Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

SỰ NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN CON NGƯỜI

 Ngân Đình                        

                     

Sự nghiệp cá nhân con người luôn luôn gắn với tính độc lập, tự do của chính bản thân cá nhân đó. Đây là hai yếu tố luôn thực sự đồng nhất hay gắn kết với nhau. Nếu thiếu yếu tố độc lập, tự do của cá nhân cũng ảnh hướng lớn đến sự nghiệp nếu có thật sự của chính cá nhân liên quan.

Sự nghiệp của tướng Võ Nguyên Giáp thực chất hoàn toàn không thoát ra khỏi điều ấy. Ông Giáp là một chiến sĩ CS, một thành viên trong tập thể CS trước đây ở VN. Như vậy sự nghiệp ông Giáp tuyệt đối là sự nghiệp tập thể mà hoàn toàn không đúng nghĩa chỉ là sự nghiệp lịch sử cá nhân ông, cho dù nhìn vào bất kỳ khía cạnh nào có liên quan cũng đều như thế. Tất cả mọi lời nói của ông Giáp, phong cách ứng xử của ông Giáp, mọi hành động hay mọi viết lách của ông Giáp luôn luôn chỉ cho thấy điều đó. Cho nên cái hào nhoáng cá nhân của ông Giáp thực sự không có, chỉ có cái hào nhoáng tập thể mà ông Giáp là thành viên và được hướng chung trong đó mới là cái chính yếu có thật. Sự kiến nghị của tướng Giáp thất bại về vụ bâu xít tây nguyên cũng thể hiện ra trong chính ý nghĩa và tính cách cụ thể như thế.


Điều đó nói lên sự khác biệt của tướng Giáp so với sự nghiệp hay danh tiếng của bất kỳ vị tướng lãnh tên tuổi nào trong lịch sử nước nhà trước thời đại của tướng Giáp.

Đây cũng chính là cơ sở hay nền tảng của thực tế và lịch sử để đánh giá và kết luận về ý nghĩa cũng như tính cách của tướng Giáp trong chính sự nghiệp muôn đời mà lịch sử sau nay biết đến về công sức và sự nghiệp trong cuộc đời của ông.

Cho nên mọi sự kiện, mọi cảm xúc nhất thời, thoáng qua trong hiện tại rồi cũng sẽ trôi đi. Chỉ có ý nghĩa lịch sử khách quan chung là tồn tại mãi mãi. Lịch sử của nước nhà hay lịch sử của toàn cầu ngày nay cũng chỉ là như thế. Ý nghĩa của lịch sử nói chung lại bao giờ cũng chỉ là ý nghĩa của mọi cái đúng đắn, thiết yếu sau cùng. Mọi hiện tượng nhất thời, cho dù ồn ào hay sóng gió nhất cuối cùng rồi cũng sẽ qua cả thảy. Cái cốt lõi vẫn luôn là ý nghĩa và giá trị nền tảng nhất của lịch sử về mọi phương diện, phương diện từng cá nhân hay phương diện toàn xã hội hoặc mỗi dân tộc, đất nước đều chỉ là như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét