Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

THƯ SÁU ĐIỆN LẠNH GỞI ÔNG "RÁO SƯ" TƯƠNG LAI.

Sáu Điện Lạnh
                
              

Thưa ông "Ráo sư" Tương lai,

Lịch sử ghi chép khá nhiều về việc đánh đuổi giặc tàu xâm lăng và đô hộ nước ta hàng ngàn năm. Chống lại giặc tàu xâm lăng, dân Việt đã không nhận sự giúp đỡ của ai về vũ khí hay các phương tiện khác của một quốc gia nào trên thế giới. Trận đánh đuổi quân tàu xâm lăng cuối cùng vào năm 1789 do Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đích thân chỉ huy.


Chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam . Chiến thắng này đã chặn đứng cuộc xâm chiếm nước Việt của quân Thanh dưới thời vua tàu Càn Long đang thịnh trị, cách nay cũng đã hơn 200 năm. Dân nước Việt chỉ được trang bị bằng : Một Tinh Thần Yêu Nước mà quyết tâm bảo vệ Đất Nước của Tổ Tiên để lại từ hơn 4000 năm nay, và luôn luôn chiến thắng quân xâm lăng đến từ phương bắc.

Người tàu phương bắc hiểu rõ và biết rõ người Việt nước nam hơn ai hết, từ đời sống xã hội đến phong tục tập quán, văn hóa, kinh tế, chính trị, nhất là sức chịu đựng gian khổ trong chiến tranh chống ngoại xâm. Qua gần một ngàn năm cai trị nước Việt mà giống dân Việt nầy vẫn không nói được tiếng tàu (nếu không đi học tiếng tàu vì nhu cầu cá nhân), và giống dân Việt nầy vẫn không bị đồng hóa.

Bao nhiêu lần dùng võ lực xâm lăng lãnh thổ nước Việt cũng đều bị đánh đuổi tan tành... đành ôm mối hận thất bại của của kẻ xâm lăng. Nhưng người tàu vẫn không bao giờ từ bỏ tham vọng xâm lăng nước Việt và đồng hóa dân Việt

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, (trong dịp lễ Khánh Thành Đập Đồng Cam, Tuy-Hòa ngày 17-9-1955), đã từng tuyên bố :

“Nếu bọn cộng sản Việt Nam thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.”

Năm mươi tám năm sau, lời cảnh báo nầy đã trở thành sự thật, chứng minh cho sự cần thiết của một nhà lãnh đạo là : hiểu rộng và nhìn xa.

Hiện nay, những sinh viên, thanh niên nam nữ   đang đồng hành cùng những người yêu nước thuộc mọi tầng lớp dân chúng, đấu tranh khắp nơi từ nam chí bắc, mọi người đang dần dần vượt qua sự sợ hãi và gian dối, bịp bợm đã giam hãm cả một dân tộc trong tăm tối và u mê suốt một thời gian dài 80 năm qua.

Họ đang dấn thân đấu tranh với bạo quyền Việt gian cs, một tổ chức đã và đang tích cực làm tay sai cho giặc tàu, bán nước cầu vinh. Kẻ thù xâm lăng đến từ phương bắc đã và đang xâm lăng lãnh thổ nước Việt một cách trắng trợn và khai triển những kế hoạch đồng hóa dân Việt, nhờ vào bàn tay nội ứng đắc lực của đảng cầm quyền Việt gian cộng sản.

Tất cả người Việt nam yêu nước hôm nay, ai ai cũng có thể đóng góp phần mình vào công cuộc khôi phục và xây dựng lại nền Dân Chủ Pháp Trị và hệ thống tam quyền phân lập qua hai việc làm cụ thể và cần thiết như sau :

- Diệt thù trong : Chỉ có Tinh Thần Yêu Nước của người dân Việt mới là thứ vũ khí duy nhất tiêu diệt một cách hiệu quả những tên Việt gian cộng sản đã và đang bán nước cho tàu.

- Đánh giặc ngoài : Chỉ có Tinh Thần Yêu Nước của người dân Việt mới là thứ là thứ vũ khí duy nhất sẽ làm cho quân tàu xâm lăng phải thất bại.

Và cũng chỉ với Tinh Thần Yêu Nước mà người dân Việt sẽ chung tay xây dựng lại cơ đồ nước Việt của Tổ Tiên đã để lại từ hơn 4000 năm nay.

Thưa " Ráo sư "Tương Lai, toàn dân Việt không cần đến tinh thần yêu nước kiểu như ông làm vũ khí chống xâm lăng đâu "Ráo sư" ạ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét