Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Đạo lý dân tộc Việt không còn, nước Việt chăng?

Binh Bét Làng Sen

                 

Bọn cầm quyền Cộng sản chỉ là bàn tay của Trung cộng. Cái khốn nạn thâm độc nhất chúng làm là chúng dùng bọn tay sai lưu manh, côn đồ người Việt này để phá hoại tinh thần đạo lý của dân tộc Việt. Tinh thần đạo lý của một dân tộc không còn thì lấy đâu ra lòng yêu nước. Khi tinh thần đạo lý sống cùng nhau của một dân tộc không còn thì dân tộc đó chỉ là một đám người cắn xé, tranh giành lẩn nhau. Một đám người như vậy là một đám người có thể khai thác bằng bạo lực và bằng miếng mồi vật chất và sự thống trị áp đặt sẽ trường tồn. Để thực thi điều này bài học lớn đu tiên chúng dạy là bài học "cải cách ruộng đất" và sử dụng những người vô học, những kẻ bất lương để làm dân Việt chia rẽ, đố kỵ, phá vỡ mọi mọi mối dây ràng buc đạo lý giữa những người dân Việt. Một khi đạo lý dân tộc Việt chẳng còn Nước Việt chẳng còn. Chúng ta hãy thử nhìn đây để thấy điều khốn nạn cho dân Việt:Dân Việt, một dân tộc có một lịch sử lâu dài với anh láng giềng to lớn xấu bụng Trung Hoa, lại đi thờ sống thờ chết "một cha gìa dân tộc" được Trung Cộng đào tạo và tôn thờ Mao; "một thứ cha gìa dân tộc" muốn được cho nghe một bài ca Trung Quốc trước khi chết.

Dân Việt, một dân tộc có truyền thống thờ cha mẹ ông bà tổ tiên , lại đi xưng tụng "một thứ cha gìa dân tộc" dạy dân tôn thờ Mao và ra đền Đức Thánh Trần của dân Việt trơ tráo mất dạy với tổ tiên, xưng hùng xưng bá " Bác anh hùng tôi cũng anh hùng...'. Và cỏ kẻ khốn nạn đến nổi giết cả cha mẹ đẻ mình là hàng lãnh đạo tối cao của dân tộc.

Dân Việt, một dân tộc hiếu học, có lắm người giỏi giang, lắm hào kiệt, nhân sĩ, lại được lãnh đạo bởi những thành phần ít học. Nói về chử nghĩa thuộc loại "dốt như chuyên tu ngu như tại chức". Và ít đến nổi là anh thiến heo, anh cai đồn điền cao xu....

Phải nói rằng Đảng Cộng sản còn kia, cái "cha già dân tộc " ba đình, bốn đình còn kia thì nguy cơ là dân tộc Việt rồi sẽ chẳng còn nay mai chứ nói gì đến chuyện buôn dân bán nước, chuyện thường!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét