Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY !

Sông Ngân


                

Mọi sự tuyên truyền học thuyết chủ nghĩa Mác Lênin cho dân chủng, cho sinh viên, cho học trò của ĐCS Việt Nam từ gần một thế kỷ này ngày nay ai cũng thấy kết quả của nó như thế nào rồi. Đó là LX sụp dổ, khối XHCN tan rã, Khmer đỏ bị tiêu diệt, các lãnh tụ của nó bị đưa ra tòa án quốc tế, nền kinh tế xã hội VN vẫn cứ tụt hậu so với thế giới v.v… và v.v… và đặc biệt nhất hiện nay, giàn khoan 981 của TQ đang lù lù được mang tới cắm vào thềm lục địa của nước ta, cùng sẽ hứa hẹn sự xâm lăng nhiều mặt rất nguy hiểm của nước ta mà mọi người đều có thể thấy. Đó chính là trăm nghe không bằng một thấy nói chung là như thế.


Nhưng cũng từ lâu này, chính sách của nhà nước VN, của ĐCS đối với TQ toàn dân vẫn nghe bao nhiêu từ ngữ mỹ miều như môi hở răng lạnh, sông liền sông, núi liền núi, vừa anh em vừa đồng chí, 16 chữ vàng, 4 tốt v.v… nhưng bây giờ lại lòi ra bao thực tế phủ phàng, trước đây có việc TQ chiếm Hoàng Sa, một phần TS của ta, rồi chiến tranh biên giới khốc liệt, nay lại đến cái giàn khoàn lù lù và triển vọng đường lưỡi bò cắt hẳn giao thương trên không và trên biển của nước ta ra ngoài theo hưỡng biển Đông. Đó cũng quả thật đúng là chuyện trăm nghe không bằng một thấy.

Vậy nên, hiện nay vẫn đề đang rất căng thẳng. Nhà nước VN và đảng CSVN cũng ra bao nhiêu tuyên bố về việc tranh đấu hòa bình với TQ, nhất định không để mất HS-TS và thềm lục địa cho TQ v.v… như liệu VN thật sự có đang chuẩn bị những phương án tác chiến nào đó chống lại TQ, chống lại giàn khoan hay không, hay VN cũng sẽ chỉ biết lùi bước này sang bước khác. Có nhiều người đoán mò sẽ chắc chắn nổ ra chiến tranh và VN cũng sẽ ra tay mặt này hay mặt khác về quân sự. Song cũng có người hoài nghị cho rằng cuối cùng cũng chỉ có nói mà không làm. Hoặc có ý kiến cho rằng VN đang tính toán lợi hại, đang cân nhắc nên chon cách nào, hay đang âm thầm sắp đặt phản công, hay VN chắc chắn sẽ liên minh với Mỹ là nước đủ sức mà chơi lại TQ, hay VN hẳn luôn sợ TQ mà không bao giờ muốn kết thân với Mỹ v.v… và v.v… thật cũng giống như người mù sờ voi, không biết đâu mà kết luận được. Vậy thì cứ chờ cái gì thật sự xảy ra thì mới chắc chắn biết rõ hết được.

Nên nói chung mọi quá khứ đều có thể bỏ qua hết để chin bỏ làm mười, hàn gắn mọi vết thương dân tộc, cùng hòa giải hòa hợp dân tộc để chiến thắng kẻ thù chung, còn TƯƠNG LAI THÌ CHỈ CÓ ĐOÁN MÒ, đó mới quả là điều trớ trêu như thế ! Cho nên chừng nào nghe tức là thấy thì mới là điều toàn dân hoàn toàn tin tưởng thật sự !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét