Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

THỬ TÌM NGUYÊN NHÂN YẾU KÉM DO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Minh Tâm

                  

1) Sai lầm trong xây dưng hệ thống chính trị khoa học, chỉ biết xây dưng hệ thống đảng trị.

2) Sai lầm trong đường lối phát triển kinh tế khi lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo làm triệt tiêu sức mạnh kinh tế của các thành phần kinh tế phi nhà nước, tạo điều kiện cho tham nhũng bùng phát.

3) Sai lầm trong chính sách sở hữu đất đai gây nên xung đột đối kháng giữa người nông dân và nhà nước và tạo điều kiên để chuyển tài sản, tài nguyên quốc gia vào tay các nhóm lợi ích. Đây chính là một kiểu chế độ mới bóc lột nông dân và người lao động ở các tầng lớp khác.

4) Sai lầm trong xây dựng một xã hội dân sự khoa học, không đặt quyền con người lên trên mà đặt quyền lãnh đạo của Đảng trên tất cả từ đó làm mất dân chủ, tạo nên các mâu thuẫn đối kháng trong xã hội và sự bất ổn trong lòng người dân. Xem nhẹ cơ chế tam quyền phân lập của một xã hội phát triển khoa học dẫn tới đặt sự lãnh đạo của Đảng lên trên pháp luật, gây rối loạn xã hội khi pháp luật không được thượng tôn.

5) Sai lầm trong việc xác định sức mạnh bảo vệ chủ quyền Quốc Gia khi lấy quan hệ chính trị và quan hệ Đảng với TQ làm nền tảng, xem nhẹ yếu tố dân tộc và quyền lợi dân tộc, tạo nên mâu thuẫn đối kháng giữa người dân yêu nước VN và Chính quyền, làm tăng mâu thuẫn với TQ từ người dân.7) Sai lầm trong công tác cán bộ, không chọn được người tài tham gia bộ máy. Quy định 4 vị trí cao nhất trong hệ thống: TBT, CTN, CTQH, TT phải là UV BCT cho nên đã không chọn được những người trẻ có năng lực làm lãnh đạo, tạo điều kiện cho tệ mua quan bán chức, con ông cháu cha làm tha hoá bộ máy.

8) Phương pháp lãnh đạo sai khi lấy “phê và tự phê” làm công cụ giám sát, làm cho pháp luật trở nên yếu ớt, không xử lý được cán bộ sai phạm, nhất là cán bộ cấp cao, làm mất sức mạnh của hệ thống pháp luật và làm mất lòng tin của người dân vào sự công minh của pháp luật.

9) Vi phạm pháp luật khi cho phép cán bộ cấp cao được tiếp tục ở lại vị trí mặc dù đã quá tuổi hưu, tạo nên sự trì trệ, giữ ghế vì quyền lợi, người trẻ có tài không có cơ hội. Làm cho hệ thống lãnh đạo già hoá, thiếu sáng tạo, bảo thủ, giáo điều do cố giữ ghế để giữ quyền lợi.

10) Phình to bộ máy Đảng, làm khó thưc hiện chính sách cải cách tiền lương chung của xã hội, làm cho lương mất ý nghĩa từ đó thúc đẩy xã hội không sống bằng tiền lương, làm tăng tiêu cực đút lót, nhũng nhiễu phát triển… Làm rối ren xã hội.

Ai phải chịu trách nhiệm về những yếu kém này, nếu không phải là TBT người lãnh đạo cao nhất của Đảng và sau đó là CTQH, TT nhưng người được Đảng cử vào các vị trí này.

Chỉ khi nào ĐCSVN thực sự sợ bị truất quyền lãnh đạo bởi người dân, thì lúc đó ĐCSVN mới tự thay đổi để Đảng của mình được tốt lên, chứ trong thực tế Đảng làm tốt hay xấu đều cứ thế mà cầm quyền lãnh đạo nên Đảng không có động lực để tiến bộ. Do đó Đảng sẽ tự thoái hóa cho đến khi không còn tồn tại của chính mình nữa. Âu là quy luật tất yếu!

Vì chắc chắn Đảng tồn tại vĩnh viển nhờ Hiến Pháp (!?), nên:

1. Đất nước không bao giờ huy động được nhân tài trong dân chúng ra lãnh đạo đất nước, do Đảng tự phân chia vị trị quyền lực cho nhau thông qua tự thỏa thuận trong Đảng. Bởi thế cơ hội cho những tên đảng viên thoái hóa chạy chọt chức quyền để leo lên vị trí lãnh đạo vơ vét làm lụn bại đất nước. Thực tế về các cấp lãnh đạo từ TƯ đến địa phương hiện nay đã chứng minh điều này. Tất cả bọn họ đều NGU DỐT và THAM LAM. Nhân dân càng ngày càng khinh bỉ nhưng vẫn dè chừng họ vì họ có nhà tù và súng ống (!?)

2. Đảng tiếp tục duy trì “Đât đai sở hữu toàn dân” và “kinh tế nhà nước là chủ đạo” để có cơ hội vơ vét của cải dân chúng và quốc gia thông qua THU HỒI ĐÂT và ĐẦU TƯ LỚN cho Doanh nghiệp nhà nước. Đây cũng là thực tế đã được chững minh qua các vụ TIÊN LÃNG – VĂN GIANG – VINASHINE – VINALINE…..

3. Đảng không chấp nhận TAM QUYỀN PHÂN LẬP để tự mình tự tung tự tác như đã nói trên mà không sợ bị trừng phạt, tạo nên tình huống VỪA ĐÁ BÓNG VỪA THỔI CÒI làm cho hàng ngũ đảng viên không biết sợ pháp luật là gì, từ đó đảng viên biến chất nhất là đảng viên cao cấp.

 ĐCSVN thực hiện như vậy là họ tưởng họ khôn ngoan, còn dân chúng là ngu dốt không biết gì về âm mưu thủ đoạn của họ, H NGANG NHIÊN tước đoạn quyền lợi của quốc gia dân tộc, nhưng nhân dân VN khi bị dẫn đến ĐƯỜNG CÙNG họ biết họ sẽ phải làm gì để CỨU CHÍNH HỌ và CỨU ĐẤT NƯỚC.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét