Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Tin "Chó Cắn Chó" : Ý kiến Đảng viên về bản báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương

Phạm Hải Minh (Đảng Viên đang sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh) 

                  
                Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thứ nhất, Báo cáo này được gửi tới Đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành TW, Ủy ban kiểm tra TW với văn phong nghiêm túc, có chú thích và ghi nguồn đầy đủ, cụ thể, trình bày nhiều vấn đề nhạy cảm mấu chốt và đóng dấu chìm nổi thể hiện độ khả tín rất cao.

Thứ hai, là sự quá nhỏ nhen, quy chụp của những kẻ tố cáo, đọc qua báo cáo tôi thấy họ chỉ muốn triệt hạ uy tín đồng chí Thủ tướng, thậm chí có một số lập luận nực cười, không hề có tinh thần xây dựng. Đặc biệt là nội dung tố cáo lời phát biểu của Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á tại Phillipines hồi tháng 5/2014 và tố cáo con gái Thủ tướng có Quốc tịch Mỹ cho thấy những lập luận bảo thủ và hèn mạt. Có tố cáo còn thiếu thông tin đến nỗi cho rằng “Thủ tướng lên truyền hình như Tổng thống các nước tư bản đọc thông điệp đầu năm có kêu gọi thay đổi thể chế và phát động dân chủ...”, trong khi Thủ tướng không hề lên truyền hình. 


Thứ ba, qua đây tôi thấy Đồng chí Thủ tướng đã thẳn thắng đề cập trực tiếp vào tất cả các vấn đề nhạy cảm trong các nội dung tố cáo và giải trình báo cáo một cách cụ thể. Đây là tinh thần mà chúng ta thường thấy ở con người của ông. Đọc lá thư xong thấy toát lên tinh thần cải cách và bản lĩnh vững vàng của Đồng chí Thủ tướng, bản thân tôi cảm thấy tin tưởng hơn và ủng hộ!


Không chỉ thể hiện qua báo cáo này mà suốt chặng đường đã qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho tôi thấy ông là một người lãnh đạo có dũng khí, có tư tưởng và hành động đổi mới, tiên phong, là người có bản lĩnh chính trị, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên, không như nhiều người giáo điều, bảo thủ trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng hiện nay. Với tôi, Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chính là người mà Việt Nam cần nhất lúc này để vực dậy và đưa đất nước đi lên, hội nhập vào nền kinh tế thế giới và đảm bảo chủ quyền đất nước!.
Dưới đây là toàn bộ nội dung Báo cáo:
                                   

                                     
                                
         
                                         
                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét