Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Điều mà Dân đang nghĩ sẽ đến

Nguyễn Thị Nhân HN
 Hội nghị Trung ương 7 đã kết thúc. Lú lại một lần nữa ”ôm hận”. Đau nhất là Thanh ”hốt”, khi phải ca bài ”Về đâu, em hỡi?”. Cũng phải thôi, ai ủng hộ còn có hy vọng chứ tội đồ dân tộc mà ủng hộ thì khác gì xác định Thanh ”hốt” cũng cùng một giuộc và thất bại là điều dễ hiểu.

Dân tộc VN cũng còn may khi mà  Hội nghị Trung ương 7 kết thúc mà không đưa ra được Nghị Quyết về chấn chỉnh và đổi mới hệ thống chính trị nhằm đặt cả dân tộc dưới ách đảng trị toàn diện và hoà nhập cùng nước ”bạn” để tiến thẳng đến thiên đường…mù như tên tội đồ dân tộc hằng mong muốn.

Tham nhũng ư? Vẫn còn thuốc chữa, vẫn còn cách trị và vẫn nhận được ủng hộ nhiệt tình từ quốc tế. Còn mất nước vào tay Trung cộng thì sẽ mất hết, vô phương cứu chữa!

Chỉ cần cải cách chính trị thay đổi thể chế, như Miến Điện là một điển hình. Sẽ có người hỏi: nhóm lợi ích có chịu thay đổi? Vậy xin hỏi ngược, nhóm lợi ích có muốn bảo toàn những gì đã vơ vét được? Và nếu mất nước vào tay Trung cộng, họ có bảo toàn được khối tài sản đã vơ vét, kể cả những trương mục đầy ắp tiền ở NH Thụy Sĩ? Dĩ nhiên, họ không muốn chơi với anh ”sáu tấm” khi trong tay có cái samsonite đầy ắp đô la! Họ thừa hiểu, mất nước vào tay khựa thì…khốn nạn lắm. Khốn nạn không chỉ cho họ mà cho cả dân tộc! Khi đó, đừng nói đến những lợi ích của nhóm mà ngay cả mạng sống của họ cũng chưa chắc đã bảo toàn được.

 Là người VN, họ thừa hiểu sự hiểm độc và lòng tham vô đáy của Trung cộng. Với đầu óc thực dụng, họ biết cần phải làm gì để bảo toàn tài sản cũng như biết rằng vơ vét như vậy cũng quá đủ rồi vì họ thừa biết mức giới hạn của sức chịu đựng của người dân đến đâu. Điều mà họ đang nghĩ đến, có lẽ, là tìm ra giải pháp ít để lại ”dư chấn” nhất. Giải pháp mang lại dân chủ cho đất nước có thể là một giải pháp họ đang nghĩ đến. Vì người dân sẵn sàng tha thứ những tội lỗi họ gây ra miễn sao đừng có ý định đưa dân tộc vào vòng nô lệ Trung cộng và cố gắng mang lại nền dân chủ cho đất nước. Vấn đề là làm sao ngăn chặn được bàn tay phá hoại của bọn Trung cộng và tay sai đang tìm đủ mọi cách để ly gián, tạo sự nghi kỵ giữa người Việt với nhau, đào sâu thêm hố ngăn cách giữa nhóm lợi ích với người dân cũng như tìm cách phân hoá trong nội bộ của nhóm lợi ích?

Và như vậy, người dân sẽ đóng vai trò gì ở đây? 

Tuy không rõ rệt ảnh hưởng nhưng những phản ứng ngày càng mạnh mẽ của người dân trong và ngoài nước cùng những phản ứng của cộng đồng quốc tế sẽ thúc đẩy nhanh quá trình dân chủ hoá đất nước.

Có thể mai này, nước VN sẽ có một thể chế như Miến Điện hay Nga, tuy chưa phải là tốt lắm nhưng 
điều mà Dân đang nghĩ sẽ đến, vẫn còn hơn cái thể chế khốn nạn sẽ đưa cả dân tộc vào vòng nô lệ bọn Trung cộng xâm lược.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét