Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Xã Hội Dân Sự: một đòi hỏi cấp bách cho Việt Nam

Lê Quang Trung, Lâm Nghiệp Hà Nội

                 

 Mặt Trận Tổ Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức lớn nhất. Quyết định ” đổi mới tư duy ” của đảng cộng sản Việt Nam ở cuối thập kỷ 80 là một quyết định xuất phát từ Bộ chính trị của ĐCS mà mặt trận Tổ quốc chỉ đóng vai trò hỗ trợ và thực hiện lộ trình đổi mới của đảng. Chính vì xã hội dân sự vẫn phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng, tuân thủ chủ trương, đường lối chính sách của đảng nên khả năng đóng góp vào sự phát triển thật sự của đất nước là rất thấp nếu nhìn từ mặt tích cực ; Tiêu cực hơn, người ta có thể nói: thực trạng xã hội bộc lộ nguy cơ bất ổn Việt Nam hôm nay có ” phần đóng góp ” của các tổ chức xã hội dân sự dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN. Chính vì vậy, xã hội dân sự trong lúc này đang cố gắng độc lập với đảng để quan tâm đến lợi ích của người dân. Nhưng lợi ích của nhân dân cũng được đảng xem là ” chủ trương” của họ và mới gần đây BCT đã cắt hẳn một Ủy viên sang lãnh đạo mặt trận Tổ quốc là ông Nguyễn Thiện Nhân, một người được đào tạo một phần ở Mỹ, để đánh dấu một ” sự hợp tác ” đối với người Mỹ và được xem như một động lực để thúc đẩy: Tiến trình gia nhập TPP, đối tác chiến lược, thành viên hội đồng nhân quyền LHQ và an ninh biển Đông.

Sự đổi mới màu sắc Xã Hội Dân Sự Việt Nam từ chủ trương của đảng, hơn bao giờ hết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm thúc đẩy các mục tiêu kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng được đề cập ở trên.

Thế nhưng, dưới sự giám sát và cập nhật từng giây của giới quan sát Quốc tế, thì ngày nào mà Đảng chưa dứt khoát tháo gỡ vai trò lãnh đạo toàn diện lên Xã Hội Dân Sự Việt Nam thì các mục tiêu đảng đề ra ở trên vẫn chỉ là mơ hồ. Lý do là đảng không nên chỉ biết khai thác đối đa các mặt TÍCH CỰC từ chính sách ” ngoại giao nhân dân ” và đẩy Xã hội dân sự lên thành mặt trận của đảng, hạn chế tối đa ” mặt tiêu cực” là không để Xã Hội Dân Sự vuột khỏi tầm tay lãnh đạo của mình - Lối tư duy này chính là nguyên nhân sẽ đảo ngược sự tiến bộ xã hội sau hơn ba thập kỷ đổi mới và sẽ tạo ra những vấn đề gai góc mà đảng sẽ không còn đủ khả năng kiểm soát.

Sự ra đời của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Việt Nam là hoàn toàn nằm trong bối cảnh trên.

Uy tín của các vị giáo sư trí thức không đồng nghĩa với uy tín của đảng trong con mắt của giới quan sát.

Diễn đàn xã hội dân sự nên tiếp tục là một mặt trận giúp cho đảng tiến bộ, nên tiếp tục là cầu nối giữa đảng và ngoại giao nhân dân nhưng để thấy được sức mạnh và thành tựu thật sự của nó đối với đất nước tất cả sẽ tuỳ thuộc vào sự đột biến từ ngay bên trong nội bộ cao cấp nhất của đảng cộng sản VN chứ không từ đâu khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét