Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

“Lòng tin chiến lược”. Đúng là một trò “bừa bịp chính trị”. Đáng nói hơn là “lừa bịp người dân”

Binh Bét Làng Sen

                 Từ ao cá Bác Hồ đến ao cá Bác Mao

Lòng tin chiến lược. Tôi cho đây chỉ là trò lừa bịp.. 

Lòng tin thuộc phạm trù tình cảm, không phụ thuộc vào lý trí, thì làm thế nào có tính “chiến lược “? Chắc chắn là không. Vấn đề tình cảm phải có nguồn gốc và cội nguồn của nó. Tình cảm không thể chỉ nói trên lý lẽ. Nói đến cội nguồn trước tiên phải kể đến vấn đề di truyền và di sản. Không có tính di truyền và di sản khó có thể nói đến lòng tin vững chải chứ đừng nói đến tính chiến lược. Con người sinh ra trên đời khó thoát khỏi bóng “danh” và “lợi”. Người dân thường họ biết khó tìm được cái “danh” nên họ tập trung vào cái “lợi”, an phận , bươn chãi lo cho cuộc sống hằng nhật. Nhiều thương gia, sau khi đạt cái “lợi” họ chuyển sang tìm cái “danh”. Còn những quan lại, do xuất phát họ bắt đầu từ cái “danh” và họ khai thác để tìm cái “lợi”. Các doanh nhân đối vơi họ cơ bản là cái lợi, từ đó họ tìm kiếm các danh. Ngược lại, các quan chức họ củng cố cái danh để tìm cái lợi. Hai thế lực này kết hợp với nhau tạo nên các nhóm lợi ích. Đối với quan chức, cái cơ bản đối với họ, thế mạnh đối với họ là cái danh. Họ phải giữ vững và củng cố cái này, tức là cái “ghế” của họ. Để khỏi lộ liểu, họ núp dưới chiêu bài: lợi ích của đất nước. Lợi ích đất nước và cái ghế là hai yếu huyệt sống còn của đám quan lại. Lòng tin chiến lược thực chất là để yên dân (thực chất là bịp dân) để củng cố cái ghế của họ. Bởi vì nói cho cùng, giữa các quốc gia, thượng tôn là “quyền lợi của đất nước”.  Không một quốc gia nào hy sinh quyền lợi của đất nước mình cho đất nước khác. Khi mà định luật “bảo toàn” khống chế mọi sự trên đời thì “lợi cho một đất nước này” chắc chắn sẽ thiêt cho đất nước khác. Chỉ điều thiệt ít thiệt nhiều, thiệt trước mắt hay thiệt lâu dài. 

Vì thế giữa các quốc gia không thể nào có “lòng tin chiến lược”. Lòng tin chiến lược có chăng chỉ trong gia đình, trong dòng tộc, trong cộng đồng cùng cội nguồn, trong cùng đất nước. Lẽ dỉ nhiên, cao thấp, đậm nhạt khác nhau. Còn thì chỉ có lòng tin chiến thuật, lòng tin để chung sống. 

Ta hãy nhìn xem chắc không thể nào có lòng tin nào hơn lòng tin của các vị” đầu trùm” với chủ nghĩa cộng sản: “vô sản bốn bể đều là anh em” “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” “chủ nghĩa Mác Lê nin là vô địch” là “kim chỉ nam”… nhưng hãy nhìn vào thực tế: các vị còn tin vào những điều mà mình đã thề thốt sống chết không? Hãy nhìn vào thực trạng: số con cái các vị đang lập nghiệp tại các nước “rẫy chết” ngày càng tăng, thâm chí đã không ít các vị “đang vui thú điền viên cùng con cháu trên các đất nước rẫy chết” sau khi đã “cướp” được không ít vàng bác, tiền bạc của dân, của nước ở các nước mà các vị đã thề thốt dưới lá cờ đảng là “diệt chúng tận gốc, trốc tận rễ” chúng. Đấy, lòng tin chiến lược là thế đấy? Tôi nghĩ rằng chẳng có chính khách nào tin vào ý tưởng “lòng tin chiến lược”. Đúng là một trò “bừa bịp chính trị”. Đáng nói hơn là “lừa bịp người dân”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét