thể ngồi trên lưng ngựa mà cai trị thiên hạ không? Vả chăng, các vua Thành Thang, Vũ Vương lấy được thiên hạ một cách nghịch, nhưng lại giữ thiên hạ một cách thuận. Dùng cả văn lẫn vũ là cái thuận lâu dài. Ngày xưa, vua Ngô Phù Sai, Trí Bá đều hết sức mạnh mà vẫn bị diệt vong, nhà Tần dùng hình pháp không thay đổi nên cuối cùng họ Doanh bị diệt. Giả sử trước đây sau khi nhà Tần đã thôn tính thiên hạ, lại thi hành nhân nghĩa, theo phép tắc của các vị thánh ngày xưa thì bệ hạ làm sao mà có được thiên hạ? “

Trước khi già hồ và đồng bọn cõng cái nọc độc mác, lê duy vật tam vô về tròng vào cổ dân tộc Việt Nam, xã hội ta dưới mọi thời đại vẫn chuộng bề Nhân Nghĩa truyền thống của tổ tiên:

“Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn
Đem Chí Nhân mà thay cường bạo

Trước 1975, Miền Nam, dù lâm cảnh chiến tranh nghiệt ngả, vẫn nhẫn nại thực hành nền chánh trị “vương đạo”, cai trị bằng giáo dục Dân tộc – Nhân bản, thuyết phục lòng người.

Cọng sản Miền Bắc thực hành “bá đạo“, cai trị bằng sức mạnh dao mác, lưởi lê, cưởng bức, bần cùng hóa nhân dân, xua vào đánh chiếm Miền Nam.

Miền Nam vương đạo hiền hòa đành bị bá đạo cọng sản xâm chiếm. Chúng chiếm đoạt tất cả để bọn trùm đảng chia nhau, ăn một lần cho tàn mạt tất cả. Đến khi kiệt quệ mới chịu đổi mới, nhả ra cho dân làm ăn cò con cho bớt đói, khỏi nổi loạn,kêu là kinh tế thị trường theo định hướng xã nghĩa, nghĩa là vẫn giữ lại hệ thống kinh tế quốc doanh bệ rạc, thúi nát để bòn rút của cải của dân.

Lịch sử 70 năm của quỉ cọng phản dân, hại nước là như thế!

Hiện tại, người dân Việt Nam sống dưới chế độ một cổ hai tròng. Bên trong là cọng sản áp bức, cướp giựt. 
Bên ngoài, chệt tàu thực hành chánh sách tàm thực, xua dân lưỡng Quảng vào lập Chinatown lấn đất lần hồi. 
Thực tế là: Việt Nam ngày nay, dưới ách cai trị cọng sản An nam, thực chất là BÁN THUỘC ĐỊA của Tàu phù, cả về chánh trị lẫn kinh tế.

Ngày xưa, Các Mác tuyên truyền: Đế Quốc là thời kỳ tột cùng của chế độ tư bản với đặc điểm kinh tế “ Tư bản Độc quyền Nhà nước “, nghĩa là Tư bản cấu kết với quyền lực nhà nước thực hành độc quyền kinh tế, bóc lột dân lao động tới tận xương tủy.

Ngày nay, Chế độ Xã nghĩa mang tính chất đúng y như vậy: Tư bản ĐỎ + đảng cs độc tài + Nhà nước áp bức = Tư bản dộc quyền nhà nước, tức là giai đoạn tột cùng của CHẾ ĐỘ TƯ BẢN ĐỎ.

Nhân dân Việt Nam ngày nay đang chịu ách nô lệ hai tầng, chỉ còn một con đường là vùng lên tự cứu mình, cứu nước:
HÃY VÙNG LÊN NHỮNG NGƯỜI NÔ LỆ VIỆT NAM!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét