Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Hãy vượt qua sợ Hãi


Lê-Phong Đà Nẵng        


                      
Chúng ta cần vận động bà con xuống đường phản đối hành động tuyên truyền gian trá của đảng CSVN . Đồng thời chúng ta cùng nhau xuống đường phản đối hành động trù dập , khủng bố , bắt bớ những người Yêu Nước đã ký tên vào bản tuyên bố của chúng ta .Muốn đi đến đích Tư Do , chúng ta phải nắm tay nhau , động viên nhau Vượt qua sợ Hãi . Tất cả hãy vượt qua sợ hãi , đoàn kết là sức mạnh là vũ khí mà đảng CS hiện nay rất sợ . " Chúng ta cúi đầu , Cộng cỡi cổ , chúng ta đứng dậy Cộng sụp đổ ( Lý Tống ) " Lảnh đạo đảng CS hiện nay đang lúng túng vì chúng ta ngày càng vượt qua mọi sợ hãi , chúng ta đang vượt qua mọi sợ hãi cùng nhau ký tên vào bản lên tiếng do tuổi trẻ Việt Nam soạn thảo ngày càng đông . Tuy nhiên so với dân số Việt Nam hiện nay tại Quốn nội và Hải ngoại hơn 90 triệu dân chỉ mới hơn 10 ngàn chữ ký vẫn chưa đủ sức mạnh làm cho đảng CS phải lùi bước ! Trách nhiệm tuổi trẻ Việt Nam hiện nay vô cùng quan trọng , tương lai đất nước , hạnh phúc nhân dân đang nhờ vào bàn tay , trí tuệ của các bạn . Chúng ta đã ký tên vẫn chưa đủ ! Chúng ta phải có bổn phận vận động mọi người chumh quanh ta , Chúng ta có trách nhiệm phổ biến bản tuyên bố nầy đến những người dân chưa biết , giải thích cho họ quyền Tư Do căn bản của con người đã bị đảng CSVN tước đoạt , chúng phải cùng nhau đứng lên đòi lại quyền làm người bằng cách ký vào bản tuyên bố nầy và chúng ta sẵn sàng đứng dậy mỗi khi có thời cơ chuyển biến .

Hiện nay , lảnh đạo đảng CSVN đang lúng túng và đang giở trò kéo dài thời gian để xoay chuyển tình thế bất lợi bỡi kiến nghị của góp ý của 72 nhân sỉ trí thức và bản lên tiếng của các " Công Dân Tự Do " do nhóm tuổi trẻ yêu nước soạn thảo . Lảnh đạo đảng CSVN đang giở trò kéo dài góp ý sửa đổi hiến pháp để mở rộng tuyên truyen phản bác lại bản kiến nghị của 72 NSTT và bản lên tiếng của nhóm tuổi trẻ yêu nước với hơn 10 ngàn chữ ký . Lảnh đạo đảng & nhà nước hàng ngày ra rã trên các cơ quan truyền thông nhà nước phản bác và quy chụp những người ký tên vào bản tuyên bố với những luận điệu xuyên tạc , hăm dọa , đồng thời chúng khủng bố từng người , từng gia đình đã ký và đang định ký vàn bản tuyên bố đòi sửa đổi hiến pháp do tuổi trẻ yêu nước soạn thảo ! Chúng sẽ không từ từ bỏ thủ đoạn gian trá nào bbàng cách mở rộng chiến dịch hăm doạ , khủng bố , bịp bợm xuống các hạ tầng nhơ phường , xã , khu phố và bắt buộc nhân dân ký vào bản góp ý do chúng soạn thảo . Chúng ta cần nhanh hơn , can đãm hơn đi sâu vào nhân dân giãi thích cho nhân dân ký tên nhiều hơn vào bản lên tiếng đòi sữa đổn hiến pháp do Tuổi trẻ Yêu Nước soạn thảo . Chúng ta cần vận động bà con xuống đường phản đối hành động tuyên truyền gian trá của đảng CSVN . Đồng thời chúng ta cùng nhau xuống đường phản đối hành động trù dập , khủng bố , bắt bớ những người Yêu Nước đã ký tên vào bản tuyên bố của chúng ta .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét