Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

CHỈ CÓ NHÂN DÂN MỚI CHỐNG ĐƯỢC THAM NHŨNG!


Phong Trào Liên Đới Dân Oan
                       

                                                   Vì nhân dân chính là bộ phận không tham nhũng.
Nhưng nhân dân VN thì lại không có thực quyền. Nhân dân VN chỉ có các quyền trên giấy và được đảng ban phát từng phần tùy theo tình hình chính trị trong nước và quốc tế.

Ở VN hiện nay, người dân muốn chống tham nhũng đồng nghĩa với tai nạn, nhà tù, tự thiêu, mất việc… ngay trước mắt.


Đó cũng là sự thật mà nhiều người né tránh hoặc không chịu công nhận: VN hiện nay không thể chống tham nhũng được. Dứt khoát như thế!

Tóm lại: Người chống được tham nhũng thì lại không có thực quyền. Người có thực quyền chống tham nhũng lại là người tham nhũng nên không chống được tham nhũng…

Việc chống tham nhũng theo kiểu cách như hiện nay xin miễn bàn để khỏi ngứa tai, ngứa mắt của người dân và tốn tiền thuế của dân để các vị ngồi máy lạnh nghiên cứu bàn bạc.

Quý vị Đại biểu Quốc hội muốn bàn đến việc chống tham nhũng thì hãy bàn thẳng về sự thật nêu trên: đảng CSVN hãy trả lại thực quyền cho nhân dân để nhân dân chống tham nhũng.

Chỉ có một cách đó. Không có cách nào khác.
Vì nhân dân chính là bộ phận không tham nhũng.
Nhưng nhân dân VN thì lại không có thực quyền. Nhân dân VN chỉ có các quyền trên giấy và được đảng ban phát từng phần tùy theo tình hình chính trị trong nước và quốc tế.

Ở VN hiện nay, người dân muốn chống tham nhũng đồng nghĩa với tai nạn, nhà tù, tự thiêu, mất việc… ngay trước mắt.

Đó cũng là sự thật mà nhiều người né tránh hoặc không chịu công nhận: VN hiện nay không thể chống tham nhũng được. Dứt khoát như thế!

Tóm lại: Người chống được tham nhũng thì lại không có thực quyền. Người có thực quyền chống tham nhũng lại là người tham nhũng nên không chống được tham nhũng…

Việc chống tham nhũng theo kiểu cách như hiện nay xin miễn bàn để khỏi ngứa tai, ngứa mắt của người dân và tốn tiền thuế của dân để các vị ngồi máy lạnh nghiên cứu bàn bạc.

Quý vị Đại biểu Quốc hội muốn bàn đến việc chống tham nhũng thì hãy bàn thẳng về sự thật nêu trên: đảng CSVN hãy trả lại thực quyền cho nhân dân để nhân dân chống tham nhũng.

Chỉ có một cách đó. Không có cách nào khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét