Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Việt Cộng Nhược triều Tạp phổ- chú

Ba Ngù

                                     

Theo Đại mộng xâm lấn toàn cầu, Mao Đại dâm đế từng hạ chiếu triệt phiên ! Nối chí tiên đế, Tập cận Bình Hoàng đế nay chịu trách nhiệm hoàn tất thu phục tiểu quân Nam Man. Giao ước liên minh Thành Đô thực chất là kế sách thống thuộc tự nguyện của bọn cựu Văn Linh công công, cựu Võ đại nhược tướng…của đất Giao chỉ. Nay Lú công công tiếp nhiệm để tuân hành.


Năm Giáp Ngọ, Lú Công Công cùng gia thần, thuộc hạ và bá quan văn võ, giao nộp ấn tín Giao Chỉ vương, Tập Đế hoàn tất việc chinh phục tiểu Việt Nam quốc.

Tập Hoàng đế triệu Lú Công Công sang chầu do có công gây nạn Lú khắp triều Sản, ban cho áo bào và các vật phẩm y phục, được đội mũ lông chim…quạ và khen thưởng, ủy lạo. Lú công công dâng sớ xin Tập đế tăng cường các lệnh cấm trên biển, kiểm tra tàu thuyền qua lại buôn bán cho Đại quốc, được Tập đế chuẩn y.

Lú Công Công lại phụng mệnh nam hạ, thực hiện “tấn phong hàng thần” theo chiếu chỉ Tập đế. Bổ nhiệm Tấn Sang A Mạ thụ chức Tổng quản Ba Đình tiểu nội – quy thuộc Nhất Tinh Xích Kỳ vào Kỳ thượng Tứ, từ nay trực thuộc Ngũ Tinh Xích Kỳ của Tử Cấm Thành. Tấn Dũng A Mạ , trước mưu giành ngôi Tiểu Hãn ở Giao Chỉ với Lú công công bị bại lộ, nay do dâng sớ tâu xin nên được tha, giữ chức Nội đại thần như cũ. Riêng Sinh Hùng Thượng thư Lại bộ của Giao chỉ khi trước, xét thân nô tài làm việc bất lực, đã định tước chức làm hạ dân, nhưng xét da dẻ trắng trẻo, được đặc cách chuyển giới, phong làm Sinh Hùng Cách Cách, sung vào nội cung để hầu hạ Tập đế.

Đứng đầu Giao chỉ Quân cơ Thủ phụ là Phùng A mạ Phùng quang Thanh, báo cáo cho Phó tướng thủy sư Nam Hải , được chỉ huy 100 quân trú đóng tại các đảo Hoàng – Trường Sa. Sau 5 năm sẽ được thăng cấp và chuyển về đại lục, dưới quyền quan Thị lang do Đề đốc Quảng Đông cai quản. Các Tổng binh, Phó tướng, Tham tướng và Du kích tướng VN cũ của Giao chỉ quận, loại như Chí Vịnh, Đỗ Ca…vv, lệnh cho được đầu hàng các chức quan Xã Thị Lang ở các vùng biên lân cận thuộc Tập triều. Buộc phải cạo nửa đầu thắt bím…vv

Hợp thức hóa quyền thống trị của Tập triều trên toàn cõi Giao chỉ, chia Giao Chỉ thành 3 huyện Bắc-Trung- Nam , với 3 phủ và 1 tuần đạo. Cũng buộc tất cả dân Việt cũ của nhà Sản, đều phải cạo đầu thắt bím, tuần tự đồng hóa với dân Đại Hoa của Tập triều. Giống ấy cho được tập trung đi khẩn hoang ở vùng biên giới Lào, Miên.

Những nơi dân VN chống đối, cho thực hiện những biện pháp tàn sát triệt để, buộc phải quy phục.

Hè hè !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét