Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

DỰ ĐOÁN VẬN NƯỚC

Thượng Tọa THÍCH THIỆN MINH


                                           


Mấy mươi năm trong chốn lao tù, cho đến nay khi ra khỏi nhà giam, tôi tâm đắc nhất là một món hành trang nhỏ bé về lãnh vực tâm linh mà lúc nào tôi cũng trân quí, xem như là một món bửu bối thiên thư khi nghĩ về đất nước… Nhờ từ ấu thơ, tôi có hạnh duyên nắm bắt một vài qui luật biến dịch của vũ trụ lien quan đến mệnh đồ thế giới và vận nước Việt Nam. Tôi biết được đã trên 40 năm qua, đó là một bài thi Sấm ký ngắn tôi học thuộc lòng hồi còn bé do cha tôi tức ông Huỳnh văn Cầm truyền lại, mặc dầu nhiều sự kiện xảy ra của thế giới và đất nước Việt Nam đều do con người gây nên, nhưng những móc thời gian xảy ra ấy lại trùng hợp một cách lạ thường là đều xảy ra vào các năm Tý, Ngọ, Mẹo và Dậu. Tôi nhận xét dường như có một bàn tay vô hình nào đã định sẵn.. Tôi xin liệt nêu khái lược sau đây, mong quí bậc cao minh vui lòng góp ý bổ sung thêm cho những lời chỉ giáo.


Trước hết cha mẹ tôi là người gốc đạo Cao Đài, quê ở Bạc Liêu, vào năm 1956 ( Bính Thân ) lúc ấy tôi chỉ được một tuổi thôi, cha mẹ tôi lưu lạc sang đất Chùa Tháp nhân chuyến đưa Đức Hộ Pháp Phạm công Tắc sang lánh nạn tại Campuchia, thời gian được 3 năm, Đức Hộ Pháp qui Thiên tại Campuchia vào ngày 10 tháng 10 năm Kỷ Hợi ( 1959 ) nhằm mùa Phật Đản). Vài năm sau, cha mẹ tôi lần lượt về Việt Nam, tạm làm ăn sinh sống tại Trà Vinh tức tỉnh Vĩnh Bình, cha tôi có mang theo những di huấn và huyền cơ do Đức Ngài truyền dạy.. Khi tôi lên 12 tuổi, cha tôi bảo tôi học thuộc lòng. Cho dù khi lớn lên, tôi xuất gia theo Đạo Phật, nhưng những lời dạy của cha tôi lúc bé tôi hãy còn ghi nhớ. Đặc biệt những lời lưu truyền có nhiều điểm rất chính xác với những sự kiện xảy ra của thế giới và các móc lịch sử của Việt Nam, kể cả liên quan đến những nhà lãnh đạo có tên tuổi gắn liền với lịch sử.

Nay tôi xin tường thuật lại một bài thi ngắn như sau để quí hiền giả, các bậc sĩ phu, những nhà nghiên cứu sử liệu, quí đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước nghiền ngẫm về cuộc đời và vận nước với bài thi ngắn khoảng trên 30 câu như sau:

Sự biến thiên thăng trầm của Tổ Quốc,
Theo chu kỳ, qui ước định phân.
Xưa Xuân Thu nay lại Thu Xuân
Và qui luật bất luân chữ Cửu,
Tý Ngọ, Mẹo , Dậu là những năm trong lịch sử, 
Còn ngày giờ thứ tự đúng kỳ tam.
Lập cửu trùng cảnh Nghiêu Thuấn trời Nam,
Dân hạnh phúc muôn năm an hưởng.
Theo Nga Mỹ nào quan to Tá Tướng,
Nào lâu đài, nào phủ trướng vinh sang
Kẻ vong thân, người danh phận lỡ làng
Kẻ bạo ngược, người lên đàng biệt xứ.
Sống tha phương trở thành người lữ thứ
Xa gia đình kẻ cự phú cũng trắng tay
Bỏ tiền tài hạnh phúc rẻ chia hai
Bao sự nghiệp lâu đài ôi tiếc mến,
Thưở sinh tiền ta thường khuyên Hội Thánh,
Phải gìn tâm nơi tịnh cảnh tu hành
Đừng theo Mỹ Diệm để hưởng chút lợi danh
Sau phải chịu cam đành buồn tủi
Khi Cộng sản đúng thời đúng tuổi
Chiếm Nam Quan cho đến mũi Cà Mau,
Lúc bấy giờ Hội Thánh phải nói sao?
Khi đã lỡ lâm vào thế khó
Khi Cộng sản chiếm quyền hành trong lúc đó,
Biết bao nhà tôn giáo phải suy vi
Cấp lãnh đạo và các phẩm chỉ huy
Đứng không vững cho nên phải vấp ngã
Làm tên tuổi lợi danh tiêu mất cả
Cộng ngày sau tan rả không còn
Khi dân tình khôi phục lại nước non,
Khuyên tín hữu lòng son cố tránh./.

Lúc ấy tôi nhờ cha tôi giải thích các câu hỏi:
1/ Tại sao xưa Xuân Thu nay lại Thu Xuân là thế nào?
2/ Tý, Ngọ, Mẹo Dậu sao là những tháng năm trong lịch sử?
3/ Qui luật chữ Cửu là sao?
4/ Còn ngày giờ thứ tự đúng kỳ tam, xin giải thích?
Cha tôi trả lời:

1- Ngày xưa bên Trung Quốc có Phong kiếm Xuân Thu và Xuân Thu oanh liệt tức mùa Xuân và mùa Thu. Còn Việt Nam thì ngược lại, sẽ có những sự kiện trọng đại liên quan đến 2 mùa Thu và Xuân, dần dần tôi tìm ra như: 

Ký 2 hiệp định:

Thứ 1: Hiệp định Genève vào ngày 20/7/1954, vào mùa Thu

Thứ 2:Hiệp Định Paris ngày 27/1/ 1973 vào mùa Xuân

2- Còn Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu là những biến cố lớn của thế giới trong đó có liên quan đến Việt Nam đều xảy ra vào các năm Tý Ngọ Mẹo Dậu, chẳng hạn như:

Đệ nhứt thế chiến xảy ra năm 1914- 1918 ( 1918 là năm Mậu Ngọ )

Đệ nhị thế chiến xảy ra năm 1939- 1945 ( 1939 = Kỷ Mẹo, 1945 + Ất Dậu )

Đảng Cộng Sản Liên Sô thành lập năm 1912 ( Nhâm Tý ), sụp đổ vào năm 1990 ( Canh Ngọ ) 
Đảng Cộng Sản LX tái lập 14/2/1993 Quý Dậu

Đảng Cộng Sản Trung Quốc thành lập năm 1921 ( Tân Dậu )

Đảng Cộng Sản VN thành lập năm 1930 ( Canh Ngọ )

Thành lập nươc VNDCCH năm 1945 ( Ất Dậu)

Chiến thắng Điên Biên Phủ 7/5/1954 ( Giáp Ngọ )

Ký Hiệp Định Genève 20/7/1954 ( Giáp Ngọ )

Kể cả các nhà lãnh tụ có liên hệ trực tiếp đến lịch sử cũng chết vào những năm Tý, Ngọ, Meo và Dậu điển hình như sau:

Tổng Thống Ngô Đình Diệm chết năm 1963 ( Qúi Mẹo )

Cụ Hồ Chí Minh chết năm 1969 ( Kỷ Dậu )

( Xin lỗi…mong được miễn thứ vì trên tư cách của một nhà tu hành tôi gọi các vị cao niên bằng cụ )
Ngày 20/9/1960 ( Canh Tý ) thành lập MTGPMN, Ông Chủ Tịch mặt trận nầy là Mai Hữu Thọ năm 1996 ( Bính Tý ) tức chết trùng tháng trùng năm với ngày thành lập Mặt Trận GPMNVN
Ông Lê Duẫn, một nhân vật dưới một người trên vạn người chết ngày 10/7/1996 ( Bính Tý)
Ông Võ văn Kiệt chết năm 2008 ( Mậu Tý)

Chiếm miền Nam 30/4/ 1975 ( Ất Mẹo)

Nhìn lại lịch sử VN thời cận đại kể từ đêm 22 rạng 23/4/1885 ( Ất Dậu ) Pháp chính thức chiếm Hoàng Thành, , kinh đô Huế. Rồi lại 60 năm sau đến ngày 9/3/1945 ( Ất Dậu) Pháp bị Nhật đảo chánh..
Xét ra Pháp thắng vào năm Ất Dậu và thua cũng vào năm Ất Dậu. Thậm chí Nhật đảo chánh Pháp vào năm Dậu rồi đầu hàng Đồng Minh vào ngày 9/8/ 1945 cũng năm Ất Dậu.

3 – Qui Luật Bất Luân chữ Cửu :

Hiệp định Geneve ngày 20/7/1954, ta thấy 20+7= con số 9 và năm 1954, 54 cũng là con số 9

Hiệp định Paris ngày 27/01/1973, ta thấy 27= con số 9 và 1973 ( Nhâm Tý )

Đổi tên thành nước CHXHCNVN NGÀY 2/7/1976, SỐ 2+7= 9

Hiệp ước Sơ Bộ 6/3/ 1946, 6+3=9

Nhật đảo chánh Pháp 9/3/1945 cũng là con số 9 ( số cửu)

Ngoài ra những sự kiện gần đây như:

Bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ ngày 11/7/1995 thí 11+7= con số 9

Việt Nam gia nhập tổ chức Mậu Dịch Thế Giới WTO ngày 7/11/2006 thí 7+11= số 9 

Việt Nam trở thành thành viên không thường trực LHQ ngày 16/10/2007=con số 9

3- Ngày giờ thứ tự đúng kỳ tam?

Theo cha tôi là VN sẽ ký 3 lần có tính cách quyết định lớn cho vận mệnh đất nước…Tất cả đều ký vào mùa Thu hoặc Xuân và con số Cửu.

Tôi đoán có thể là đã ký 2 hiệp định: Geneve vào ngày 20/7/1954 và Paris vào ngày 27/1/73…còn ký lần 3 không lẽ bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ vào ngày 11/7/95 tức 11+7= con số Cửu và vào mùa Thu chăng ?

Về việc ký kết bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ lại mang tính quyết định lớn cho vận mệnh VN chăng? 
Điều nầy phải chờ đợi tương lai xem VN có ký một Hiệp định nào quan yếu nữa không?

Xin chú ý:

Từ năm thành lập Đảng 1930 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 được 45 năm cũng là con số 9
Từ năm 1975 đến 2011 ( Tân Mẹo) được 36 năm cũng là con số 9

Từ khi thành lấp Đảng Cộng Sản năm 1930 đến 2011 đúng 81 năm cũng là con số 9

Ta hãy chờ xem số Cửu nào hay một trong các năm Tý, Ngọ, Mẹo Dậu nào ở tương lai sẽ quyết định về số phận của chế độ CSVN.

Có hai điều cần bàn:

Một là chiến thắng vào năm 1975 ( Ất Mẹo) sẽ gặp năm 2011 ( Tân Mẹo ) thời gian đúng 36 năm tức Mẹo gặp lại Mẹo phối hợp với số Cửu quyết định sự suy vong.
Hai là Đảng CSVN thành lập năm 1930 ( Canh Ngọ ) cho đến 2014 ( Giáp Ngọ ) tức Ngọ lại gặp Ngọ được 84 năm sẽ hết hạn kỳ và tàn lụi vào năm nầy.
Người xưa thường nói Dân có Tuần, nước có Vận. Họan nạn quê hương bởi vì vận nước còn mịt mờ…còn sự biến dịch của luật tuần hoàn vũ trụ hễ Âm thịnh thì Dương suy, tiểu nhân đắc chí thì quân tử phải khốn cùng… và mỗi khi Âm thịnh đến cực điểm của Thái Âm thì sẽ rút lui nhường chỗ trả lại cho Dương. Đó là theo cơ cấu “ Phản Phục” căn cứ lý của Dịch.. Đây là qui luật tự nhiên “ Âm cực Dương hồi” mỗi vật đi đến cực độ phải biến, biến trở về cái đối đích, đó là quan niệm trong trời đất và Dương đến cực điểm của Thái Dương thì cũng sẽ nhường lại cho Âm thế thôi. Hễ Âm cực thịnh thì khí dương tái lai, qui luật xưa nay, luân lưu thịnh suy bỉ thái ngược lại khi Dương thịnh đến cực thịnh thì cũng thế, phải trả lại cho Âm.

Hiện nay, nhiều dấu hiệu cho thấy Âm đã và đang suy thoái trầm trọng, càng ngày càng xuống dốc trầm trọng, càng ngày càng xuống dốc thật sự, rất khó cứu vãn…và ắt sẽ chuẩn bị trả lại cho Dương.
Như trên đã phân tích…từ đây cho đến 2011 năm Tân Mẹo hoặc tối đa 2014 tức năm Giáp Ngọ, định mệnh đất nước VN sẽ có chuyển biến lớn theo qui luật tự nhiên . Chúng ta bình tĩnh chờ xem vận nước đến hồi kết cục.

Nói tóm lại, những năm Tý, Ngọ, Mẹo và Dậu là những năm chu kỳ của lịch sử VN có lien quan đến tình hình thế giới, mà Đảng CSVN thành lập ngày 3/2/1930 ( Năm Canh Ngọ ) và chắc chắn sẽ cáo chung vào những năm Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu mà thôi.. Hãy nhìn lại các triều đại lịch sử VN, thời kỳ hưng thịnh nhất từ Lý Thái Tổ đến Lý Huệ Tôn. Vua Lý Huệ Tôn không có Hoàng tử, chỉ sinh ra công chúa Phật Kim tức Lý Chiêu Hoàng, vua cha truyền ngôi lại cho công chúa, rồi xuất gia đi tu tại chùa Chơn giáo tự xưng là Huệ Quang Đại Sư.

Do mưu thần của Thái sư Trần Thủ Độ xe duyên mai mối ép gả Nữ Hoàng cho Trần Cảnh và sau đó bắt buộc Nữ Hoàng phải nhường ngôi cho Trần Cảnh, tức Trần Thái Tôn thế là chấm dứt đời nhà Lý.
Đời nhà Lý từ năm 1010 đến năm 1225, trải qua 8 đời vua, trị vì 215 năm, đây là triều đại hưng thịnh nhứt trong lịch sử Việt Nam chứ chưa có triều đại nào kéo dài muôn năm như người ta ca tụng, tung hô vạn tuế hoặc còn có thời đại bắt buộc nhân dân phải ca ngợi về mình, quả thật chỉ là mộng tưởng. Qua bài thơ trên, cha tôi còn nhắc nhở câu nói đi kèm như. “ Đức lập quyền thì dân mới đặng chu toàn, còn quyền xua đức dân tan khốn khổ, lấy chí thánh dìu người giác ngộ, dụng bạo tàn không đem nổi an bang, chỉ đưa dân chúng đến chỗ lầm than và đem đến con đường tận diệt, dụng bốn chữ minh, can, liêm, khiết dẫu đời hay đạo trăm việc cũng thành..

Chúng ta hãy nghiền nghẫm và chiêm nghiệm câu trên cũng như chớ xem thường những gì sẽ xảy ra cho vận nước vào những năm Tý, Ngọ, Mẹo và Dậu ở tương lai..

Tôi xin bưng hồng chung gióng lên một tiếng lưu bố khắp gần xa… mang thông điệp đem hỷ tín đến cho mọi người có lòng khoắc khoải mong chờ vận nước đổi thay, hay ước mơ quê hương có ngày rực sáng. Mỗi khi đã biết có sự biến dịch có qui luật cơ bản tự nhiên thì mọi diễn biến của vận nước không thể đến sớm hơn hay muộn hơn so với khát vọng mong chờ của lòng người, vì thế mọi người không nên thất vọng hay sờn lòng nản chí. Có điều quan trọng là:

Thiên thời địa lợi đôi điều sẵn
Chỉ thiếu hòa nhân để hợp quần.

Có lẽ non nước đang dật dờ chờ tao khách bởi vì thiếu hòa nhân nên còn phải thêm thời gian nữa mới đúng thiên cơ chăng?

Nhân mùa Phật đản lần thứ 2553, nguyện cầu hồn thiêng sông núi u hiển oai linh mong sao cho những nhà lãnh đạo đảng CSVN, những người cầm cân nẩy mực đang bị rối chướng sâu, tập khí nặng nề, kém đức kém tu sớm gội nhuần ơn pháp nhủ của chư Phật để căn lành tăng trưởng nhanh chóng, phản thân tu đức, đoạn nghiệp mê lầm, tin sâu nhân quả, cấp thiết tĩnh thức qui hồi, triệt hủy tà niệm, lấy đức hiếu sinh mà thương dân, lấy lòng nhân mà đối đãi, cách cố đỉnh tân, tận tâm, tân lực đổi mới để đem đến cho quê hươngVN một xã hội thực sự dân chủ, tự do công bằng, nhân ái, dân phú quốc cường và dân an quốc thái.

Cuối cùng tôi chân thành gởi đến quí vị thức giả, quí đồng bào, quí đồng hương VN, quí tôn giáo bạn, quí Phật tử xa gần trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản lời chúc cầu an vui lợi lạc.

1 nhận xét:

  1. Hội nghị Thành Đô giữa Nguyễn Văn Linh và Giang Trạch Dân đã ký kết 1 Hiệp Ước rất quan trọng có ảnh hưởng đến vị thế chủ quyền VN hôm nay. Hiệp ước đó ký vào mùa thu, năm Canh Ngọ, ngày 04/09/1990,
    http://ngoducthohn.blogspot.com.au/2012/12/hoi-nghi-thanh-o.html

    Trả lờiXóa