Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Lời Kêu Gọi Toàn Dân Chống Tập Đoàn Bá Quyền Bắc Kinh

                                   
Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, tập đoàn bá quyền Bắc Kinh càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp biển đão của chúng ta!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất đất, mất biển, nhất định không để một tấc đất, một hòn đão của cha ông rơi vào tay ngoại bang.


Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải cùng nhau phản đối hành động xâm lăng của tập đoàn Bắc Kinh, đại diện là Tập Cận Bình trong tháng 10 nầy khi hắn đến Việt Nam. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống  tập đoàn bá quyền Bắc Kinh cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn biển đảo.

Dù phải gian khổ, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!


Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2015

Nguyễn Việt Nam

1 nhận xét: