Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

HÃY LÀ LÊ HIẾU ĐẰNG : YÊU ĐẤT NUỚC không phải là YÊU CỘNG SẢN

Dân Quèn


                                         


Tự điển Wikipedia khẵng định :”Chủ nghiả Cộng sãn không thích hợp với sự tồn tại cuả quốc gia , do đó tổ quốc sẽ tiêu hủy truớc khi chủ nghiã cộng sãn (xuất hiện) .” World communism is incompatible with the existence of nation-states, so …there will be an abolition of the state preceeding world communism. (Wikipedia)

Giáo sư Michael Lind, Đại Học San Francisco đưa ra một nhận xét tinh tế hơn : ” Giống như Kim Nhật Thành của Bắc Hàn , như Pol Pot cuả Cambodia, Hồ Chí Minh không hề thấy đuợc sự mâu thuẩn giưã chủ nghiả quốc gia và chủ nghiã vô sản quốc tế.” ( “Like North Korea’s Kim Il Sung and Cambodia ‘s Pol Pot, Ho Chi Minh saw no contradiction between Vietnamese nationalism and ” proletarian internationalism”(page 243,VIET NAM, The Necessary War, Michael Lind A. )


Không khó khăn lắm để nhận ra rằng , sự thiếu vắng một trình độ hiễu biết về văn hoá kinh điển (academique) tổng quát và kiến thức rất hạn chế , đã khiến ông Hồ Chí Minh không thể nào nhận ra đuợc chỗ mâu thuẫn giữa Chủ Nghiã Cộng Sản và Chủ nghiã Quốc gia như những trí thức Á châu có tầm vóc như Nerhu, Gandhi, như Tôn Văn, Luơng Khải Siêu, Lý Thưà Vãng, như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Văn Truờng… Chính vì không nhận ra đuợc sự trái ngược này, ông đã từng bình thản lập lại như két lời cuả các lãnh tụ CS khi viết trên báo Thanh niên năm 1926 tại Quảng châu rằng : Không có quốc gia, chẵng có biên giới.” đã ngạo mạn trong thư tại lăng tẫm cuả Hưng Đạo Vuơng Trần Quốc Tuấn rằng , “Bác đưa một nuớc qua nô lệ”,” Tôi dẫn năm châu tới Đại đồng”

Hơn thế nưã, giưã lúc các nuớc thuộc điạ Á châu khác giành lại độc lập mà nhân dân mình không đổ một giọt máu nào thì hai cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ mà thực chất là cho Chủ nghiã Cộng sãn ảo tuởng cuả ông Hồ hoàn toàn là vô nghiã và nay đã bị TS Hà Sĩ Phu lột trần : Chính ông Hồ đã lợi dụng lòng yêu cua nhân dân trong hai nuớc cuộc chiến đó để đem CN Cộng sản vào Việt nam. Sự thật này khiến cho Đảng và Nhà nuớc cho đến nay không dám lên tiếng phản biện hay đính chính. Hàng loạt các trí thức nổi tiếng đã âm thầm tưừg bỏ Đảng như LS Nguyễn Hữu Thọ , BS Duơng Quỳnh Hoa, TS Võ Nhân Trí, TS Nguyễn Thanh Giang , TT Trần Độ…

Nếu không vì một lý cớ thầm kín nào khác , việc đồng hoá phục vụ cho CN quốc tế cộng sãn với Tổ Quốc, Đất nuớc là khiên cuỡng, hoàn toàn không thuyết phục nhất là trong thời đại hiện nay.

Để giữ vững lòng yêu nuớc trong sáng với luơng tâm và đúng như uớc nguyện cuả mình và với con cháu, qúi vị đảng viên cộng sn nên tiếp buớc với nguời đồng chí Lê Hiếu Đằng cùng nhau tổ chức một buổi lể long trọng và công khai từ bỏ Đng Cộng sản Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét