Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Hãy học Myanma, Campuchia – đang đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự

Bang Tran 

               

Hãy lấy thực tiễn đời sống thực tế của dân (so với các nước cùng Đông Nam Á, và châu Á có quy mô dân số, địa lý, phong tục gần ta) làm thước đo tiến bộ…

Chỉ có thể chế nhà nước đa đảng, tam quyền phân lập và xã hội dân sự mới làm được các việc quan trong như sau:

1. Đoàn kết, và tập hợp được người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới vốn bị chia rẽ ý thức hệ từ 1945 đến nay.

2. Chống được tham nhũng, chống tha hóa quyền lực, chống được lạm quyền,chống độc quyền, chống chuyển quyền trong nội bộ một nhóm người, một nhóm gia tộc hoặc thân hữu…vì muốn nắm quyền phải cạnh tranh bình đẳng, tranh cử, giành quyền lực qua bầu cử minh bách…và chỉ được làm những gì người dân ủy quyền bằng các bộ luật…và một lực lượng đối lập tương đương luôn giám sát, (có thể gọi là luôn luôn xoi mói đối thủ) nhằm giành lại quyền nếu phát hiện ra đối thủ hoặc người do họ chon vào ê kíp mắc sai lầm.


3.”Quan bớt tham, thì dân bớt gian”.

Khi người nắm quyền luốn có đối lập tương ứng giám sát thì khó mà tham được, vì tham là mất chức và còn bị tù tội.

Chỉ có đảng đối lập mới đủ sức mạnh tương ứng để giám sát quan chức của đảng nắm quyền. Hạn chế, khống chế quan tham.

Tất nhiên đối lập sẽ cùng kết hợp với tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhân dân và tư pháp độc lập để giám sát, kiểm soát, hạ bệ và thậm chí là xét xử (nếu có đủ chứng cứ buộc tội).

Quan giành quyền bằng cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, lành mạnh,… thì dân cũng cạnh tranh trong kinh doanh, lao động sáng tạo…minh bạch, bình đẳng, lành mạnh.

Khi đó người dân được tự do làm những điều có ích cho mình và xã hội (thông qua đóng thuế, tình nguyện và từ thiện…), sẽ ít tiêu cực , như tâm lý : “làm giầu cho quan chức”, câu kết với quan chức làm giầu, gian dối làm giàu….mua quan bán chức, gian dối, thủ đoạn, giành giật lợi ích cho cá nhân bằng mọi giá, trốn thuế, buốn lậu, hàng gian, hàng giả, dùng hóa chất độc hai bất chấp tính mạng con người và môi trường sống…

4. Khi có ba tiền đề trên sẽ thúc đẩy được cải cách giáo dục toàn diện….vì giáo dục không thể độc lập hoàn toàn với môi trường sống…Xã hội lừa đảo, mua quan, bán chức, tham nhũng , gian dối…như cơm bữa từ cấp cao thì không thể có nền giáo dục tốt được.

5. Khi có đa nguyên, đa đảng mới có tự do tôn giáo thực sự được…vì Học thuyết cộng sản là vô thần là xóa bỏ tôn giáo từ trong triết lý duy vật biện chứng, ai cũng biết…không thể ngụy biện được.

Chỉ có những tôn giáo chính thống đã được tồn tại và kiểm định theo thời gian mới bắt con người đi theo đạo đức,nhân, nghĩa và chân, thiện, mỹ một cách trung thực, thuần khiết từ nơi sâu thẳm linh hồn con người, mà không một luật pháp và một lý thuyết giáo dục hiện đại nào có thể thay thế được….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét