Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Ukreine hay Mến Địện cho Việt Nam ?

Âu LạcQua sự kiện quyết định tiến trình cải cách và dân chủ hóa của nhân dân Ukreine đã đi đến thắng lợi, họ đã giải phóng chính họ khỏi ách thống trị độc tài và vòng kim cô theo chủ nghĩa độc tài mới phụ thuộc vào một chính thể không bình thường, thếu dân chủ gian lận trong bầu cử, nền tư pháp bị lạm dụng phục vụ nhóm lợi ích độc tài mới là không thể chấp nhận được trong giai đoạn hiện nay.


Nhân dân Ukreine lại một lần nữa đứng lên vì tương lai chính họ và thế hệ con cháu họ vì nột nền dân chủ tự do đích thực, hướng vào xa lộ của cộng đồng chung Châu Âu và những tiêu chuẩn chung của cộng đồng Quốc Tế.

Hình ảnh bà Timochenko tù nhân mang màu sắc và động cơ chính trị đã được tự do, vậy chúng ta những người con đất Việt, các chính trị gia, trí thức và Đồng Bào cả nước hãy cùng nhau sát cánh tìm ra một kịch bản ôn hòa tốt nhất cho sự thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, chúng ta hãy cứu nước cứu dân, nhất là hãy hành động ôn hòa đòi nhà cầm quyền hiện nay thả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. luật sư Lê Quốc Quân và tất cả các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ một cách trái phép và độc đoán.

Cứu nước, cứu dân. Người Việt Nam chúng ta hãy tự quyết định sứ mệnh lịch sử, nhất là nhà cầm quyền hiện hành hãy tự thay đổi kế sách và nhượng bộ quần chúng nhân dân, tự thay đổi và từng bước dân chủ hóa đất nước theo một trật tự nhất định, dựa theo thông lệ và tiêu chuẩn chung của mà luật pháp Quốc Tế đang thực thi.

Thời đại trị nước theo kiểu độc tài độc đóan và bỏ túi là không thể tồn tại trong giai đoạn hiện nay với công nghệ thông tin bùng nổ mạnh như vũ bão, kiểu trị dân bằng thủ đoạn và lừa dối nhân dân đã hết .

Những kẻ thủ ác và mưu mô ăn cắp đồng thuế của dân đã hết thời.

Chúng ta có kịch bản nào cho sự ra đi của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cái chính phủ nhà Sản hiện nay ?

Cuộc sống đời thường rồi ai cũng trở về với cát bụi mà thôi, chỉ có đất nước là trường tồn, cho nên các ông nhà Sản hãy đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích các nhân bè nhóm, hãy vì thể diện nước Việt mà ra quyết định sáng suốt hợp lòng dân.

Trèo thuyền là dân và cũng lật thuyền cũng là dân. Các ngươi hãy nhìn sang Ukreine rồi biết tới số phận ????

Thần dân chúng tôi chúng tôi sức chịu dựng có hạn. Lòng dân đang như một lò lửa, nếu các ngươi cứ ngoan cố tham quyền cố vị bất hợp pháp, bất nhân, bảo thủ cho một chế độ độc tài thì một ngày nào đó sẽ phải ra đi trong nhục nhã mà thôi.

Ukreine hay Mến Địện cho Việt Nam ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét