Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Con đường cộng sản & chính sách cộng sản đã tỏ ra hòan toàn sai lầm, cần phải thay đổi,

Năm Điện Lạnh

                  
                         

Như người ta đã biết, khi một chính sách đã tỏ ra sai lầm, cần phải thay đổi, thì không thể chỉ thay đổi chính sách mà lại không thay đổi người thi hành chính sách.

Thay đổi chính sách mà vẫn giữ lại người cũ, người từng thi hành chính sách cũ, thì chính sách mới sẽ không đuọc thi hành trọn vẹn, thì chính sách cũ vẫn vương vất đâu đó.

Con đường cộng sản Hồ chí minh đã tỏ ra sai lầm, chính sách vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu đã tỏ ra sai lầm, nay cần thay đổi, cần phải có chính sách khác, cần phải đổi chính sách theo hướng, theo chính sách “bám gót đế quốc Mỹ”.


Vậy, để chính sách mới đuọc thi hành trọn vẹn, để triệt để dẹp bỏ chính sách cũ, để triệt để dẹp bỏ chính sách tay sai giặc tàu, cần phải thay thế người thi hành chính sách, cần phải thay thế đảng cộng sản cầm quyền, cái đảng từng thi hành chính sách cộng sản Hồ chí minh vong bản ngoai lai tay sai giặc tàu, thay vào đó là đảng Việt nam Cộng hòa với chính sách liên kết với Mỹ. Liên kết toàn diện, chiến lược, chứ không chỉ là “liên minh quân sự”, lợi dụng lỏi, như kiểu Cù Huy Hà Vũ “liên minh quân sự với Mỹ là mệnh lệnh thời đại”.

Chỉ có như vậy mới mong gây dựng lại VN!

Quý các nhà trí thức bắc kỳ, trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà đừng tự ái nữa, đừng nuối tiếc 3 cái “hào quang” vớ vẩn, những là “giải phóng” & “chống Mỹ” & “thống nhất”, hãy triệt để ủng hộ đảng Việt nam Cộng Hòa trở lại cầm quyền, thi hành chính sách bám gót đế quốc Mỹ.

Thực tình mà nói, mình muốn “bám gót đế quốc Mỹ”, là chuyện mình muốn, nhưng đế quốc Mỹ nó có thuận cho mình đuọc thực sự bám gót nó hay không, cũng là cả một vấn đề đấy chứ!

Phen này mà đuọc đế quốc Mỹ nó cho bám gót nó, thì phải bám cho chặt, mới mong khá lên, mới mong thoát khỏi sự lệ thuộc Tàu cộng,

Sự lệ thuộc do cộng sản Hồ chí minh & cộng sản VNDCCH đem vào VN từ những năm 1950 khi chúng rước tàu cộng Mao trạch Đông vào VN, làm bung xung cho giặc tàu xích hóa VN, hán hóa VN, chống lưng cho chúng, cho cộng sản Hồ chí minh & cs Võ Nguyên Giáp & cs Phạm văn Đồng và hậu duệ thỏa mãn tham vọng quyền lực cộng sản bệnh hoạn, cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân VN, đàn áp trí thức, giam cầm tuổi trẻ, trấn lột dân nghèo, ăn cắp quốc khố, mãi quốc cầu vinh….

Chừng 20 năm, 30 năm nữa, vững vàng rồi, chừng nấy nếu các bác trí thức “trái tim để trên đầu” chuyên một tư ruy thờ Nga & thờ tàu, vẫn cứ chê Mỹ, muốn nới lỏng vòng tay bám gót đế quốc Mỹ để giành quyền lãnh đạo gì đó cho các bác thì lúc ấy sẽ tính, cũng đâu có muộn…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét