Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Trường thiên tiểu thuyết Tất Thành truyện

Tư Tịnh

                         

 Thời trẻ, Tất Thành tên tục “Tém Thúi". Tém Thúi tuổi trẻ thiếu thốn tình thương, tính tình trời thần, tâm tính thiếu thành thật, thường tụ tập tụi "trộm trâu" trong thôn.

Tụi trộm trâu thấy Tém Thúi tí tí thông thái, tôn Tém Thúi, tức Tất Thành thành thủ trưởng. Thường, trong thôn thừa tối trời, thủ trưởng Tém Thúi thường "trỏ" tụi ''trộm trâu" tới thôn trộm tứ tung. Thôn trưởng trong thôn tức tối, tức tốc truy tìm tụi trộm. Tụi trộm từng thằng, từng thằng trưởng thôn tóm trọn. Trưởng thôn tra tấn tụi thủ túc Tất Thành te tua. Túng thế, tụi thủ túc "trỏ" Tém Thúi, tức Tất Thành: thằng thủ trưởng. Thủ trưởng Tém Thúi thiếu thủ túc, thất thế, trốn tới tỉnh Thiết (Phan Thiết) thay tên Tất Thành.


Tất Thành tới tỉnh Thiết thiếu thốn tứ tung. Thiếu thủ túc, thiếu tiền trọ, thiếu thuốc, thiếu tất tất trông thật thê thảm. Trọ thế tới tháng thứ tư, Tất Thành tìm tới trường tiểu trong tỉnh than thân. Thầy Trưởng Trường tưởng Tất Thành "Thứ Tốt" tặng Thất Thành tí tiền. Thỉnh thoảng Thất Thành thăm thầy Trưởng Trường, thăm thầy, Tất Thành thật thâm "tán" thầy tới tấp. Thầy Trưởng Trường tưởng thật tặng Tất Thành trật Thầy Thị tại trường. Trật thầy thị tại trường tiểu tháng tháng thầy trưởng trường tặng Tất Thành tiền.Tại tỉnh Thiết, tàu Tây thường tới thăm tỉnh Thiết. Tất Thành thỉnh thoảng tìm tới tụi Tây thân thiết trà trộn. Tới tết ta, tàu Tây tới thăm tỉnh Thiết, thừa tối trời, Tất Thành trốn trên tàu tây, toạ tại thùng than, tàu Tây thẳng tuốt tới Tây.

Tại trời Tây, Thầy Trinh (Phan Châu Trinh), Thầy Trường (Phan Văn Trường), Thầy Thế Truyền (Nguyễn Thế Truyền) thấy Tất Thành thất tha thất thểu, túi tiền thủng, thân thể tàn tạ trông thật thảm thương. Thầy Trinh, Thầy Thế Truyền, Thầy Trường thấy thế thương tình trú tạm Tất Thành tại tư thất thầy Thế Truyền. Thỉnh thoảng thầy Trinh, thầy Trường tới thăm thầy Thế Truyền, thăm tất Thành tặng Tất Thành tí tí tiền tiêu. Tất Thành trú thế tại tư thất thầy Thế Truyền tròm trèm tám tháng. Thầy Truyền thấy Tất Thành tính tình thiếu thành thật, thất tín, tin theo tụi tà thần, thông thuộc toàn tà thuyết, tính toán toàn thứ tà tâm. Thầy Truyền tường trình tới thầy Trường, thầy Trinh. Thầy Trường, Thầy Trinh tức tốc tống tuốt Tất Thành theo tụi tà thần. Theo tụi tà thần Tây, Tất Thành tức tối thề trả thù thầy Trinh, thầy Trường tới tận thầy Thế Truyền.


Tất Thành theo tụi tà thần. Tụi tà thần Tây thay tên Tất Thành thành Thuỵ, truyền trao trọng trách tới Tàu tuyên truyền tà thuyết. Tại Tàu, "Thuỵ ta" tụ tập tụi tiện, tụi te tua, tụi thiếu tiền, tụi thiếu thực, tụi thiếu tri thức tuyên truyền tà thuyết. Tụi thiếu tứ tung tin theo thỉnh thoảng tìm tới thanh toán tụi thành thị, tụi trí thức, tụi tiền thật tợn. Tin thanh toán trên tới tai Tàu Tưởng (Tưởng Giới Thạch). Tàu Tưởng truyền truy tìm tên trưởng toán tuyên truyền tà thuyết. Tất Thành tự thay tên trốn thoát. Tàu Tưởng tức tối trách tụi thủ túc thật tệ. Tụi thủ túc Tàu Tưởng thâm thù Tất Thành tới tận tuỷ thề tóm trúng Tất Thành thẻo Tất Thành từng thớ thịt.


Thấm thoát tới Tiết Trung Thu tháng tám. Thường, Tết Trung Thu tụi tàu thường thưởng trăng. Thủ túc Tàu Tưởng từng tốp, từng tốp tà tà thưởng trăng thì thấy Tất Thành tụ tập tụi tiện tuyên truyền tà thuyết. Tụi thủ túc Tàu Tưởng tràn tới tóm trúng Tất Thành tại trận. Tóm trúng Tất Thành, Tất Thành thất thế, thất tận tâm thần, thất tới tóc tai, thất tràng tới thận, thất tới tiểu tiện. Tụi thủ túc trình tới Tàu Tưởng, Tàu Tưởng tức tốc truyền tống tù Tất Thành tù tới tàn thân. Tại tù Tất Thành than thân. Tại ta! Tại ta!.


Trước Tết Ta, Thầy Thần (Nguyễn Hải Thần), Thầy Tường Tam (Nguyễn Tường Tam) trốn tụi Tây tới Tàu tạm trú. Tin trên tới tai Tất Thành. Tất Thành thư tới Thầy Thần, Thầy Tường Tam than thân trách thế, trách tấm thân tù tội thề thốt từ tạ thuyết tà thần. Thầy Thần, Thầy Tường Tam thương tình tổ tông từ từ tìm thế tha tù Tất Thành.


Tàu Tưởng, Thầy Thần, Thầy Tường Tam từng thân thiết. Thầy Thần, thầy Tường Tam tới tìm Tàu Tưởng tường trình thân thế tù tội Tất Thành. Tàu Tưởng trọng tình thâm truyền tha tù Tất Thành. Thoát thân tù tội, Tất Thành tiếp tục thề thốt, thề thực tâm từ tạ thuyết tà thần. Thầy Thần, thầy Tường Tam tưởng thật! Tới Tết Tị (năm 1941), Thầy Thần, Thầy Tam trao Tất Thành trọng trách tuyên truyền "tả" Tây trong tỉnh Thái Tuyên (Thái Nguyên & Tuyên Quang). Tới tỉnh Thái Tuyên Tất Thành "trở tính", tiếp tục tụ tập tụi thủ túc tà thần từng tin theo tà thuyết tại Tàu. Tụi thằng Trinh, thằng thụ, thằng Thọ, thằng Tập, thằng Thuỷ, thằng Thắng, thằng ...T..T..T...T.. Từ Tàu tới tỉnh Thái Tuyên "Tổ tuyên truyền" thường trong thế tam tam. Tất Thành trỏ tụi thủ túc tà thần, thỉnh thoảng trỏ tụi thám Tây thủ tiêu "Tụi Ta" (Đảng phái Quốc gia không cộng sản), thủ túc thầy Thần te tua tan tác, tốp tử, tốp tù thật thê thảm. Tin tức Tất Thành tráo trở tới tai thầy Thần, Thầy thương thủ túc, tức tối Tất Thành tới thổ tiết tử tất thì.


Tới Tết Tuất (1946) Tất Thành thương thảo tụi Tây (hiệp ước sơ bộ Pháp Việt 6/3/1946). Tụi Tây trực tiếp tiếp tay. Tụi thủ túc Tất Thành tả "Tụi Ta" (quốc gia) te tua. Thắng thế, Tất Thành tả tuốt tụi Tây, từ từ, tụi tà thần, thủ túc Tất Thành tóm thu toàn thể từ thành thị tới tỉnh thôn. Tức tốc Tất Thành truyền truy tìm "Tụi Ta", thủ túc Thầy Thần thanh toán tiệt. Trước thanh toán tụi thủ túc Thầy Thần (QDĐ), từ từ tới Tụi Trí Thức, Tụi Tiền Tài Thật To, tới tận Tụi Thờ Tổ Tiên Thần Thánh thành thử trò thanh toán trở thành trò thích thú tang thương trong tay tụi thú tính thủ túc Tất Thành. Tình trạng thanh toán trên thật thê thảm, tử tuất trùng trùng trông thật thảm thương. Tình thế tiệt, "Tụi Ta", Tụi Thầy Tu, Tụi Trí Thức, Tụi Tiền Thật Tợn, Tụi Thờ Tổ Tiên Thần Thánh trốn tuốt tới Trong theo Thánh Thượng Thuỵ, theo Thủ Tướng Thầy tu.


Thủ Tướng Thầy Tu thân thế tại tỉnh Thừa Thiên. Thân thể thiếu thước tấc, tính tình thành thật, từng thối từ Trật Thượng Thư. Thời Thủ tướng Thầy Tu tình thế thật tứ tung. Trên thì tụi theo Tà Thuyết. Trong thì "Tụi Tướng Tá Trời Thần" (giáo phái) tìm thế thanh toán. Thuỵ Thánh Thượng thì thiếu trí tuệ, tính tình thì thích thưởng thụ. Thấy thế Thủ tướng Thầy Tu truyền toàn thể tổng tuyển. Toàn thể tuyển trúng Thầy Tu, Thầy Tu trở thành Tổng Thống. Thầy Tu trở thành Tổng Thống, Tổng Thống từ từ thương thảo Tụi Tướng Tá, Tụi Tướng Tá Trời Thần tin theo thế thì trở thành thủ túc. Thuỵ Thánh Thượng thua tuyển từ tạ tổ tiên thẳng tuốt tới Tây trú tạm tới tuổi tạ thế.


Thời Tổng Thống Thầy Tu tụi tà thần thỉnh thoảng "tạch tạch tè tè". tuy thế tình trạng tạm tốt. Tiếc thay thân thuộc Tổng Thống Thầy Tu toàn thứ tham tiền, thao túng thị trường, thứ thứ thâu tóm. Tiếng than tiếng trách tới trời. Tại tỉnh Thừa Thiên từng tốp từng tốp tràn tới tư thất thân thuộc Tổng Thống thanh toán. Thủ túc thân thuộc Tổng Thống trả thù thẳng tay. Tốp thì thẩy tù, tốp thì thủ tiêu. Tại thành thị thầy tu tên Thích tự thiêu. Thầy Tường Tam trong toán tù, Thầy trao "tuyệt thơ" tới Tổng Thống Thầy Tu trước thời thầy tự tử. Trong thơ Thầy thốt:


Ta thật tội? Tổ tiên ta trừng trị


Tụi tham tàn tránh tránh trừng trị ta.


Tức thời Thầy tọng tới tám tuýp thuốc tây thanh thản tiến theo Thầy Thần tìm tới tổ tên. Tiếc thay! Tiếc thay!


Từ thành tới tỉnh trở thành thiếu trật tự. Tụi thủ túc từng thề thốt "trung thành" tới Tổng Thống thấy trình trạng thế thẳng tay "truất tuốt". Tổng thống Thầy Tu tự thấy tình thế thế trốn thoát. Tụi "tướng tá tráo trở" tức tối tung thủ túc truy tìm tung tích Tổng Thống tứ tung. Tiếc thay! Tại tư thất Thầy Tu Tam, Tổng Thống tiếp tục thương tưởng tình thầy trò tới tụi tướng tá từng thề thốt trung thành thưở trước thông tin Tổng Thống trú tại tư thất thầy tu Tam. Tụi tướng tá tráo trở tức tốc truyền thủ túc tìm tới thanh toán Tổng Thống. Tổng Thống Thầy Tu tử tuất tại trận tuyền.


Trào Tổng Thống Thầy Tu tụi tà thần thỉnh thoảng tạch tạch tè tè tuy thế tình trạng tạm tốt. Truất Tổng Thống Thầy Tu thì tình trạng trở thành tồi tệ. Tụi tướng tá tráo trở tự thăng tự thưởng tứ tung. Tên "Thích Tót Thối" từ Trung tá trở thành Thiếu Tướng. Tám Thẹo từ Tá trở thành Trung Tướng. Thăng thăng - thưởng thưởng thiếu thể thống trông thật thối tha! Tình trạng tự thăng tự thưởng trở thành "trăn thiếu thủ". Tụi tà thần thấy tình thế thế trình tấu tới Tất Thành. Tất Thành tức tốc triệu tập thằng Thọ, thằng Thảo, thằng Trà, Thằng Tảng, Thằng Thanh tìm thế thanh toán Tụi Ta. Tới tết Tị. Tháng tám, tướng tá ta truyền tổng tuyển. Toàn thể tuyển Tám Thẹo thành Tổng Thống, tên "Thích Tót Thối" trở thành Thứ, Tướng Trần Thiện Tham trở thành Thủ Tướng. Thắm thoát tới tết Thân (Mậu Thâm 1968). Thường, tới Tết Ta thường thưởng tết. Tất Thành theo thưở trước tổ tiên ta từng thắng tụi Tàu Thanh truyền trò tổng tấn. Tụi tà thần, thủ túc Tất Thành tấn ta từ thành tới tỉnh. Trước ta thất thế thủ túc Tất Thành tóm tỉnh Thừa Thiên. Từ từ ta tấn trả, từ thua tới thắng, từ thắng tới toàn thắng, toàn thể tụi tà thần, thủ túc Tất Thành ta thanh toán tiệt. Tin tức thua to truyền tới tai Tất Thành. Tất Thành tức tối thổ tiết tử tức thì. Tụi thủ túc Tất Thành trông thấy thế thề "tru tới tam tộc" từ tướng tá tới tận tụi tiểu tốt ta. Tới trung tuần tháng tư tết Tí (Mùa hè đỏ lửa 1972) tụi thủ túc Tất Thành tung toàn thể tụi tà thần tổng tấn ta trả thù. Trước ta thất thủ tỉnh Trị Thiên. Tổng thống Thẹo triệu tập Tướng Trưởng, trao Tướng Trưởng trọng trách tái tiếp thu tỉnh Trị Thiên thay thế Thiếu tướng "thất tài" thua trận. Tin Tướng Trưởng tới trấn thủ Trị Thiên thì tinh thần tiểu tốt ta thăng tiến. Thừa thắng tiến tới tướng Trưởng truyền toàn thể tấn trả. Trong tám tuần ta tả tụi tà thần te tua tan tác. Tốp tử, tốp tù, tốp tự thú, tử thi trùng trùng tứ tung trông thật thảm. Tái thiết tỉnh Trị Thiên thiệt tốt, Tướng Trưởng thông tin thắng trận tới Tổng thống Thẹo. Tổng Thẹo tới trận tiền thăng thưởng từ tướng tá tới tận tụi tiểu tốt. Tổng Thẹo thăng Tướng Trưởng từ Thiếu tướng tới Trung tướng tại trận.

Tụi tà thần thú tính, thích thanh toán trả thù. Trước trả thù thì thua trước, tiếp tục trả thù thì thua tuốt. Túng thế tụi tà thần tìm tới tụi Thái Thú Tàu trình tấu tình trạng trả thù thua thiệt. Thái Thú Tàu truyền: Thôi thì tạm thời thương thảo trước từ từ tính tới trả thù. Tụi thủ túc Tất Thành tuân theo tức thời thông tin tới Tổng Thẹo. Tổng Thẹo tưởng tụi tà thần thực tâm thương thảo truyền thôi triệt tiêu tiếp tục. Thực tế thì Thái Thú Tàu tiếp tế tụi tà thần tới tấp, tiếp tế từ thực tới thuốc, tới tăng, tới tàu thật to. Tổng Thẹo thì thiếu trí tuệ. Tụi tà thần thì thập thập thò thò tìm thế triệt tiêu ta. Tổng Thống ta thì thích thú tự thưởng, thiếu tính tự thủ.

Trước Tháng Tư, tụi thủ túc Tất Thành tung toàn thể tổng tấn ta tại tỉnh Thuột. Tỉnh trưởng tỉnh Thuột tử thủ tới trọn tuần, tiếc thay thiếu tiếp tế ta thất thủ tỉnh Thuột. Tại trận Trị Thiên. Tướng Trưởng tấn trả tụi tà thần te tua, thiếu tiếp tế Tướng Trưởng trình Tổng Thẹo, Tổng Thẹo thôi tiếp tế. Thiếu tiếp tế tương tợ trói tay Tướng Trưởng. Ta thất thủ trận Trị Thiên. Trị Thiên thất thủ tổng Thẹo truyền tất tất tỉnh tại Trung triệt thoái. Tới tháng tư. Tổng Thẹo thấy tình thế thua thiệt, tráo trở tìm thế thoái thân trao trọng trách tới Thứ Tổng Thống Trần. Trao trọng trách Tổng Thẹo thề trước toàn thể: "Tui trở thành tiểu tốt tử thủ tả tụi tà thần tới tắt thở..." Thoáng. Thu tóm tiền tài thê tử thủ túc trốn tuốt. Tên "Thiếu Tướng Thích Tót Thối" trách Tổng Thẹo thối tha thề tả tụi tụi tà thần tới tắt thở..." Thoáng, thu tóm tiền tài thê tử tiếp tục trốn tuốt. Thiệt toàn thứ tráo trở!


Tổng Thẹo trao trọng trách tới Thầy Trần (Trần Văn Hương) thì tình thế Ta thật tối tăm thê thảm. Tụi tà thần thì tấn tới trong tầm tay. Tụi tiểu tốt thì tứ tán, thiếu thốn tới trăm thứ. Tuổi thọ trên thất tuần, thân thể tinh thần trở thành thơ thẩn. Túng thế Thầy truyền trao trật Tổng Thống tới "Trung Tướng Tráo Trở". Trao trật Tổng Thống thầy than: Thằng Thẹo trao trọng trách tới tui tương tợ trao thuyền thủng, thuỷ thủ tiêu tùng thuyền thủng thật to. Tiếp theo Thầy than trời trong thật tủi!


Tiệm trật Tổng Thống, "Trung Tướng Tráo Trở" tìm thế thương thảo tụi tà thần "thương tình tổ tông" thôi tấn Ta. Tụi thủ túc Tất Thành thấy thế tất thắng tiếp tục tấn ta tới tấp. Tổng Thống "Ta" thấy thế tất thua, ta tiếp tục tấn trả thì tử thi trở thành trùng trùng. Tiệt thế. Tổng Thống tới ty truyền thanh truyền từ tướng tá tới tận tiểu tốt ta trói tay trao tụi tà thần. Tướng Tá ta tốp thì trốn thoát, tốp thì tức tối tuẩn tiết trong thật thương tâm.


Tụi thủ túc Tất Thành từng thề thốt: tru tới "tam tộc" từ tướng tá ta tới tận tụi tiểu tốt ta. Thực thi thề thốt: tóm ta từng thằng từng thằng thảy tù tất thảy. Trước tướng tá, tiểu tốt, từ từ tới trí thức, tụi tiền thật to, tụi thờ tổ tiên thần thánh trở thành tù tuốt. Tiếng than tiếng trách tới tận trời! Túng thế Tụi Ta tốp trốn tới Thái, tốp tẩu tới Tây, tốp tìm tới Mỹ. Xin lỗi, nước Mỹ không ở trong vần "T" thôi thì cho tui mượn tạm: tốp tìm tới "Thằng Thủ Túc Tráo Trở" trú tạm.


Tờ trình thân thế Tất Thành tư tui thời tạm tóp. Thỉnh thoảng tường trình tiếp tục.


Tư Tịnh

4 nhận xét: