Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

NELSON MANDELA LÀ BÀI HỌC CHO CSVN

Ân Quang    

                                 

Giống như Hồ Chí Minh, khi còn trẻ Nelson Mandela rất cuồng tín. Mandela đã tham gia Quốc Hội Phi Chân Africa National Congrss) năm 1944, sáng lập và lãnh đạo lực luợng quân sư Quốc gia Tiên phong (“Spear of the Nation”)liên kết với phong trào Cộng sãn quốc tế, chiến đấu hăng say với lý tuởng cuả một chiến sĩ cộng sãn.” Nếu cần thì tôi sẵn sàng chết cho lý tuởng”( But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.” ( Nelson Mandela). Năm 1989, Cộng sãn Đông Âu sụp đổ.

 Nếu truớc kia với chủ trương hợp sống chết với hận thù trung thành với công sản quốc tế thì năm 1991 Nelson liền chụp ngay tình thế chuyễn biến khi ra tù công bố một nhận định hoàn toàn trái nguợc :” “Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa về phía dẫn đến tự do, tôi biết rằng nếu không để lại cay đắng và hận thù phía sau, tôi vẫn sẽ còn ở trong tù”. Trong khi đó CS Hànội ngoan cố chạy theo xin tiếp máu một cách vô vọng cho những phần tử phản động cuả các chế đô CS đang bị đào thải.Cần nói rõ, không phải cho tới cuối thế kỷ 20, Mandela mới nhận ra sau sự thất bại của Cộng sản khi cái nôi Bạo lực Cách mang tại Liên sô sụp đổ, chính Tổng thống Hoa kỳ W.Wilson đã thấy từ đầu thế kỷ 20 và năm 1919 trong Hi Nghị Hoà bình ti Marseille đã kêu gọi các nuớc Tây Âu từ bỏ thưc dân và trao trả quyền t quyết cho các nuớc bị đô hộ. Trừ nuớc Việt nam bị đẫy vào chiến tranh tang tóc, tất cã mười ba nước thuộc điạ khác tại Á Châu đã giành lại độc lập mà không đổ một giọt máu nào cuả nhân dân họ.

Chính cái nắm bắt kịp thời trào lưu tiến hoá cuả nhân loại chuyễn động từ bạo lực sang đối thoại đã đưa Nelson Mandela đến s kính phục cuả toàn cầu và vị trí vĩ đại hiện nay.

 Phong trào dân chủ Việt nam hiện nay đang đi theo buớc chân cuả ông. Chính Nelson Mandela đã để lại một bài học quan trọng cho đảng Cộng sãn VN : Đng và nhà nuớc Cộng sản Việt nam nên học bài học “NẮM BẮT TÌNH THẾ KỊP THỜI NHƯ Mandela đã làm nhằm mong sống còn chớ không phãi ngoan cố hô hào học tập tư tuởng Hồ Chí Minh để tiếp tục đi vào con đường tội ác đã bị đào thải từ cuối thế kỷ truớc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét