Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

VN có thật sự muốn kiện Trung Cộng ra Toà án Quốc tế không?

Sáu Quỷnh Hố Nai

                  

Nếu thật sự có, thì phương sách này đã nằm trong chương trình hành động của nhà nước VN lâu rồi, ngay từ lúc giàn khoan được lục tục kéo đến vị trí. Lời tuyên bố “thảo luận song phương” mà VN ra rả trước đây, cùng với thái độ không hợp tác với Phillipines trong vụ kiện TC, và thái độ của lãnh đạo cao cấp VN ngay trong sự kiện còn nóng hổi khiến người ta hoài nghi lời tuyên bố của nguyễn tấn dũng.


Lời tuyên bố này bị xem như lời tuyên bố cho có ( bởi vì nếu VN có thực tâm làm thế thì lãnh đạo nhà nước VN đã lên tiếng lâu rồi ). Việc làm cho có này giống như việc sai khiến mấy tàu Cảnh sát biển ra đưa đầu cho tàu TC húc cùng với việc Bộ Ngoại Giao làm mấy cuộc gọi điện thoại để đếm số lần.
Sự kiện TC kéo giàn khoan vào vùng Đặc quyền Kinh tế VN là một món nợ tinh thần mà đảng và nhà nước CSVN nợ trước nhân dân, tổ quốc. Từ lâu đảng CSVN dành toàn quyền dẫn dắt đất nước dân tộc vào con đường nô lệ TC mọi mặt. Tính cách đàn áp tinh thần chống TC của nhà nước CSVN cho thấy nhà nước CSVN chính là những tên “cặp rằng” luôn cầm roi bắt dân chúng cả nước đứng trong hàng làm nô lệ cho Trung Cộng. Càng cho TC nhiều quyền lợi đám “cạp rằn” càng được tưởng thưởng nhiều.

Lịch sử đất nước chưa khi nào trải qua giai đoạn ô nhục như giai đoạn này. CSVN thường đem sự thần phục sau khi đánh bại đoàn quân xâm lược Trung Hoa của các triều đại VN xưa để củng cố thái độ thần phục hiện nay. Đem thái độ nô lệ TC của CSVN đặt bên cạnh sách lược của tiền nhân là một sự ăn cắp khái niệm bang giao. Tổ tiên ta chỉ làm thế sau khi đánh cho giặc Tàu xâm lược tan tác, tướng giặc thắt cổ, rơi đầu, máu giặc nhuộm đỏ ải, đỏ sông. Sự cho sứ “thần phục” của tiền nhân chỉ là thái độ ngoại giao nó hoàn toàn khác với thài độ thần phục làm đàn em sau khi TC cho vũ khí, đưa cố vấn qua huấn luyện cán bộ của đảng CSVN. Sự thần phục này không chỉ có tính cách bang giao mà còn có tính cách tôn sùng, gắn bó với ý thức hệ.

Để xem những kẻ bắt dân vào vòng nô lệ này tiến hành vụ kiện ra sao. Điều đau đớn là những người trong vòng dây nô lệ đang xem những tên cai “cạp rằng” gát roi diễn trò.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét