Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Ý THỨC TRỔI DẬY.


Trung Hoàng 

                  

Trong thời đại mới, con người trên thế giới càng đến gần với nhau hơn qua mạng thông tin toàn cầu, khoàng cách giưả người và người luôn được thu ngắn lại trên mọi mặt. Mở cưả kinh tế là động lực chính yếu, đã thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc phát triển trong suốt vài thập niên qua, nhưng cùng một lúc cũng đã nâng cao dân trí bên trong lục điạ nầy, quan trọng hơn cả là về tính dân chủ và quyền làm người.


Ý thức về quyền làm người luôn được chuyển tải từ khắp nơi trên thế giới, luôn tác động mạnh mẻ trong các tầng lớp dân chúng Trung Quốc, một động lực khả dỉ có thể làm sụp đổ và tan rã một cách rất bất ngờ bất kỳ một chính thể độc tài nào, cho dù chính quyền đã sử dụng bạo lực để trấn áp khủng bố tinh thần người dân, nhưng đó không bao giờ là một biện pháp lâu dài và không thể nào đứng vững được, trước xu thế dân chủ toàn cầu trong thời đại mới nầy. Các nước CS độc tài chuyên chế còn sót lại trên thế giới, mặc dù có cởi mở triệt để về mặt kinh tế đi chăng nưã, nhưng chính thể chế chuyên trị toàn diện chắc chắn sẽ bị người dân đánh đổ trong một ngày gần đây. Sự sụp đổ và tự tan rã hay chuyển hoá, trước hay sau rồi cũng phải đến mà không bao giờ có thể tránh khỏi.

Nếu nhà cầm quyền CSBK nhờ vào “quả ngọt nhân khẩu” để phát triển kinh tế vượt trội, thì một ngày không xa cũng chính “quả ngọt nhân khẩu” khổng lồ nầy, sẽ xô ngã chính quyền toàn trị nầy một cách đột biến bất ngờ khó mà lường trước được. Sự cấu thành một đất nước Trung Quốc chỉ bằng vào võ lực chiếm đoạt cuả các sắc dân khác, sự kết hợp hoàn toàn mang tính cưỡng bức bằng vào mác với lê như trong thời kỳ tranh đoạt hoang dã trước đây, chắc chắn sẽ không bao giờ được bền vững với thời gian, khi mà dân trí càng ngày luôn càng được mở rộng, qua mạng lưới kết chặt toàn cầu ngày một thăng tiến khó ngăn chận lại.

Tiếng gầm thét kinh hoàng liên tục cuả Sư Tử Châu Phi, với Hương Hoa Lài toả rộng không thể nào chận đứng lại được, sẽ là những tác động rất mảnh liệt đến quần chúng trên khắp năm châu thế giới, nhất là các nước đang cố giử lấy một thể chế độc tài toàn trị như CSTQ và CSVN ngày nay. Tạng Hồi Mông Mãn chính là nội hàm có quá nhiều ẩn số đột biến, luôn luôn mang tính xung khắc bên trong đất nước Trung Quốc hôm nay và cả tương lai lâu dài mai sau. Sự cướp đoạt và thâu tóm lảnh thổ chỉ bằng vào võ lực thô bạo, ở đó chỉ có sự thù hận và căm hờn, không thể nào có được sự đồng tình chung sống thực sự, chính đó là một yếu tố mà sẽ khiến cho Trung Quốc phải chịu cảnh Tam Phân Tứ Liệt, như lịch sử trước đây đã từng phải bị xảy ra.

Để vuốt ve thoả mãn tính tự cao tự đại bên trong lục điạ Trung Quốc, nhà cầm quyền CSBK sẽ luôn gây hấn lấn chiếm khắp nơi, để chứng tỏ sức mạnh cuả chính quyền hiện tại. Càng hung hãn bấy nhiêu, cũng chỉ càng lúc càng bộc lộ rõ sự sợ hải bị đánh đổ và tự tan rã khó tránh cuả một chính quyền và đất nước, luôn được xây dựng trên sức mạnh bạo lực hoàn toàn không mang tính tình người trong thời đại mới. Sự chênh lệch giàu nghèo giưả tầng lớp cai trị và tuyệt đại số đông là kẻ bị trị, sẽ tạo nên một động lực thúc đẩy không ngừng cho một biến động phải đến.

Ý thức trổi dậy mạnh mẻ để đòi lại quyền con người, sẽ có được sự ứng trợ đúng mức kịp thời, qua mạng lưới thông tin truyền đạt rộng khắp toàn cầu, mà hầu như nhà cầm quyền CSBK khó có thể ngăn chận lại được hoàn toàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét