Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Vần Thơ Công Nhân !

                   

Bích Chương Bịp Bợm

Chế độ độc tài tuyên truyền bịp bơm
Bích chương đỏ lòm, chữ vàng lởm chởm
Hứa hẹn phù du, thành tích lộng ngôn
Chế độ thoi thóp như chết chưa chôn!
Độc lập: theo lệnh cộng sản quốc tế
Đánh thuê cho Nga bộ đội chết thế
Mười sáu chữ “vàng khè” xóa biên cương
Dâng đất biển cho giặc Tàu bắc phương!
Tư do: bịt mồm tù nhân trước tòa
Bẻ bút, đập đàn, cấm viết, cấm ca
Vây nơi thờ tự, bắt thờ tượng “Bác”
Dòng tu bắt dạy môn triết Các-Mác!
Hạnh phúc: điều tuyền truyền trơ trẽn nhất:
Mất ghe, mất cá, mất nhà, mất đất
Dân thất nghiệp không cơm ăn, áo mặc

Việc làm dành bán và dâng cho giặc!
Thế giới Tự Do không bích chương treo
Mà dân nhập cư trốn chạy kiếp nghèo
Tuôn vào tràn ngập mưu cầu hạnh phúc
Cơm ngon, áo đẹp, nhà, xe sung túc!
Bích chương bịp bợm rách ở Đông Âu
Cháy thiêu Liên-xô, rơi rụng bên Tầu
Cu-ba, Bắc Hàn còn treo lủng lẳng
Việt Cộng còn treo để vinh danh Đảng!

Hà Bắc


Quân Cướp Nước

Hàng ngàn “Tàu Khựa” đến Bình Dương
Không ngần ngại giở thói bất lương
Tung tiền “cưới vợ” nhập “hộ khẩu”
Từng bước Hán hóa, xóa biên cương!

Hàng ngàn gián điệp giả thường dân
Xâm nhập mọi tầng lớp, thành phần
Bán hàng giả, thu thập tình báo
Tung tiền giả phá giá, chuyển ngân!

Hàng ngàn lính Tàu giả doanh gia
Lập làng Tàu, chôn súng trong nhà
Đào hầm chôn mìn và bom đạn
Chờ lệnh bên Tàu xung trận ra!

Hàng ngàn chuyên viên đặc công Tàu
Rải hóa chất độc, đỉa, bọ, sâu
Phá ruộng vườn, đầu độc thực phẩm
Diệt dân bản xứ, chiếm đất mau!

Hàng vạn côn đồ Tàu ra tù
Giả công nhân sang để tiếp thu
Cơ sở chủ Tàu trúng “thầu” lớn
Dân Việt thất nghiệp, túi không xu!

Hàng vạn đảng viên đảng Cộng Hồ
Diệt người yêu nước, xóa cõi bờ
Rước giặc Tàu tràn sang cướp nước
Đầy túi tham, híp mắt giả ngơ!

Hà Bắc


1 nhận xét: