Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Việt Nam tiếp tục bị giằng xé bởi 'BẮT' & 'THẢ'

 Trần Đức Đam                         
                                   - Chính trường Việt Nam và nội bộ Đảng cộng sản đang bị chia rẽ sâu sắc hơn bao giờ hết! Đó chính là nguyên nhân lý giải vì sao bên cạnh việc thả Nguyễn Phương Uyên mà dư luận Quốc Tế cho đó là tín hiệu khởi đầu của nền dân chủ sau phiên toà xét xử Nguyễn Phương Uyên thì bên cạnh đó hàng loạt các Bloggers khác, chỗ này, chỗ khác lại tiếp tục bị bắt, bị quản chế một cách vô cớ!

Bản thân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi trả lời cử tri ngày 28-9 vừa qua cũng đã phải cảnh báo "Đề phòng quyền lực tập trung vào một người" mà người ta ngầm hiểu rằng đó chính là thực tế đang diễn ra tại chính trường Việt Nam.

Các Nghị Quyết của Đảng cộng sản hiện nay đã trở thành 'Thượng Phương bảo kiếm' để 'miễn án' cho Chính Phủ tham nhũng và nó cho phép các 'Quan tham' ở Việt Nam chỉ cần "Chịu trách nhiệm chính trị" là đủ!

Một đất nước được điều hành bởi Nghị Quyết thay cho Luật pháp thì hệ quả tất yếu tham nhũng mà hoành hành, tổ chức bố già lũng đoạn kinh tế và trên hết là sự phớt lờ Luật Pháp!

Có thể nói chưa khi nào những kẻ tham nhũng có tổ chức ở Việt Nam đã biết vận dụng một cách 'màu nhiệm' và 'biến hoá' Nghị Quyết Đảng che chắn cho hành động phạm tội của cả một hệ thống như ở Việt Nam hiện nay!

Luật pháp ở bất cứ Quốc gia nào, ít nhiều cũng đều được soạn thảo công phu, ngay ở Việt Nam, dù cho các Bộ ngành Chính Phủ khi soạn thảo Bộ Luật nào đều nhằm phục vụ lợi ích của chính Bộ, ngành đó, song ít nhiều nó cũng đã được Quốc Hội Việt Nam sàng lọc, giảm trừ ... 

Riêng Nghị Quyết của Đảng cộng sản, nó được ra đời bởi ý chí của Đảng, đặc biệt nó nhằm để bảo vệ lợi ích của Đảng và thậm chí được hình thành bởi những con người không có kiến thức chuyên sâu về luật pháp, chưa kể đến thực trạng: các Nghị Quyết Đảng đã được khoé léo lồng ghép những nội dung như cánh cửa mở để cho các quan tham 'chạy tội', chối bỏ trách nhiệm.Bằng chứng: Sự tan chảy của Vinashin, Vinalines bởi tham nhũng, thất thoát, song Chính Phủ vô can bởi Bộ chính trị của Đảng đã thông qua việc tái cấu trúc, việc cấp vốn, bảo lãnh vốn  ... và trên hết Nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ: "Vai trò chủ đạo của các Doanh nghiệp nhà nước"! Rõ ràng Chính Phủ đã làm theo Nghị quyết của Đảng!

Bằng chứng trấn động hệ thống tài chính - tiền tệ Việt Nam bởi hệ thống ngân hàng Việt Nam với hàng loạt những chính sách trá hình, núp bóng ổn định vĩ mô, tái cấu trúc để phục vụ cho mưu đồ tham nhũng, thâu tóm và lũng đoạn bởi những tổ chức tội phạm Đỏ - Đen khiến nền kinh tế Việt Nam kiệt quệ, hàng trăm ngàn doanh nghiệp bị bức tử, bị thâu tóm. 

Chưa khi nào cơ quan thuế đã phải dành một lực lượng đông đảo đi xuống tận các doanh nghiệp để THU HỒI NỢ THUẾ! Có đến 70% doanh nghiệp không có tiền đống thuế! 

Nếu một nền kinh tế có vài % doanh nghiệp nợ đọng thuế như những năm trước thì đó là sự phát triển bình thường của một nền kinh tế. Nhưng khi đã trên 50% doanh nghiệp nợ thuế, không khả năng thanh toán thì rõ ràng đó là cái TỘI của việc điều hành VĨ MÔ! 

