Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Người Việt Nam đang là kẻ thua cuộc trước cuộc tấn công cướp nước của Trung cộng!

Bảo Nghĩa, Hà Tây                                    


                               


Nguyễn Phú Trọng, tên này không lú lẫn gì cả. Trung cộng chiếm Việt Nam, cần người thực hiện các kế hoạch của nó. Nguyễn Phú Trọng ham quyền, ham tiền, sẵn sàng phục vụ cho Trung cộng để đạt ý nguyện của nó. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi.

Trung cộng đang cần người tiếp tay là người Việt bản xứ để xiết chặt sự kiểm soát của Trung cộng lên chín mươi triệu người dân Việt Nam để sau cùng Trung cộng đặt tất cả, lãnh thổ, tài nguyên, con người Việt Nam dưới quyền xữ dụng trực tiếp của nó. Nguyễn Phú Trong là một người mà Trung cộng đang cần trong thời điểm này. Sau đây, khi giai đoạn này qua đi, sẽ có một người khác thay chổ của Trọng để tiếp tục những công việc mà Trung cộng cần làm trên đất Việt Nam.

Đã chấp nhận làm việc cho Trung cộng thì không còn khả năng cưỡng lại ý muốn của Trung cộng. Cưỡng lại là chết. Trung cộng là kẻ tàn bạo. Trung cộng nổi tiếng giết người bằng thuốc độc. Chung quanh Nguyễn Phú Trọng và mọi quan chức cộng sản Việt hiện nay đều là người của Trung cộng. Toàn thể nhân sự đứng đầu đảng cộng sản bán nước hiện nay không còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn tuân lệnh Trung cộng trong mọi việc.


Người Việt Nam muốn ra khỏi ách cai trị của Trung cộng không có cách nào khác hơn là phải tự mình hành động và hành động theo điều mình muốn. Đừng hy vọng cộng sản thay đổi. Cộng sản Hà Nội hiện nay không có khả năng làm một sự thay đổi nào quan trọng. Tất cả nhân sự của đảng cộng sản đều phải tuân theo ý muốn của Trung cộng.

Điều mà tất cả những kẻ này, tức đảng cộng sản, Việt cộng, có thể làm là tiếp tục lừa gạt người dân Việt Nam khắp nước để làm giảm nhẹ tình hình căng thẳng do dân chúng chống đối mục đích làm cho dân chúng Việt Nam quên đi đại họa chính là Trung cộng, để Trung cộng im lặng tiếp tục xiết chặt sự kiểm soát của nó lên người Việt Nam!

Tình hình Việt Nam từ đây trở đi chỉ có vậy. Đừng ai đặt một hy vọng gì vào đảng cộng sản. Hy vọng đảng cộng sản thay đổi đường lối chính sách cho tốt hơn, tôn trọng nhân quyền, hứa hẹn thực thi dân chủ…v.v…tất cả là đều vô ích.

Nhân dân Việt Nam có đứng dậy tự giải thoát mình được hay không là do suy nghĩ, hành động của người Việt Nam, của toàn dân. Người có thể ảnh hưởng đến toàn dân hiện nay không ai khác hơn là đồng bào mọi tôn giáo kết hợp lại. Nếu đồng bào mọi tôn giáo đứng yên chờ giặc trói mình thì số phận đã thấy rõ.

Cuộc chiến đấu giành lại sự sống còn của người Việt Nam toàn quốc hiện nay đã thấy rõ hơn sáu mươi phần trăm là người Việt Nam chúng ta đã thua cuộc với thái độ sống hiện nay được nhận định trên bình diện quốc gia; thái độ của đại đa số quần chúng trong cách nghĩ, cách hành động cụ thể nhằm chống lại đại họa mất nước đã đổ ập lên toàn thể dân chúng, đồng bào Việt Nam khắp nước, kể cả người ngoài nước.

Hơn sáu mươi phần trăm người Việt Nam đã thua cuộc trong cuộc chiến đấu sống còn trước Trung cộng.

 Việt Nam chúng ta nô lệ Trung cộng là cái chắc!.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét