Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Bây giờ là lúc chín mùi của thời cơ!

Diễn Đàn Công Nhân


                     

"Xin tỉnh thức và sẵn sàng – Ngày 2/9/1945 sẽ tái diễn trong một ngày rất gần đây. Xin đừng để lỡ dịp ngàn năm có một này".

Lý do rất dễ thấy là cộng đồng người Việt ở hải ngoại hiện đã “yên bề gia thất” nơi quê hương thứ hai của họ. Điều họ quan tâm là cha mẹ, con cái, họ hàng của họ còn kẹt tại VN và hiện rất thiếu thốn, nên họ buộc lòng phải gửi tiền về giúp. Lớp người Việt thế hệ thứ I này, nay phần lớn đã già, đã về hưu, nên chỉ độ 10 năm trở lại là họ sẽ chết và không còn gửi tiền về giúp thân nhân nữa. Đến thế hệ thư II và thứ III thì không còn ràng buộc tình cảm nữa. Và khi ấy họ chẳng có lý do gì mà gửi tiền về VN, và CSVN đừng hy vọng là ngồi không mà có 3,5 tỷ dollars kiều hối.Tóm lại người dân VN phải ý thức bổn phận và trách nhiệm và quyền con người của chính mình và dân tộc mình. Đừng ngồi đó mà đợi người Việt hải ngoại và các nước tự do làm giúp. Không có chuyện ngồi đợi sung rụng trong thời buổi này. Người Mỹ đã nói rất rõ: Muốn họ giúp thì phải tự làm rồi sau đó họ mới giúp được. Fredom is not Free.

Đảng CSVN đã nhổ tận rễ tất cả các đảng phái không cộng sản khác. Vì thế hy vọng có một đảng đối lập ở VN lúc là là một ảo tưởng.

Người dân cũng không thể đồng loạt đứng dậy vì mới ho he thì đã bị túm nên không thể có người cầm đầu.
Vậy chỉ còn một tý hy vọng ở chỗ chính bọn CSVN tranh ăn mà tàn sát lẫn nhau. Từ đó tức nước vỡ bờ và có một phe nào đo phất cờ khởi nghĩa (hơn là nằm im đợi phe kia xơi tái mình). Nhân cơ hội đó, các phong trào dân chủ phải mạnh dạn phát động quần chúng xuống đường để làm một cuộc cách mạng ngoạn mục, đưa những tên ác ôn ra tòa xử tại chỗ và lập CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG trong khi đợi bầu QUỐC HỘI LẬP HIẾN, SOẠN HIẾN PHÁP MỚI VÀ BẦU CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ ĐA ĐẢNG MỚI!

Do vậy các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, các hội, các nhóm thuộc Xã Hội Dân sự phải luôn sẵn sàng, tỉnh thức để nắm bắt thời cơ. Thời cơ có thể đến bất cứ lúc nào. có thể là ngày mai, tháng tới hoặc trong kỳ đại hội đảng năm 2016!

Bây giờ là lúc chín mùi của thời cơ!

Xin tỉnh thức và sẵn sàng – Ngày 2/9/1945 sẽ tái diễn trong một ngày rất gần đây. Xin đừng để lỡ dịp ngàn năm có một này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét