Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

HÃY XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM THẬT SỰ

Nam Nhân

                           
                           
                                                 

Nước VN ở cạnh Trung Hoa hàng ngàn năm nhưng dầu bao biến cố thăng trầm vẫn luôn giữ được bờ cõi riêng và không hề bị đồng hóa được. Rồi VN lại đánh bại được nước Champa, chiến thắng được người Cao Man mà mở mang bờ cõi đến tận phương Nam, đó chính là điều tự hào nhất trong lịch sử quá khứ của dân tộc và đất nước mình đối với mọi người VN nói chung cho tới hiện nay.
Cho nên nếu VN đã từng sản sinh ra những nhân vật kiệt xuất như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung thì đó chính là lòng tự tin và niềm tự hào căn bản và chính đáng nhất của người VN. Có nghĩa có hay không có Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp vẫn không hề ảnh hưởng gì đến lòng tự tin và niềm kiêu hãnh của người VN đối với chính dân tộc và đất nước của mình.

Sự sai lầm của vua quan triều Nguyễn chính là sự sai lầm chết người để đất nước phải lọt vào trong tay thống trị của người Pháp. Đó là điều hoàn toàn đáng tiếc, và nếu sau này VN có thoát ra khỏi sự cai trị của người Pháp sau thế chiến thứ hai cũng chỉ là điều tất yếu do cuộc đấu tranh anh dũng, trường kỳ của toàn dân tộc kể từ khi nước nhà bị đô hộ. Tất nhiên sự đấu tranh xương máu và kiêu dũng ấy vẫn chưa đạt kết quả cho mãi đến sau thế chiến thứ hai kết thúc. Đó chỉ là do hoàn cảnh lịch sử và thật sự cũng không đi ra ngoài hay cũng nhờ hoàn cảnh lịch sử. Sai một bước đi thì lầm lở cả một đời người. Đó là bài học khốn đốn nhất mà chính vương triều Nguyễn đã gây ra đối với toàn thể dân tộc.Có nghia việc tranh thủ lại được nền độc lập sau thời Pháp, Nhật đô hộ chỉ là điều tất yếu phải làm, việc tự nhiên, nó chẳng phải là điều gì tuyệt đối hãnh diện cả. Bởi cái hãnh diện nhất là cái hãnh diện ngay từ lúc ban đầu không bị người ngoài đô hộ, như nhiều dân tộc vẫn có khi làn sóng thực dân phương Tây tràn đến. Nhật Bản hay Thái Lan ở Á Châu cùng một hoàn cảnh xưa kia như VN chính là một niềm tự hào như thế. Vả chăng bất kỳ cuộc chiến đấu giành độc lập nào đều không thể trả bằng mọi giá mà phải bằng kết quả tối ưu nhất, nghĩa là chiến thắng ít tốn kém nhất mới chứng tỏ là sáng suốt hay khôn ngoan nhất. Nhật Bản buộc phải đầu hàng Đồng Minh rồi vẫn tiến lên ngang ngữa các nước hàng đầu thế giới chính là niềm hãnh diện tự nhiên và rất đáng khâm phục của quốc gia và dân tộc Nhật Bản.

Nên đất nước VN, dân tộc VN ngày nay cần phải bình tĩnh đánh giá lại mọi khía cạnh thời cận đại trong lịch sử đất nước mình mới mong tiến kịp thế giới một cách đích thực hay khách quan nhất. Còn nếu cứ tiếp tục tự ăn bánh vẽ, tự ru ngủ mình trong những ảo giác nào đó thật sự không cần thiết hay không chính đáng, đó chính là tự phản bội lại bản thân mình mà không tự biết hay chỉ vì giả tạo, mù quáng hoặc bất chấp tất cả.

Ý nghĩa nổi bật nhất của ông Hồ Chí Minh là luôn luôn tin tưởng vào chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ý nghĩa nổi bật nhất của ông Võ Nguyên Giáp là luôn luôn thần tượng hóa Hồ Chí Minh và thần tượng hóa lý tưởng mà ông theo đuổi. Sự chiến thắng vẽ vang của ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp tất nhiên không tách rời được ý nghĩa chính trị của dân tộc VN thời cận đại. Tuy nhiên nó cũng không thể tách rời được ý nghĩa phong trào cộng sản quốc tế như đã có. Nền độc lập và nền tự do của dân tộc VN ngày nay dĩ nhiên cũng không ra ngoài được ý nghĩa đó. Đó cũng là lý do không thể nào đồng hóa Hồ Chí Minh với Lê Lợi hay đồng hóa Võ Nguyên Giáp với Trần Hưng Đạo hay Nguyễn Huệ là như thế.

Bởi cả hai phạm trù trên hoàn toàn khác nhau, một bên theo kiểu tinh thần quốc gia dân tộc trong ý nghĩa cổ điển, một bên chủ yếu được lồng trong yêu cầu của cuộc cách mạng mang tính quốc tế theo cách phong trào của thời đại, chính là như thế. Tất cả mọi điều này hay tất cả mọi sự tổng kết có liên quan này, tất nhiên chỉ lịch sử trong tương lai mới đánh giá được đầy đủ, trung thực, chính đáng, giá trị, khách quan, cũng như toàn diện, sâu xa và ý nghĩa nhất. Có nghĩa người VN xứng đáng nhất ngày nay là người biêt hướng tới tương lai mà không chỉ nằm ngủ trên quá khứ. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, câu nói chỉ nôm na nhưng lại mang ý nghĩa bao quát và ngàn đời là như thế. Nếu ngày nay mà người VN vẫn chưa tự biết ra mình, vẫn còn ảo tưởng hay đánh đố lại tính khách quan hay tính trung thực nào đó thì việc vươn lên ngang tầm thế giới mọi mặt trong tương lại chỉ tiếp tục là ảo giác hay chỉ là điều xa thực tế. Điều này không phải chỉ nói đến mỗi người, tức nói đến toàn dân, mà đúng nghĩa là nói với giới lãnh đạo của VN kể từ đây cho đến mãi mãi mọi thời kỳ trong tương lai. Bởi nếu không tự biết như thế thì đâu còn cơ sở hay triễn vọng nào cho chính mọi niềm được gọi là sự hãnh diện, tức sự hãnh diện cần thiết, chính đáng hay thực tế nhất. Đừng bao giờ tự vẽ bùa mà đeo vì bùa giả không thể diệt được ma quỉ. Chỉ có niềm tự tin có cơ sở và mọi sự quả cảm biết phấn đấu cho tương lai mới là sức mạnh chân chính và giá trị nhất của toàn thể dân tộc, của toàn thể đất nước thật sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét