Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Cải thiện quan hệ TC và CSVN.

 Quốc Tâm

                                 

đồ của các chế đó CS giống nhau ở chỗ khi cần tuyên truyn thì dùng chữ rất nhẹ nhàng, êm dịu nghe mát lỗ tai, nhưng khi áp dụng thì những đảng CS nước lớn như Liên Xô trước kia và TC bây giờ coi các nước CS nhỏ hơn như CSVN, Cuba, Bc Hàn là đàn em, là tay sai và luôn có thái độ trịch thượng, như không chào đón đúng nghi lễ, cho cán bộ cấp thấp ra chào đón, hoặc chỉ có viên đại sứ một nước ra đón tiếp thượng cấp của chúng. Đó là chính sách hòa hợp, hòa giải của CS nhờ thế CS đã lừa bịp được một số trí thức trong một thời gian, ngày nay thì mọi người đều thấy rõ nên chẳng còn một người nào lên tiếng ủng hộ chúng -trừ những tên vì chút lợi danh nên muối mặt cải chày cải cối để binh vực chúng. Hãy nhìn bọn lãnh đạo CSVN qua chầu thượng đế TC thì rõ.

Khi nào còn bóng ma cộng sản đeo ám nước Việt chúng ta thì nhân dân ta chưa yên với Trung Quốc . Nhân dân Việt Nam với tinh thần hiếu hòa và tôn trọng quốc thể của nước ngoài , nhưng vì đảng cộng sản Trung Quốc có tham vọng xâm lược các nước láng giềng bằng vũ lực , nên nhân dân ta không còn tin tưởng vào sự quan hệ với chánh quyền Bắc Kinh...!Cái chủ nghĩa cộng sản thối nát đã khiến cho đất nước ta điêu linh , khổ sở... Nhưng bọn tham quyền, cố vị, không có lòng thương yêu dân tộc, muốn bám giữ cái quyền cai trị dân, cam lòng xem Bắc Kinh là chổ dựa để bảo vệ cho chế độ. Bắc Kinh nắm bắt yếu điểm nầy mà mặc sức dọa nạt, đàn áp Đảng CSVN; thế mới có câu " ngu với giặc, ác với dân "!

Trên đầu thì thờ giặc, trong nước thì ra tay bốc lột, vơ vét của dân, trong cơ cấu lãnh đạo thì tham nhũng từ TW cho tới địa phương, đã làm cho cuộc sống người dân lầm than, khốn khó, gian thương kết hợp với cán bộ làm lũng đoạn cơ cấu kinh tế, xã hội, đời sống vật chất cùng với tinh thần người dân càng ngày, càng xuống cấp, tệ nạn xã hội cũng như trấn lột, cướp bốc đâu đâu cũng có...!!!

Đảng cộng sản VN càng ngày, càng bất lực trong tình hình kinh tế và xã hội hiện nay; một khi cuộc sống của dân bị vắt khô kiệt, không còn khả năng để cung phụng nhà nước thì liệu nhà tù và súng AK có làm cho dân sợ nữa không ?!!! Một khi con người bị dồn vào bước đường cùng thì không còn sợ một trở lực nào...!!!

Đảng Cộng sản hãy vì sự tồn vong của đất nước và dân tộc mà cải cách chính trị, tập hợp sức mạnh của toàn dân để vượt qua tình hinh suy xụp kinh tế, tạo sức mạnh cho đất nước để chống giặc ngoại xâm ...

Cách giải quyết biển đông của Tàu cộng là dối trá. Không thể tin Tàu cộng đồng ý một bộ Quy Tắc Ứng Xử mà các nước có tranh chấp với Tàu tại biển đông chấp nhận được: Vì lâu nay Tàu nói lập trường của họ về biển đông không thay đổi nghĩa là họ tự vẻ đường lưởi bò rồi cho là lảnh hải của họ không thể tranh cải. Đưa tàu cá, tàu chiến của họ xuống biển đông hù dọa các nước nhỏ nói rằng đây là chủ quyền của tàu không ai được xâm phạm. Vừa ăn cướp vừa la làng đó là thái độ của Trung Quốc ngày nay.

Trung Quốc ngày nay là Tào Tháo tay gian hùng không thể tin được. Chính sách pháo hạm cổ xưa được Tàu tái xử dụng áp bức các nước nhỏ trong biển đông thậm chí có hành động hải tặc đối với tàu cá của VN. Mỹ phải nhanh chóng xoay trục qua Châu Á, tái cân bằng Châu Á để bảo đảm hòa bình trên Thái Bình Dương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét