Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Chuyện vào đảng của tôi


  phu quét đường 


                  

Tôi được kết nạp trong chiến tranh biên giới 1979, do điều kiện công tác ở các cơ quan TW, tôi đã tìm hiểu và thấy rõ bản chất lưu manh của những kẻ cầm quyền trong đảng từ cuối thập niên 90 TK20, tôi đã tự bỏ đảng từ mười mấy năm nay.Trong gia đình, vợ tôi là công chức, nhiều lần nói rằng: cơ quan gợi ý và động viên em vào đảng, vì có vào mới được đề bạt, cất nhắc vào các vị trí lãnh đạo, nhưng em còn lấn cấn vì thấy đảng viên trong cơ quan toàn là những người cơ hội, sống thiếu nghiêm túc (bồ bịch, trác táng, dối trá, tham ô hối lộ kéo bè cánh, cờ bạc, nghiện ngập...)
nên em chưa nhận lời.

Tôi đã nói rõ quan điểm với vợ tôi rằng: nếu em nhận lời, tức là em cũng sẽ như họ, và như vậy, em đối lập với lối sống của anh, nếu em muốn vào đảng, thì chúng ta hãy chia tay nhau , em hãy làm đơn ly hôn để anh ký mà tự do vào đảng, vì trước sau gia đình cũng sẽ tan vỡ nếu em theo lối sống những người đó. 

Rất may, vợ tôi là người hiểu biết và có lối sống nghiêm túc, không vì tiền quyền cám dỗ, biết trân trọng những giá trị đạo đức truyền thống nên nàng đã không vì gần bùn mà hôi tanh, vì vậy, gia đình tôi tuy hơi nghèo do sống trong sạch nhưng rất hạnh phúc.

Đây là sự thật 100% của tôi, rất nhiều gia đình khác do chạy theo tiền-quyền, hòa nhập lối sống của các "đảng viên" hiện nay mà tan đàn xẻ nghé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét