Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Cần phải để TQ tạo ra chiến tranh,

Hoàng Kỳ

                          

Chính vì "chủ nghĩa dân tộc" cực đoan đang được các khuynh hướng bảo thủ,tự mãn dân tộc trong lòng TQ dấy động sẽ là thứ độc dược,là nguyên do sẽ đưa TQ đến chổ phân liệt.

Chủ nghĩa dân tộc nào? Mãn, Mông, Hồi, Tạng hay Hán? Dường như hiện nay thứ Chủ nghĩa Dân tôc trong lòng TQ, chỉ là âm mưu phục hoạt lại sức mạnh đại hán.


Kể từ thời Nhà Minh sụp đổ,và Mãn Thanh nhập quan thống trị cả nước,không bao giờ có chuyện "Mãn Hán một Nhà",cho đến khi CSTQ chiếm toàn bộ lục địa dưới sự lãnh đạo của Mao, thì TQ lại chiếm đoạt thêm Tây Tạng, Tân cương, và Nội mông. Và, các sắc tộc ấy chưa hề chấm dứt xung đột,nó vẫn âm ỉ trong lòng TQ.

Sự phục hoạt "Chủ Nghĩa Dân Tộc", phải hiểu được rằng đang có một xu hướng phục hoạt, phục hồi tinh thần Dân Tộc Đại Hán,sau khi bị Mãn chiếm quyền lực,mối di hận ấy vẫn như một ngọn lửa.

Và việc TQ phát triển, phục hồi cho Khổng Tử chính là phục hồi cái tinh thần Hán tộc, một sắc tộc phát nguồn từ phía Bắc TQ, đã tiêu diệt hàng trăm sắc tộc phía Nam, và chiếm đoạt nền Văn minh, Văn hóa của Bách Việt, mà VN có nguồn gốc, và 1000 năm đô hộ, chính là VN bị đô hộ bởi Hán Tộc.

Như vậy cái chủ nghĩa dân tộc được TQ phát động ngấm ngầm ngay tự bản chất cũng đã là mầm loạn trong lòng TQ, và chính vì thế TQ lại dẫm vào con đường của chủ nghĩa Quốc Xã Đức với ý niệm "CHỦNG TỘC SIÊU ĐẲNG". Và, TQ hiện nay sẽ bùng vỡ ra thành chiến tranh "xâm lược biên địa", mở rộng lãnh hải, và Viễn chinh thì mới có thể tranh giành Vị trí của MỸ, nhưng ta phải nhìn thấy rằng MỸ luôn luôn trau giồi binh bị, và trận mạc, sau đệ nhị thế chiến thì chiến binh MỸ luôn có mặt trong nhiều cuộc chiến tranh đối đầu.Còn đạo quân TQ thì năng lực quân sự,khí tài,vũ khí chiến lược, đều mới chỉ được gọi là cường mạnh khoảng hơn 2 thập niên, lại chẳng hề có kinh nghiệm viễn chinh, và TQ chưa đủ khả năng cưu mang những căn cứ chiến lược ở ngoại quốc,mặc dù nhiều Quốc gia trên thế giới tuy vẫn có bang giao,hợp tác kinh tế với TQ, nhưng để cho TQ thành lập căn cứ trên quốc gia mình vẫn là điều đầy nghi kị, và ngờ vực.

Việc đánh cướp HS và một phần TS của VN cũng không đủ để biểu tỏ rằng TQ có thể khống chế dễ dàng Thái Bình Dương, khi ẤN ĐỘ DƯƠNG,Và bờ Tây TBD vẫn nằm trong tay của Hạm Đội MỸ, và sức mạnh HQ TQ thì còn tụt hậu so với MỸ ít nhất là 20 năm, Sức dàn trải của TQ cũng không đủ mạnh, và quan trọng nhất TQ không hề có Đồng minh.

Nói tóm lại BIỂN ĐÔNG cần phải để TQ tạo ra chiến tranh, và chính BIỂN ĐÔNG cũng là mồ chôn tham vọng ĐẠI HÁN TQ.

Nếu quân đội nhân dân VN, không bị trói tay bởi đám lãnh đạo bạc nhược thân TRUNG,và nếu đạo quân này được trang bị Đây đủ, khí tài, vũ khí thống nhất thì đây là đạo quân duy nhất sẽ gây cho TQ những thiệt hại nặng nề,vì sức chiến đấu của họ rất bền bỉ (nhìn bằng lăng kính quân sự thuần túy).

Và, MỸ, NHẬT, ẤN, ÚC đều biết rõ, nhưng thế cờ hiện nay muốn cho đạo quân này phát triển được sức mạnh, thì phải tiêu diệt bọn Thân Trung trong Đảng trước.

Và, chắc chắn ngày ấy sẽ phải đến, chắc chắn nhân loại sẽ nhìn thấy sự sụp đổ, phân liệt của TQ.

1 nhận xét: