Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

TRI THỨC ĐẤT NƯỚC: NIỀM TỰ HÀO HAY SỰ CAY ĐẮNG CỦA DÂN TỘC VIỆT ?


Duong Vinh Khong

                           

Trong xu thế đổi mới hiện nay hơn ai hết trí thức là những người hiểu biết và nắm bắt được vấn đề nên họ cần phải đi tiên phong khai sáng mở mang dân trí. Việc sửa đổi hiến pháp được Quốc hội thông qua và đang tiến hành kêu gọi toàn dân đóng góp ý kiến là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Ở đây khi nhắc đến 2 từ chính trị tôi muốn nói tới một nền chính trị chân chính chứ không phải thứ chính trị mà đảng cộng sản đang theo đuổi. Xin điểm qua:Theo định nghĩa của đảng cộng sản thì:

Chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, các dân tộc, các lực lượng xã hội trong việc giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước.

Tôi không dám nói nhiều về định nghĩa này chỉ xin bình luận một câu : Nó hao hao giống chính trị của một đảng cướp.

Nền chính trị chân chính mà tôi muốn nói ở đây là :

Chính trị là một khoa học, khoa học đặc biệt về tình yêu nhân dân tình yêu Tổ quốc.

Khi chính trị là một khoa học thì nó ắt phải có các thuộc tính cơ bản của khoa học như sau:

Dân chủ, tự do.

Có chính biện, phản biện

Phi giai cấp- phi chuyên chính vô sản.

Phi chủ nghĩa .

Luôn luôn có tư tưởng khai sáng và cầu thị v.v….

Một nền chính trị khoa học sẽ sản sinh ra một nhà nước chân chính của dân do dân và vì dân. Có tổ chức bộ máy hợp lý, khoa học và hiệu quả. Muốn vậy phải tham khảo và học tập các nhà nước văn minh tiến bộ trên thế giới, phải lắng nghe và cầu thị các ý khiến đóng góp của nhân dân cả nước đặc biệt là của đội ngũ tri thức, trí tuệ tinh hoa của đất nước. Sức mạnh nằm ở trí tuệ chứ không phải ở cơ bắp – đàn áp và bạo lực. Dân chủ và tự do là như vậy đấy.

Trong bài viết này, tôi chỉ nói hẹp về việc đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp không nói rộng ra các vấn đề khác.

Hiến pháp là nền tảng quan trọng của nhà nước, Quốc hội đã có chủ trương kêu gọi sự đóng góp ý kiến của toàn dân. Đề nghị Quốc hội hãy làm cho thật lòng, công khai các ý kiến đóng góp quan trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là vấn đề nóng hổi về điều IV của hiến pháp, điều đã làm phá sản nền tảng của hiến pháp, phá hoại bản chất nhà nước của dân do dân và vì dân, tiêu diệt nền dân chủ tự do.

Vừa qua nhóm trí thức 72 vị được hàng ngàn người ký tên ủng hộ đã đệ trình lên Quốc hội kiến nghị sửa đổi 7 điểm của bản hiến pháp dự thảo sửa đổi 2012 và trình bày bản dự thảo hiến pháp 2013 đề nghị Quốc hội cho đăng toàn bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Họ là những trí thức chân chính tiêu biểu, dũng cảm thắp lên ngọn lửa tỏa sáng, soi sáng con đường chính nghĩa để bao người bước chân lên, chúng ta nên cùng nhau ký vào bản kiến nghị đó để tạo nên sức mạnh.

Bên cạnh những trí thức chân chính tôi lo ngại thực sự bởi sự vô cảm, im lặng lạnh lùng trước vận mệnh đất nước và số phận nhân dân của hàng vạn trí thức giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trong bộ máy nhà nước. Nếu họ nhất loạt đứng lên nói ra tiếng nói của lương tâm và công lý thì nhất định lịch sử sẽ sang trang số phận nhân dân sẽ thay đổi. Có điều, bi kịch cho nhân dân Việt Nam sản sinh và nuôi lớn bao trí thức, nhưng họ hoàn toàn không có nghĩa khí nghĩ đến dân đến nước mà chỉ lo thu vén cá nhân phì gia vinh thân, ngậm miệng ăn tiền bỏ mặc đất nước và nhân dân trong cơn gian nan hoạn nạn. 

Phải chăng nền chính trị độc tài hao hao giống một đảng cướp đã nhồi nhét và nhào nặn nên một đội ngũ trí thức bạc nhược và phũ phàng đến như vậy. Trí thức của đảng, bản chất khai sáng và phản biện của người trí thức đã bị giết chết. Tôi thường nhớ câu nói nổi tiếng của chí sĩ Nguyễn Trường Tộ. Đại ý : 

Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Và rồi tự hỏi: Tri thức đất nước: Niềm tự hào hay sự cay đắng của dân tộc Việt ?.

Năm mới kính chúc bà con mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét