Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

CON NGHIỆN ĐANG GIẪY CHẾT

Diễn Đàn Công Nhân
                          


Giống như người nghiện ma túy, cộng sản Việt Nam nghiện chủ nghĩa xã hội.

Người nào nghiện ma túy cũng còi cọc, bệnh hoạn xanh xao, ốm yếu, suy sụp dần, và chết. Nước nào nghiện chủ nghĩa xã hội cũng nghèo đói, lạc hậu, suy sụp dần, và chết. Người nghiện ma túy sợ ánh sáng; cộng sản Việt Nam sợ sự thật. Người nghiện ma túy sợ nước, sợ tắm rửa sạch sẽ; cộng sản Việt Nam sợ hãi các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền v.v… sợ mọi thứ làm cho người dân sạch sẽ, mạnh khỏe, và bình đẳng v.v…


Khuyên người nghiện từ bỏ ma túy vì ma túy độc hại là vô ích vì người nghiện không thể bỏ ngay ma túy và vì ma túy giúp cho hắn sống còn, không có ma túy là hắn chết ngay. Khuyên cộng sản Việt Nam từ bỏ ảo tưởng về chủ nghĩa xã hội là vô ích vì cộng sản Việt Nam đã mê man trong ảo tưởng và vì chế độ độc tài kiểu cộng sản mà họ đang nắm giữ giúp cho họ sống còn, dù rằng sống lây lất qua ngày. Khuyên người nghiện ma túy đi cai nghiện là vô ích vì người nghiện không thể sống thiếu bớt ma túy; khuyên cộng sản Việt Nam cai bớt sự độc tài cộng sản là vô ích vì cộng sản Việt Nam không thể buông lơi sự độc tài, áp bức, khủng bố, bóc lột v.v… vì những thứ đó giúp họ sống qua ngày.

Dù ma túy đã bị cấm đoán và trừng phạt khắp nơi thì con nghiện vẫn tìm đủ cách để có ma túy mà… phê. Dù chủ nghĩa xã hội đã chết và bị ruồng bỏ, lên án khắp nơi thì cộng sản Việt Nam vẫn tìm đủ cách để duy trì cấu trúc, hệ thống độc tài kiểu cộng sản cai trị để tồn tại.

Người buôn bán ma túy biết rõ về con nghiện và biết con nghiện cần họ và ma túy. Người buôn bán như cái phao cứu sinh cho con nghiện; họ sẽ nhử và lôi kéo con nghiện theo họ, làm bất cứ cái gì cho họ vì cả hai cùng có lợi – người buôn có lời và có tay sai làm việc cho họ. Con nghiện cuối cùng sẽ chết. Người buôn bán ma túy biết điều đó, và họ sẽ sử dụng con nghiện cho tới khi hắn chết. Con nghiện sẽ ăn cắp bất cứ thứ gì trong nhà, cuối cùng kể cả ngôi nhà, ra bán cho người buôn bán ma túy để có thuốc mà phê, và sẽ làm bất kể chuyện gì cho người buôn bán ma túy để được trả công thuốc ma túy mà sống lây lất theo cơn phê. Tất cả những người trong gia đình của người nghiện sẽ mất hết, đói nghèo, và tan rã vì con nghiện.

Cũng tương tự như vậy, cộng sản Việt Nam là con nghiện ma túy rất cần người buôn bán ma túy Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam sẽ bám theo Trung Quốc bằng mọi giá để sống còn vì bỏ Trung Quốc ra thì Việt Nam sẽ chết ngay. Cộng sản Việt Nam sẽ bán dần dần mọi thứ của Việt Nam, cuối cùng là ngôi nhà Việt Nam cho Trung Quốc để tiếp tục sống còn. Người buôn Trung Quốc biết rất rõ cộng sản Việt Nam nghiện nặng và cần họ; và người buôn bán Trung Quốc biết rõ là ngôi nhà Việt Nam mà cộng sản Việt Nam đang nắm giữ trước sau gì cũng sẽ là của họ.

Điều nguy hiểm không phải là một mình cộng sản Việt Nam chịu cảnh mất dần và chết dần vì nghiện chủ nghĩa xã hội, mà cả dân tộc và đất nước Việt Nam sẽ mất dần và chết dần vì những hành động bán nước, hại dân của cộng sản Việt Nam.

Khuyên nhủ phải, trái với con nghiện là vô ích. Mang lí lẽ ra giảng giải với con nghiện là vô ích. Bắt con nghiện đi cai nghiện là vô ích. Hăm dọa con nghiện là vô ích. Chưởi mắng con nghiện là vô ích. Chỉ cho con nghiện thấy cái chết đang từ từ tới trước mắt là vô ích. Con nghiện cần ma túy để sống còn từng ngày.
Khuyên cộng sản Việt Nam về những giá trị phổ quát của xã hội con người là vô ích. Đòi hỏi cộng sản Việt Nam từ bỏ hệ thống cai trị độc đảng, độc tài là vô ích. Chưởi mắng cộng sản Việt Nam là vô ích. Chỉ cho cộng sản Việt Nam thấy cái chết đang tới từ từ là vô ích. Báo cho cộng sản Việt Nam về cái họa mất nước là vô ích. Cộng sản Việt Nam cố bám vào hệ thống cai trị độc đảng, độc tài để… sống được ngày nào hay ngày đó.

Người dân Việt Nam, các tổ chức không cộng sản của người Việt ở khắp nơi hãy đoàn kết lại và hành động dứt khoát với cộng sản Việt Nam: lật đổ chế độ cộng sản độc tài, bạo tàn, bán nước, hại dân… để giữ nước và để rồi cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà Việt Nam. Hãy bắt tay hành động ngay từ bây giờ vì hiện nay chính là thời điểm bắt đầu và thuận lợi về mọi mặt để mọi người Việt cùng nhau giải thể và giải tán vĩnh viễn cộng sản Việt Nam trên quê hương Việt Nam. Chuông báo tử cho cộng sản Việt Nam đã điểm !

Time is up !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét