Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

QUỐC HỘI PHẢI KHẨN CẤP RA NGHỊ QUYẾT BÁC BỎ CÔNG HÀM 1958

Diễn Đàn Công Nhân

                
                        
Công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng chỉ ở cấp Thủ tướng. Đó cũng chỉ là lời tuyên bố đơn phương đáp lại lời tuyên bố đơn phương của TQ lúc đó. Sự việc diễn ra chỉ trong vòng có 10 ngày, có nghĩa là hoàn toàn cập rập, hời hợt, có phải ông Đồng chỉ hoàn toàn bị động và quẩn trí như thế nào vào lúc đó hay không khi mà chỉ mới giành lại được có nửa nước là Miền Bắc lúc ấy sau Hiệp định quốc tế Genève lúc đó.Nếu Công hàm của ông Đồng ngày nay không bị TQ lợi dụng, thì lời tuyên bố đơn phương, nhất thời, cấp dưới như kiểu ông Đồng lúc đó cũng bay theo gió, không có gì đáng nói. Nhưng ngày nay TQ đem ý nghĩa lời tuyên bố đó ra lợi dụng, vận dụng, thì nó thành cái gai nếu không lấy tính cách pháp lý nào đó để nhổ ra một lần cho hoàn toàn dứt điểm.

Bởi vậy, ngày nay ngoài cấp Thủ tướng (tức cùng cấp với ông Phạm Văn Đồng trước kia) có quyền ra một Công hàm ngoại giao mới lập luận sâu sắc, bao quát, loại bỏ Công hàm trước, thì hoặc Chủ tịch nước cũng có thể ra một kháng thư bác bỏ mọi tính cách và cơ sở pháp lý nếu có để có thể bị TQ ngày nay lợi dụng. Nhưng đặc biệt nhất, chính là Chủ tịch Quốc hội, có thể nhân danh Quốc hội, hay toàn thể Quốc hội phải cần đồng loạt thống nhất đưa ra một Nghị Quyết mới, cụ thể, trong hoàn cảnh và tình hình khách quan ngày nay để hoàn toàn bác bỏ, phủ nhận, và rút lại lời tuyên bố hết sức mơ hồ, tắc trách, bất cẩn, vụng về, đường đột, cập rập, vô nguyên tắc lịch sử trước kia mà ông Phạm Văn Đồng đã từng phạm phải. Chỉ có Nghị Quyết cao nhất của Quốc Hội mới làm rõ ràng trước thế giới ngày nay mọi tính cách phi lý trong việc lợi dụng Công hàm đó của TQ khiến làm thiệt hại nguy hiểm đến đất nước ta hiện tại. Chỉ khi Quốc Hội đưa ra được Nghị Quyết như thế, người dân mới thực sự tin tưởng được vào quyền lực tối cao của Quốc Hội là có hay không có trước tình hình hoàn toàn nguy hiểm của đất nước trước mọi mưu đồ xâm lăng của TQ ngày nay lấy cớ của Công hàm trước kia do ông Phạm Văn Đồng đưa ra.

Do đó rất mong được Thủ Tướng Chính Phủ, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội, nhất là Quốc Hội Việt Nam phải tỏ ra có trách nhiệm và nghĩa vụ cao nhất đối với đất nước ngày nay. Bởi vì chỉ có như thế mới chứng tỏ được ý nghĩa đối với toàn thể cử tri đã đi bỏ phiếu trong cả nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét