Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Moi việc đã quá trễ

 Đồ Nghệ

                                                                       

Qua hàng ngàn năm, nước Tàu chưa bao giờ thôi nghĩ đến việc phải thôn tính nước Việt Nam. Đặc biệt dưới thời kỳ cộng sản, nước Tàu cộng sản càng cần phải thực hiện mưu đồ của nó. Mưu đồ này đã bắt đầu ngay từ khi Mao Trạch Đông đồng ý nuôi Nguyễn Tất Thành, tức Hồ Chí Minh và đồng ý viện trợ chiến tranh cho những tên bán nước, đói khổ, dốt nát, và đê tiện  sau này.


Viện trợ chiến tranh trao của Tàu cộng cho đòi hỏi phải trao đổi ngay lập tức với việc giao Biển Đông và đặc quyền khai thác kinh tế của Việt Nam trên vùng biển này theo luật biển quốc tế cho Trung cộng! Tàu cộng đã cung cấp viện trợ chiến tranh với điều kiện đã nắm trước đàng cán phần viện trợ đưa ra với mối lợi hải sản đời đời hàng triệu lần hơn tổng giá trị của viện trợ chúng đưa ra!

Ý đồ lâu dài của Tàu cộng là qua viện trợ, Tàu cộng sẽ điều khiển Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (cộng sản Hồ Chí Minh) cho đến vĩnh viễn. Lê Duẫn muốn thoát ra, Đặng Tiểu Bình đã dạy cho cộng sản Hà Nội một bài học nhớ đến nhiều đời sau bằng chiến tranh biên giới năm 1979, 1984 để nó tiến đến giải pháp chắc chắn kế tiếp, lại nắm đàng cán, việc cai trị Việt Nam bằng hiệp ước đầu hàng, bán nước Thành Đô 1990 mà Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng (lại Phạm Văn Đồng!), Lê Đức Anh. Võ Văn Kiệt….đã ký!

Song song với hiệp định nguyên tắc ở Thành Đô, 1990, cộng sản Tàu đã tiến hành trên thực tế việc sát nhập chủ quyền Biển Đông, Hoàng Sa – Trường Sa về cho Trung cộng. Dùng văn tự Hồ Chí Minh (Phạm Văn Đồng ký năm 1958) công nhận chủ quyền Biển Đông là của Trung cộng làm chứng cứ, Trung cộng công khai chiếm và sát nhập Hoàng Sa – Trường Sa – Biển Đông.

Muốn cứu nước, nhà nước cộng sản ngày nay phải có hành động thích hợp ngay từ đầu, ngay khi Mỹ cho tàu chiến đến Việt Nam năm 2008 để chính thức, công khai đưa ra lời đề nghị hợp tác an ninh chung. Sợ mất chức, mất ghế, những phần tử đứng đầu cộng sản đã hèn nhát, bỉ ổi một cách đáng ghê sợ và kinh tởm khi bọn này từ chối lời đề nghị thẳng thắng, công khai của Mỹ có lợi cho cả Mỹ và nhân dân Việt Nam.

Cộng sản Hà Nội tính toán thà chịu nhục với Tàu cộng mà còn giữ được ghế và đã không hề mãy may nghĩ đến số phận của toàn thể nhân dân Việt Nam. Theo Tàu cộng sản là người Việt Nam phải sống cảnh địa ngục trần gian! Tham vọng, tham lợi cá nhân, cộng sản Hà Nội đã cam tâm đẩy toàn dân nước Việt vào tay tên đao phủ Trung cộng để những tên bán nước giữ cho được chiếc ghế ngồi của cá nhân chúng!

Nay thì moi việc đã quá trễ. Tàu cộng vây chặt Việt Nam. Tàu cộng đã kiểm soát mọi hành động, cử động của nhóm cầm đầu đảng cộng sản và đảng cộng sản. Tàu cộng đã kiểm soát mọi điểm xung yếu bên trong Việt Nam. Việt Nam đã mất nước! Nhóm bán nước nay trở thành những con chó, những con rối do Tàu cộng trực tiếp điều khiển. Những lập luận yêu nước , cứu nước của bọn bán nước đưa ra, càng biện luận càng phơi bày thêm chất hề, bản chất gian xảo đến tận cùng của những tên hề Ba Đình cầm đầu đảng cộng sản!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét