Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Đảng lớn hơn nhân dân? hay nhân dân lớn hơn đảng?

tư điện lạnh

            
                       Đảng ngày nay "đẻ" ra quân đội...trông yếu xìu !

Quân đội Nhân Dân Việt nam vốn bản chất là quân đội của nhân dân. Trong những giai đoạn lịch sử của dân tộc, một đảng phái nào đó có thể lãnh đạo, có thể cầm quyền, nhưng trên hết tất cả đảng phái quân đội phải được thành lập trên danh nghĩa cũng như nền tảng của một đất nước, một chính phủ rõ ràng. Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định rõ ràng điều này - Chủ tịch nước chính là người đứng đầu đất nước, nắm quyền tổng chỉ huy tối cao và quyết định cuối cùng đ/v quân đội, An ninh QG, chính trị, Ngoại giao, ... chứ không phải Bí thư đảng. Đảng ngày nay tuyên bố đẻ ra quân đội ND nghĩa là đảng càng ngày càng muốn tiếm quyền của chính phủ, có nghĩa đảng cs có thể vô hiệu hóa chính phủ hoặc dựng nên chính phủ khác để cai trị, bóc lột nhân dân.

Như vậy, tôi thiết nghĩ cho dù đảng cs muốn vơ vào và tự nhận QĐNDVN như đứa con mình đẻ ra như bao chuyện lừa dối, tráo trở khác thì chúng ta, Nhân dân VN càng nhất quyết không từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa con (QĐNDVN) vốn là của mình, chúng ta không đẩy đứa con chúng ta đã nuối bằng mồ hôi, xương máu và nước mắt ra xa chúng ta được. Tôi tin rằng những nhà lãnh đạo quân đội chân chính họ biết rõ điều này và họ sẽ luôn hiếu thảo với nhân dân thay vì như tuyên truyền của đcs trong mấy bài báo vừa qua.


Cái lập luận“chống phi chính trị hóa quân đội” -một cái khái niệm rất lập lờ, bậy bạ của kẻ cầm quyền được những tên ăn theo nói leo sủa đi sủa lại , nhằm đòi quân đội phải:

trung thành với đảng cầm quyền-điều làm ngứa lỗ tai mọi người, mà kẻ nói câu ấy không thấy “thẹn mồm”- vì nó chính là sự xảo trá đổi trắng thay đen mà mọi người nên vạch mặt những kẻ nói xằng, sủa bậy. Điều này càng lộ rõ hiện tình: đảng đang chống lại nhân dân, dùng quân đội chống lại dân- khi hiện nay đã không còn chính danh, không thuyết phục được dân, không được người dân ủng hộ. 

Không có nước nào mà kẻ cầm quyền trắng trợn và ngang ngược đòi phải ghi vào hiến pháp của quốc gia rằng: quân đội phải trung thành với đảng cầm quyền theo kiểu như HP92 của VN.

Nếu nước đó mà đa đảng thì sẽ có loạn đa sứ quân vì nhiều đảng sẽ có nhiều đội quân.

Điều vô lý nhất mà đứa trẻ con cũng nhận thấy và trả lời được là: 

1-quân đội sinh ra để làm gì? có nghĩa là: nhiệm vụ bảo vệ ai thì phải trung thành với người đó

2-quân đội do ai nuôi?, lấy tiền của của ai đóng góp ? ai góp tiền của nuôi, thì phải trung thành với người đó.

3-Đảng lớn hơn nhân dân? hay nhân dân lớn hơn đảng? 

Nhân dân nằm trong đảng hay đảng nằm trong nhân dân?-nếu đảng nằm trong nhân dân thì quân đội phải trung thành với nhân dân là hợp đạo lý- điều này không ai có thể bác bỏ được.

Nếu nhân dân nằm trong đảng thì hóa ra đảng đứng trên nhân dân, đảng đẻ ra dân à-láo quá, thế ra toàn dân là đảng viên hết à?

Đảng không phải là toàn thể nhân dân, nên không thể trung thành với riêng đảng- để đem quân đội đi đàn áp dân cho đảng tồn tại được: câu chuyện cưỡng chế Ecopak là một minh chứng cho quân đội chỉ trung thành với đảng cầm quyền-trở thành một tên lính đánh thuê ngu dốt, mới chính thật là một công cụ rô-bốt: ăn cơm dân, tiêu tiền dân nhưng lại đánh dân để bảo vệ kẻ cầm quyền.

Ngược lại, đã là quân đội “nhân dân” thì phải trung thành với nhân dân, không đàn áp dân -vụ tỉnh ủy Thái bình đòi đem quân đội đi trấn áp dân chống tham nhũng trước đây bị tỉnh đội trưỏng Thái Bình thẳng thắn bác bỏ là hoàn toàn đúng lý lẽ và đạo đức:

Quân đội sinh ra là để bảo vệ độc lập chủ quyền của tổ quốc, chứ không phải để đàn áp nhân dân, chống lại nhân dân.



1 nhận xét:

  1. hay like cho bai phan bien tuyet voi dung y cua toi va co le voi da so nhan dan se dong y voi su that nay.

    Trả lờiXóa