Nhưng ông Thống đốc Ngân hàng dù Quốc Hội đã cố gắng 'phù phép' bởi 3 mức bỏ phiếu cũng cho ra kết quả mà cả nước đều thấy: Uy tín KHÔNG CÓ. Vậy mà cũng không có ai bị mất chức bởi thực ra đúng như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lý giải trước Quốc Hội: Chính Phủ đã thực hiện đúng Nghị Quyết của Đảng! ....

Không ai chối bỏ được thực trạng hiện nay: Đảng cộng sản đã bước sang giai đoạn bị phân hoá sâu sắc và  đã bị biến màu sang một Đảng tham nhũng - Đảng X! Cho dù Đảng cộng sản Việt Nam hô hào chế độ độc Đảng và chỉ có duy nhất Đảng cộng sản, song thực chất Đảng cộng sản Việt Nam đã bị phân hoá thành hai 'nhánh' ngay trong nội bộ Đảng: 

+ Một bộ phận 'không nhỏ' theo cách nói của ông Tổng Bí thư được đại diện bởi Đồng chí X lãnh đạo Đảng X trá hình trong Đảng cộng sản; và 

+ Một bộ phận 'Tiểu số' như tiếng kêu than của ông Chủ tịch nước và của chính ông Tổng Bí Thư "....người tốt có khi lại không được bầu...." - cũng là một hình thái nói lên tình trạng 'Tiểu số' của những người cộng sản còn mang được ít nhiều cái chất của Đảng cộng sản đã chứng minh được một thời họ đã làm nên lịch sử độc lập dân tộc cho Việt Nam!

Những người cộng sản với cái chất cộng sản thật sự ngày nay đã trở thành 'Tiểu số' và có thể chính họ cũng phải đang vật lộn với sự đấu tranh nội tại để không bị chính 'bộ phận không nhỏ' tiêu diệt!

Dù có thể bộ phận 'Tiểu số' đã nhận thấy lỗ hổng, khiếm khuyết của chính chế độ Cộng sản là cội nguồn của sự độc tài, mất dân chủ đã đưa đến sự phân hoá rất lớn trong Đảng hiện nay và chính họ cũng đang phải bất lực. Song có lẽ bản chất vẫn là những người cộng sản nên họ không đủ tỉnh táo,  hy sinh lợi ích của Đảng để đặt Lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc lên trên hết, cho phép họ cải tổ triệt để tiến đến một đât nước cho phép nhiều Đảng phái cùng tham gia điều hành đất nước!  

Song một lực cản khủng khiếp cản trở tiến trình dân chủ hoá này lại nằm ở "bộ phận không nhỏ" trong Đảng cộng sản. Bởi hơn ai hết chế độ tham nhũng KHÔNG muốn mất 'thượng phương bảo kiếm' - Độc Đảng - cho phép họ miễm nhiễm trước pháp luật để bảo vệ các tài sản tham nhũng khổng lồ và để 'miễn tội ' cho việc điều hành đất nước bằng sự tàn bạo, độc tài phát xít của họ!

Tuy nhiên, nhân dân Việt Nam cũng ghi nhận 'bộ phận Tiểu số' trong Đảng cộng sản đang phải vật lộn ngay trong chính Đảng của mình để có được những kết quả như giảm án và thả Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, ... nhưng bản thân họ cũng đang bị chính Bộ phận không nhỏ sử dụng những 'xảo ngữ' như "phản động", "gián điệp cho CIA"... để chụp mũ và tìm mọi cách để tiêu diệt.

Vừa phải tự bảo vệ mình để không bị triệt tiêu bởi "Một bộ phận không nhỏ", vừa làm sao xây dựng được nền dân chủ để bảo vệ chính họ - Những người 'Tiểu số' trong nội bộ Đảng cộng sản - đang trở thành vấn đề sống còn, nó khiến Việt Nam sẽ còn chịu sự giằng xé bởi 'BẮT' và 'THẢ' đan xéo nhau cho đến khi nào những người cộng sản 'Tiểu số' nhận ra con đường duy nhất cho Việt Nam và cho chính sự trường tồn của Đảng cộng sản là: Sửa đổi Điều 4 Hiến Pháp cho phép đa nguyên - Đa Đảng như chính Hiến Pháp 1946 do Chủ tich Hồ Chí Minh ký!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét