Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Nghề Sủa!

Ba Thợ Cạo

                

Ở xã hội Việt Nam có cái khác người và các bộ luật cũng không giống ai.

Ông nhà nước và các quan chức của nhà nước ta chỉ thích nịnh, chẳng thế mà ông nhà nước phải độc quyền trong ngành báo chí, báo hình và báo nói.

Để các ông nhà báo ăn lương của dân nhưng phải có bổn phận tô son trát phấn cho các cán bộ cao cấp nhà nước.

Lâu lâu, người ta cũng thấy mấy ông bà phóng viên lề phải bị sự cố kỹ thuật là lôi ra một vài sự thật của các quan chức nhà ta đăng lên báo.

Thế là ông bà phóng viên đó bị kiểm điểm và cho về nhà đuổi gà cho vợ.Và ông nhà nước thấy đó chưa đủ, ông còn thuê thêm cả chục ngàn cái đám dư luận viên để thổi kèn đánh trống mỗi khi ông nhà nước bị các thế lực bôi xấu. Một vài ví dụ, trên diễn đàn VOA khi loan tin tức là nhà nước Việt Nam không tôn trọng nhân quyền tự do của người dân, hoặc các quan chức chiếm đất của dân bán nền gấp trăm lần đền bù tư túi. Thì cái đám xung kích này phải có bổn phận phèng là chống chửa cho các quan tham và cực lực lên án những ai moi móc cái xấu của các quan tham.

Đại để các lời phát biểu của cái đám được gọi là dư luận viên: "Các ông bà dân chủ hải ngoại chuyên nói xấu và đánh phá tổ quốc, chẳng giúp gì cho đất nước, hãy để cho chúng tôi được sống." Còn những người trong nước thì được các ông bà này chụp cho cái mũ là: "Ăn tiền của đám thù địch nước ngoài ".

Ăn nói vô duyên và hằn học thì phải bỏ tù chung thân và xử bắn những người lợi dụng tự do dân chủ để chống phá nhà nước.

Xét cho đúng đắn, thì những người nói xấu lãnh đạo là phải xử bắn như chế độ Bắc Hàn.

Còn ở Việt Nam các ông bà nhà nước Cộng Sản đã ký vào cái hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền tự do và nhân quyền, và mới đây lại còn được có một chân thành viên của Liên Hiệp Quốc.

Đã ký, đã là thanh viên thì phải tuân thủ các điêu luật đã được ghi rõ quyên dân sự cũng như quyền chính trị của công dân của mình.

Vì cớ làm sao, nhà nước Việt Nam lại ra những nghị định trồng tréo thòng lọng quyền tự do của người dân.

Điều cho thấy là Việt Nam đi đâu cũng bị các nước thành viên Liên Hiệp Quốc cho biết nhà nước Việt Nam không tôn trọng mà còn có những luật lệ bất minh để bỏ tù những công dân nói lên cái sự thật ở chế độ Công Sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét