Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Thời đại đồ đều

Ba Ngù

                    

           Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo...Vụ bỏ phiếu tín nhiệm này chắc do Trọng lú bày ra để cố chơi Ba Dũng. Ỷ rằng mình trong sạch, chưa có tì vết tham ô nên lão Lú dùng kế này để mong bọn đảng hội vì ganh ăn nên bỏ phiếu tín nhiệm thấp cho ba Dũng. Lú ơi là lú. Lão phải nên biết rằng trong băng đảng chóp bu cs ai cũng tham ô. Không nhiều thì ít. Nếu thằng đảng trưởng không chịu tham ô, thì bọn tham ô bên dưới sẽ kết bè lại để lật và thay đảng trưởng thôi. Ông Lú sở dĩ lên ghế đảng trưởng cs được cùng chính là vì ông lú. Vì lú nên cả hai phe đều chọn ông vì chúng nghĩ rằng ít ra ông vô hại cho bọn chúng, chứ chẳng phải là uy tín của ông đâu.


Do vậy, trong một băng đảng độc tài thì gã đảng trưởng luôn phải thoả hiệp với các tay em để cùng chung sống và cùng tham nhũng. Luật bất thành văn là : Người không chạm đến ta thì ta không chạm đến người. Vả chăng ngu gì mà bươi móc người khác. Dành thì giờ để kiếm dự án gở lại tiền mua ghế lúc trước chứ. Nhiệm kỳ thì qua mau. Hốt không kịp thì tiền đâu mà tiêu xài thoải mái khi về hưu.
 Chỉ có bọn đảng viên ngu nghèo mới trông chờ lương hưu để sống mà thôi. Ai cũng vậy mà thôi. Ai cũng hiểu chỉ một mình Trọng Lú không hiểu. Nên có một gã Lú bày ra việc tín nhiệm. 

Khá khen cho gã Hùng hói bày ra trò : tín nhiệm cao, thấp, vừa, khiến ai nấy cũng an tâm và hài lòng vì rốt cuộc ai trong đảng hội cũng được tín nhiệm hết. Cho dù là chúng có hỏi "Tin Nhiệm" hay "Không Tín Nhiệm", thì liệu số phận của những kẻ bị "Không Tín Nhiệm" sẽ ra sao ? Bị xa thải, bị đuổi việc ?

 Tôi không tin điều đó sẽ xảy ra. Cho dù điều đó có xảy ra, thì một tên đảng viên CS khác được thay thế vào, thì cũng vậy thôi, tốt lành gì hơn đâu, cha con chúng nó "cá tra một lứa", tất cả phải tuyệt đối tuân thủ theo mệnh lệnh của Đảng, Đảng lãnh đạo mà. 

Ngày nào còn sự độc tài, độc tôn của đảng csVN trên quê hương VN, ngày đó nhân dân VN sẽ tiếp tục trong cái nhà tù lớn, tự do và quyền Con Người tiếp tục sẽ bị tước đoạt. 

Thắm thía cho câu nói của cựu tổng bí thư cs Liên Xô : " Cộng sản không thể thay đổi, phải dẹp bỏ".
Chỉ có trong xã hội Cộng sản mới có những trò đểu như thế này. 

1 nhận xét: