Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Muốn thay đổi chế độ độc tài toàn trị thì phải làm thế nào?

Hà Nhân Văn
                     

Muốn thay đổi chế độ độc tài toàn trị đang kềm kẹp, áp bức toàn dân thì phải làm thế nào?

Đây là câu trả lời:


1-Làm sao gây ra tình trạng rối loạn, bọn độc tài không còn kiểm soát được an ninh, trật tự, xã hội theo ý chúng nữa đó là vấn đề tiên quyết của mọi cuộc cách mạng.

2-Một giọt máu đổ ra lúc này có thể sẽ xóa tan kiếp đời nô lệ.

3-Không bao giờ có cách mạng nhung tất cả mọi cuộc biểu tình đối kháng đều có bạo động!

4-Làm sao tạo cơ hội cho quần chúng phá vỡ xiềng xích sợ hãi và hèn nhát của con người đó chính là tạo nền móng cho một cuộc cách mạng.

5-Làm sao cho bọn an ninh, công an, mật vụ, đảng viên hoang mang sợ hãi, bất an trong lòng để chúng chùn tay không dám đàn áp, kềm kẹp đồng bào nữa mới hy vọng có khả năng thay đổi được.

Đây là cơ hội cho hoa nở.

6-Chỉ có những tên ngu xuẩn hay cộng sản muốn bảo vệ hiện trạng, bảo vệ đảng Cộng Sản và bọn cầm quyền thối nát tham nhũng, bất lực và hèn hạ của chúng mới nói chuyện đấu tranh ôn hòa, bất bạo động hay bất động.

7-Bạo động hay bất bạo động là do tình thế, khí thế cần có để đạt được mục tiêu.

8-Muốn thay đổi vận nước thoát ra khỏi sự lạc hậu trì trệ do thể chế cầm quyền hiện nay áp đặt lên toàn dân tộc hơn nửa thế kỷ nay, cách tốt nhất là chọn đúng cơ hội để vùng dậy, đứng lên.

9-Trên thế giới, trong thế kỷ này không một quốc gia nào chấp nhận để ngoại bang trắng trợn chiếm đoạt lãnh thổ, lãnh hải của họ ngoài cái chính quyền Mafia của đảng Cộng Sản Việt Nam.

10-Quốc dân hãy tỉnh táo nhận thấy lực lượng cảnh sát biển chẳng anh hùng gì mà thật ra là quá hèn hạ không biết nhục quốc thể khi bị tàu của bọn Trung Cộng đuổi chạy lòng vòng suốt cả tuần nay ngay trong lãnh hải quốc gia.

11-Tạm cho là bọn Cộng Sản cầm quyền đang khảo nghiệm xem tâm lý quốc dân chủ hòa hay chủ chiến và câu trả lời là phong trào bài Hoa đã sục sôi, lan rộng khắp cả nước.

12-Mạng người nặng hơn trái đất nhưng một dân tộc không biết giữ gìn quốc thể, không dám hy sinh vì sự tồn vong của tổ quốc không xứng đáng có mặt trên hoàn vũ.

13-Chế độ đương quyền và Bộ Chính Trị của đảng Cộng Sản Việt Nam hãy chứng minh thành tâm bảo vệ chủ quyền với quốc dân bằng việc ấn định hạn kỳ dứt khoát cho Trung Cộng rút dàn khoan HD 981 ra khỏi lãnh hải Việt Nam hoặc sẽ bị tiêu diệt.

14-Thế giới chắc chắn không để cho hải lộ giao thương qua Biển Đông rơi vào tình trạng bất ổn dài hạn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét