Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Sự nghiệp chính trị "Đồng Chí" Thiện Nhân được ứng dụng qua câu: "Thằng khôn đi học thằng ngu dạy đời"

Nguyễn Hiền


                     nguyen-thien-nhan-13528886-8145-9274-1378958256  


Nguyễn Thiện Nhân ôm chân đồng chí X nên được đồng chí X nâng đở, đưa lên làm bộ trưởng bộ giáo dục. Đồng chí X cũng muốn ông ta có chức vị cao hơn, đó là thủ tướng chính phủ. Nhưng phe cánh Trọng Lú thấy Nhân là đối trọng với phe phái của mình nên đưa qua một vị trí trang trí, mục đích làm giảm uy tín như trường hợp tướng Giáp, từ một vị tướng cầm quân sang cầm quần đàn bà. Mục đích của Trọng Lú  Tư Sang là tỉa dần phe cánh đồng chí X, sau đó bải nhiệm chức phó thủ tướng đầy quyền lực của Nhân. Tôi không hiểu tại sao Nhân lại nhận chức vụ hữu danh vô thực, cái chức vụ này nên để anh dốt làm cũng được. Thật đúng với câu ca dao bình dân khi VC tràn vào miền nam:

Khi nào giấy bạc xài xu

Thằng khôn đi học thằng ngu dạy đời


 Nhân bản tính thích học hỏi, nhưng già dặn về chính trị Nhân chưa đủ khả năng đối phó với những tên đầu trâu mặt ngựa trong bộ chính trị, nên bộ chính trị giao cho hắn chức vụ ngồi chơi xơi nước, một bộ phận không có quyền, chỉ hò hét với những hội đoàn mất nhân phẩm như phật giáo VN, công giáo yếu nước, công đoàn, hội nông dân, hội phụ nữ V…V… Những hội đoàn này đã bị tỉnh bộ chi phối, đâu cần mặt trận tổ quốc. Mấy cái giáo hội ma cũng chẳng có uy tín gì với quần chúng và mặt trận chẳng có thực quyền quyết định về một chính sách cái gọi là đoàn kết dân tyộc, tôn giáo. Kết cuộc mặt trận cũng trở thành mặt trận ma. Nhân ngồi chủ trì trong đó chỉ để giết ngày tháng, đếm tuổi già, nhìn thế sự trôi qua mà chẳng làm lợi ích gì cho đất nước. Học mà không hành không khác gì chiếc thuyền trôi giữa biển cả, không có người lái.

 Nhân không năng nổ như Bá Thanh, Bá Thanh mà có quyền chắc chắn ông hốt liền mấy đồng chí tay chân đồng chí X, Nhân hói dáng thất thểu nghiêm trang, không xốc vác như Bá Thanh, nên bị tôn lên ngôi vị vua Lê chúa Trịnh, chịu kiếp đời ăn theo nói leo, không dám hó hé như Bá Thanh. Cá tính như vậy làm sao phát tiển đất nước. Người có học vị phải vẩy vùng ngang dọc, năng động. Phải làm bộ trưởng hay thủ tướng hay trưởng ban tuyên giáo, hay trưởng ban tổ chức. Cứ khờ khờ khạt khạt, im hơi lăng tiếng nói theo đuôi kẻ khác, không khác gì con kéc, khi người ta bảo dạ thì dạ bảo nói ăn thì nói ăn, bị người ta lột lưởi rồi, đâu còn chất tinh khôi của buổi ban đầu.

Ngay đồng chí Hùng Hói làm chủ tịch quốc hội cũng chưa có những phát biểu đáng chú ý như Tư Sang và Bá Thanh, Hùng Hói thì thích nói theo người khác, làm kẻ đứng đầu mà không có bản lãnh lãnh đạo thì không khác gì loài vượn mới hóa thành người, có tiến hóa nhưng chỉ giai đoạn đầu. Tôi không thích đồng chí X, nhưng hắn có bản lãnh đối đầu với phe Trọng Lú, Tư Sang, quyết không từ chức, chỉ thành khẩn chịu trách nhiệm mà thôi. Nhưng chức vụ thủ tướng là do đảng và quốc hội giao trách nhiệm cho hắn, vì thế hắn cứ bám vào đó để tiếp tục duy trì lãnh đạo và tham nhũng, còn tố ngược đồng chí Nguyễn Bá Thanh là tham nhũng vì đã làm thất thoát tài chánh trong vấn đề điều hành đất đai ở thành phố Đà Nẳng.

Có trí tuệ mà không có có bản lãnh, chỉ là kẻ tung gươm lên trời mà không dám chém kẻ địch, nên theo tấm gương anh Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết, đó là hai vị anh hùng của lịch sử dân tộc VN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét