Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Bác Trọng Ơi, Mở Mắt Ra Đừng Lú Nữa Để Dân Nhờ!

Lê Trí Diễn,  Đông Anh. HN

                        

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, phương án khả thi nhất đó chính là trong 3 cái xấu, thì phải chọn 1. Nếu ở những nước khác, không phải là cộng sản nắm quyền, thì nhân dân vùng lên lật luôn bọn này rồi, nhưng ở Việt Nam là không thể được, vì cả một quá trình thực hiện giáo dục ngu dân và đe dọa, thu vũ khí… bọn cộng sản đã làm tốt, biến nhân dân Việt Nam thành những con cừu, không có cơ hội để vùng lên lật đổ bọn chúng.


Trong 3 phe trên, ông Dũng là người có thực lực để thay đổi, thậm chí có tâm để thay đổi, hướng để thoát TRUNG và chuyển sang thân MỸ; cái khó cho ông ấy chính là phe thứ 2, do TQ dựng lên cản trở và muốn tiêu diệt ông ấy.

Nội bộ đảng cộng sản Việt Nam, vốn là sự thanh trừng đẫm máu giữa những tên trộm cướp, như lịch sử đã chứng mình, trong điều kiện hiện nay lại càng rất dễ lập lại, vì có sự đạo diễn, ra tay của TQ thông qua những tên bán nước. Nếu ông Dũng khắc chế được lực lượng này, bằng cách nắm được CA, QĐ, đặc biệt là TC2, thì ông Dũng sẽ thành công.

Tóm lại, “lực lượng đối chọi” với ông Dũng, không ai khác, chính là phe ông Trọng, thân TQ và do TQ dựng lên.

Rất dễ nhận ra, TQ đang lợi dụng sự lú của Trọng để đục nước thả câu. Những ai gần gũi với Trọng lú thì nên khuyên can ông ta, đừng tự biến mình thành Lê Chiêu Thống. 

Còn với “4 Sâu” thì sao? Ông là người có tâm, nếu ông bắt tay với ông Dũng thì mọi việc sẽ thuận, thành lập lực lượng chống TQ. Đây là phương án hoàn toàn có thể xẩy ra. Và nó buộc phải xẩy ra trong tương lai gần, trước Đại hội đảng XII, dự kiến vào năm 2016.


Trong cuộc đấu này, nếu phe đảng thắng, thì tai họa cho VN, vì lại phụ thuộc TQ một cách toàn diện, phe này thắng, có nghĩa là TQ thắng, một chế độ bù nhìn được lập một cách toàn diện hơn. Ngược lại, nêu phe ông Dũng thắng, thì VN sẽ đi theo chế độ dân chủ một cách từ từ (kiến tạo thái bình). Trong cuộc chiến này, ông Dũng sẽ thắng, vì dẫu sao, những phát biểu của ông ấy trong mấy năm qua phải nói là gần dân hơn. và xu hướng dân chủ là không thể đảo ngược được


 Hãy biết dừng lại, đừng làm trò hề trước lịch sử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét