Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Đảng CSVN sẽ đi về đâu? Đi về vô định!

Sáu Thợ nề


                                           


Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng lại "lè nhè" rằng "Đảng trường tồn cùng dân tộc", lời phán của ngài Tiến sĩ "Xây dựng Đảng" tự nó cũng đã đi ngược lại Biện chứng pháp,đối nghịch cả với cái nhìn "duy vật sử quan". Vì, theo cách nhìn sử quan Mác-xít thì không có gì trường tồn trong quy luật tiến hóa của loài người.

Nhất là một cái đảng "lưu xú" như Đảng CSVN,và sự thành hình của nó dựa trên lý thuyết vong bản, du nhập từ ông Mác râu xồm,một triết gia bất đắc chí, vợ con nheo nhóc,bản thân ông ta cũng chỉ là thứ triết gia hoang tưởng, với cả một hệ thống triết lý,hệ tư tưởng bằng cái nhìn của kẻ sinh ra trong "THỜI ĐẠI MÁY HƠI NƯỚC".

Phong trào CSQT chỉ dùng lý thuyết của ông ta để dấy động cuộc cách mạng bạo lực, cướp chính quyền, tiêu diệt giai cấp, tiến hành Chế độ Công xã. Hệ thống lí luận kinh tế Mác chẳng hề có thể thiết lập một nền tảng cho sự phát triển kinh tế , vốn đã khác biệt cho từng khu vực lịch sử, địa lý, văn hóa.

Từ khởi thủy "TIÊN VƯƠNG CS HCM", sau khi bôn ba để "tìm đường tạo bá nghiệp",đã bê cái chủ nghĩa MÁC về nước,sau khi vớ được "bản tuyên ngôn CS" như một cái phao cứu rỗi, sau này cũng mang luôn cả lý thuyết bạo lực, cướp chính quyền của Lê-nin, của Mao về để bám vào tất cả những tư tưởng của các tổ sư, và từ đó trở nên những kẻ cực kỳ vong bản, kí sinh chính trị từ ngoại bang với thuật ngữ "QUỐC TẾ CS", và tự nguyện trở nên tên lính đánh thuê cho QT3.

Đảng CSVN không hề có khả năng "Lập thuyết", hay tạo cho mình có một đường nét CS riêng, độc lập như TQ, hay Nam-Tư, suốt chiều dài lịch sử của đảng đã 85 năm, chúng ta chẳng thầy một lý thuyết gia CS nào xuất hiện, mọi sự Ông MÁC, ông LÊ "nghĩ hộ cả", và đảng cứ kí sinh vào đấy để trường tồn.

Cho đến hôm nay sau khi đã nướng 2 triệu con dân VN, Đảng CS dưới sự lãnh đạo của Tổng bí vẫn còn muốn "Trường tồn cùng dân tộc"? Nghe mà lạnh gáy và kinh tởm.

Một TỔNG BÍ thì chỉ lý thuyết suông, kém cỏi. Một CHỦ TICH nước thì ba hoa, cơ hôi chủ nghĩa, một THỦ TƯỚNG thì phong phạm gian hùng như Tào tháo, nói và làm không bao giờ đồng nhất, còn Chủ Tịch QH thì hữu danh, vô thực. Như vậy thì ta thấy ngay cái tương lai đi về đâu của ĐCSVN.

Thưa Đảng dựa vào biện chứng pháp duy vật sử quan thì chỉ có: VIỆT NAM TRƯỜNG TỒN, không bao giờ có ĐCSVN trường tồn cả. Chủ nghĩa MÁC LÊ chẳng dây mơ, rễ má gì với dân tộc, mà đòi "trường tồn cùng dân tộc". Thôi "Xa giá hồi cung" đi thưa các ngài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét