Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Thỏa Hiệp ngầm 05-07-2020 là ngày thực hiện đợt I sáp nhập nước Việt Nam vào Trung Cộng

2 nhận xét: