Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

“Yêu nước”

 Cỏ Xanh

             

Yêu nước là đề tài Lớn, rất Lớn đối với từng cá nhân của mỗi dân tộc và cũng Lớn đối với cả dân tộc nói riêng, thế giới nhơn loại nói chung. Thế nên, việc yêu nước cần phải phân định rõ ràng, chính xác, đầy đủ. Ở từng cấp độ luôn phải gắn kết nhau để cho tinh thần yêu nước trở nên phân minh hơn, phải được soi gương chung, phải được giải bày chung, như thế môi trường của thôn bản, của quốc gia, địa cầu sẽ trở nên đẹp đẽ hơn và mô hình ấy phải như thế nào?


Trước khi nói đến yếu tố quốc tế (nước cờ cho thế giới), phải nói đến yếu tố quốc gia, nói đến yếu tố quốc gia chủng tộc, phải nói đến sự bắt nguồn của yếu tố gia đình là nòi giống, là đơn vị cá nhân từ đơn vị mỗi con người.

Vậy nòi giống là gì, phải chăng là sự hình thành nhơn loại thông qua tổ tiên, bao gồm hai yếu tố căn bản gần gủi thân thiện là Mẹ và Cha, là sự kế thừa nòi giống của tổ tiên, của cái gọi là nước bước, đường đi thông qua sự thụ hưởng bao gồm yếu tố gia sản, đất đai, môi trường sạch đẹp, sông biển vẹn toàn v. v. Cho nên mỗi con dân phải biết thể hiện tính cách yêu mến tổ tiên của mình, yêu mến đất nước của mình và cũng phải yêu mến đặc tính của nước, của dân tộc gọi là hồn nước, hồn dân tộc.

Các nhà khoa học đã phân tích cái hồn của nước bằng hai thành phần gọi là Hydro và Oxy cũng như mỗi đứa con được kết hợp bỡi Cha và Mẹ. Và cũng từ kết hợp này người ta đã tìm thấy yếu tố chính danh hơn gọi là:” Quân tử tánh như thủy”. Mềm mại mát mẻ như mẹ hiền, mãnh liệt soi phủng đá mòn như cha từng xẻ núi lắp sông. Cũng là sự khẳn định cho tính kế thừa của Mẹ Cha luôn chứa sẳn trong từng tế bào khối óc, con tim của mỗi đứa con.

Thế nhưng, tại sao lại đánh mất đi và phải khôi phục lại? Chắc chắn ai cũng hiểu rằng sự tệ hại của con người là thích dùng quyền lực độc tài hơn là quyền lực bao dung, quyền lực tiểu nhân hơn quyền lực quân tử. Thử hỏi chế độ Mẫu hệ hay chế độ Phụ quyền riêng lẻ đã mang lại hiệu quả toàn diện, hay chỉ để lại các trang sử đáng hổ thẹn cho sự ngu xuẩn hơn là sự thông thái vốn dĩ đầy đủ mà Mẹ Cha đã trang bị cho mỗi đứa con để chào đời. Một thể chế độc tài là một thể chế tự đánh mất nguồn nước của giống nòi, kể cả đất đai hay sông biển.

Để khôi phục lại nguồn nước này, các thể chế độc đoán phải biết hối quá, phải biết sám hối trước tổ tiên cha mẹ, phải biết gột bỏ khuôn mặt xấu xí đó, phải biết dừng lại mọi hành vi hung bạo để cho khuôn mặt của người quân tử xuất hiện trở lại, khuôn mặt của tánh cách đầy đủ hình bóng Nước Non, khuôn mặt mang dáng vấp Cha, váng vấp Mẹ, dáng vắp của tạo vật, của hóa công thì họa mất nước sẽ rất khó xảy ra và khi mô hình này đã trở nên chuẩn hóa, xứng danh để toàn nhơn loại soi chung như ánh sáng mặt trời thì đất đai của từng dân tộc sẽ không bị xăm lấn và cùng bảo vệ nhau như riêng mỗi nước, mỗi dân tộc cho sự giữ gìn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét