Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Đảng cộng sản là ai?

Chí Nguyên
              

Hậu quả của việc cai trị hiện nay ảnh hưởng đến từng thành phần xã hội của Việt Nam ra sao?

Đảng cộng sản Việt Nam là ai?

Đảng cộng sản trên nguyên tắc gồm đại diện của giai cấp bần cố nông ba đời theo đúng lý lịch cộng sản đòi hỏi. Đảng cộng sản do những kẻ có bằng cấp chuyên môn về tuyên truyền, quãng cáo cho chế độ cộng sản như Nguyễn Phú Trọng điều khiển. Những người bán thuốc sơn đông mãi võ cũng làm giống như Nguyễn Phú Trọng và những kẻ như Nguyễn Phú Trọng đang làm.

Mọi người hãy bảo Nguyễn Phú Trọng, bộ chính trị, hội đồng lý luận, và ban khoa giáo làm một bản tường trình về một dự án kinh tế cho đúng kỹ thuật xem sao? Cả bọn sẽ như những anh mù!

Trường của đảng cộng sản không dạy về kinh tế, khoa học, lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới, kỹ thật các ngành, văn chương, khoa học xã hội như phục vụ cho những vấn đề xã hội như những bệnh nhân có vấn đề về khuyết tật thể chất, tâm thần, hay giải quyết những vấn đề xã hội như xung đột gia đình, cha mẹ lạm dụng, hành hung con cái, hậu quả ly hôn, nghiện ngập các chất gây nghiện, hậu quả băng đảng…v.v…Trường của đảng cộng sản chỉ dạy độc nhất có tuyên truyền cho chế độ cộng sản! Kinh tế, khoa học xã hội mà trường của đảng cộng sản tổ chức còn quá xa mới theo đúng được sự sống kinh tế thực tế của chính những sinh hoạt kinh tế trong nội bộ của đảng cộng sản đã lồng trong toàn sinh hoạt xã hội của nhân dân Việt Nam.

Khoa học xã hội, kinh tế do trường của đảng cộng sản tổ chức chỉ ở trình độ ấu trĩ, chỉ dùng để tuyên truyền cho những người có học vấn ở trình độ lớp bảy, trung học!

Đảng cộng sản là gì hiện nay?

Đảng cộng sản là mảnh giẻ rách trong tay ông chủ Tàu cộng sản!

Bộ chính trị cộng sản, hội đồng lý luận trung ương, ban khoa giáo cộng sản phải cúi rạp trước tên đại sứ Trung cộng tại Hà Nội. Một bản báo cáo của nó về Bắc Kinh là cả bọn, bộ chính trị, lý luận, khoa giáo phải vào tù của Trung cộng do chính cộng sản Việt xây cất trước đây trên đất Việt Nam và chết rục xương trong những nhà tù ấy!

Những trí thức Việt Nam khi nói về chế độ cộng sản hiện nay hãy nhìn vào sự thật của đảng cộng sản để nói, để bàn về nó và tìm cách thoát thân cái chết cho mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét